Alp İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tıbbi Merkez Laboratuvarları olarak Misyonumuz;

değişen dünyaya ve beklentilere en uygun hizmeti sunabilmek adına; bilgimizi, tecrübemizi ve hizmetlerimizi sürekli güncelleyerek, yeni fikirleri ilgiyle karşılayarak eski alışkanlıkları sürekli sorgulayıp, değişimden korkmadan;

Çalışanların sağlığını ve Güvenliğini Sağlamak için İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının ana amacını oluşturmak, Çalışanları iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı koruyarak ruh ve beden bütünlüklerini sağlamak amaçlanmaktadır.