İlkyardım Nedir?

Herhangi bir hastalık veya kaza sonucu yaşamı tehlikeye girmiş olan kişiye, olay yerinde sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önleyebilmek amacı ile tıbbi araç gereç aranmaksızın, mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır.

İlkyardımcı Kimdir?

İlkyardım tanımında belirtilen amaç doğrultusunda hasta veya yaralıya tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle, ilaçsız uygulamaları yapan eğitim almış kişi ya da kişilerdir.

Hayat Kurtarma Zinciri

1. Halka
Sağlık Kuruluşlarına Haber Verilmesi
2. Halka
Olay Yerinde Temel Yaşam Desteği
3. Halka
Ambulans Ekibi Müdahalesi
4. Halka
Hastane Acil Servisi Müdahalesi

İlkyardımcı bir olay / kaza durumunda HAYAT KURTARMA ZİNCİRİNİN ilk 2 halkasından sorumludur.

  • 1. Halka : Sağlık Kuruluşuna haber vermek
  • 2. Halka : Olay yerinde Temel Yaşam Desteği yapılması