Mobil Sağlık Hizmetleri

Mobil Sağlık aracı,sağlık hizmetleri için özel tasarlanmıştır. Mobil Sağlık hizmetleri kişilerin yerinde sağlık hizmeti almasını amaçlamaktadır. Mobil Sağlık Aracı ile aşağıdaki hizmetler verilmektedir.

  • İşitme Testi
  • Akciğer Grafisi
  • Solunum Fonksiyon Testi
  • Aşı Uygulamaları
  • Laboratuvar Tetkikleri
  • Görme Bozuklukları ve Renk Körlüğü Taramaları
  • Portör Taramaları