• 5510 sayılı Sosyal Sigorta ve Genel Sağlık Sigortası Mevzuat Uygulamasında Ortaya Çıkan Uyuşmazlıkların Çözümü
  • İşletme Uygulamalarının Sosyal Güvenlik Mevzuatına Uygunluğunu Sağlayarak İdari Para Cezasına maruz kalmalarının önlenmesi
  • İşyerlerinin Yurtiçi ve Yurtdışı İşyeri Kurulumu ile Sigortalılık Tescillerinin Mevzuat ile Uyumlu Hale Getirilmesi
  • Ücret bordrolarının mevzuata uygunluğunun denetimi
  • Prim oranları ve prime esas  kazançların süreç yönetimi
  • Yurtdışına gönderilen işçilerin sigortalılık süreçlerinin takibi
  • İşletme kayıtlarının ön denetiminin yapılarak yönetime raporlandırılması
  • Sosyal Güvenlik Kurumu ile işletme arasında yaşanan uyuşmazlıkların çözülmesinde uzman desteği