ACTH (ADRENOKORTİKOTROPİK HORMON)Kortizol yükseklik ve düşüklük sebeplerinin araştırılmasında  kullanılır
Örneğin Çalışma ZamanıHafta içi her gün
Örnek KabıMor kapaklı tüp
Örnek TürüPlazma
Örnek Alımı İle İlgili KurallarBuzdolabında  +4˚C’de bekletilen EDTA’lı tüpler kullanılmalıdır. Örnek buzun üzerine konulmalı, hemen laboratuvara ulaştırılmalıdır. Ölçüme kadar + 4 ˚C’ de  (serin yerde) tutulmalıdır. (-20)˚C’de 30 gün stabildir.
Test YöntemiCLIA
Referans Değerler0-46 pg/ml (Sabah 9’da örnek alınması önerilir.) Çevirme Katsayısı: pg/ml X 0,22 = pmol/L
İnterferanslarArttıranlar: Amfetamin Hipoglisemi İnsülin Levodopa Metoklopramid Azaltanlar: Dexametazon
Sonuç Verme ZamanıBir gün sonra

AÇLIK KAN ŞEKERİ (GLUKOZ )Karbonhidrat metabolizmasının değerlendirilmesinde kullanılır.
Örneğin Çalışma ZamanıHafta içi her gün
Örnek KabıSarı veya kırmızı kapaklı tüp
Örnek TürüSerum
Örnek Alımı İle İlgili KurallarGlikolize bağlı tüketimden kaçınmak için serum mümkün olduğunca çabuk ayrılmalıdır. Stabilite: 15-25˚C’de 2 gün 4˚C’de 3 gün 2-8˚C’ de 7 gün
Test YöntemiHekzokinaz
Referans DeğerlerÇocuk: 60-100 mg/dL Erişkin: 74-100 mg/dL Postprandiyal: Serum; yemekten 2 saat sonra  <140 mg/L
İnterferanslarArttıranlar: ACTH, kafein, kalsitonin, kortikosteroidler, diüretikler
Azaltanlar: Asetaaminofen, levadopa, hidrojenperoksitle oksidasyon veren askorbat ,bilirubin ve ürik asit gibi maddeler
Sonuç Verme Zamanı4 saat sonra  (Acil 2 saat sonra )

ADRENALİN (İDRAR) 
Örneğin Çalışma ZamanıPazartesi
Örnek Kabı24 saatlik idrar kabı
Örnek Türüİdrar
Örnek Alımı İle İlgili Kurallar24 saatlik idrar numunesi gerekmektedir. İdrar için labaratuvardan %32’lik 10 ml HCl alınmalıdır. Numune 4 ˚C’ de (serin yerde) ışık görmeyen ortamda saklanmalıdır.
Test YöntemiHPLC: High Performance Liquid Chromatography (Electrokimyasal dedektör)
Referans Değerler4-20 µg/24saat
İnterferanslar:Arttıranlar: Kafein,epinefrin,etanol, isoprotrenol, levodopa, nikotin
Azaltanlar: Klonidin,prazosin, Rezerpin
Sonuç Verme Zamanı1 hafta sonra

ALANİN AMİNO TRANSFERAZ (ALT)Karaciğer hasarı ile giden hastalıkların tanı ve takibinde kullanılır
Örneğin Çalışma ZamanıHer gün
Örnek KabıSarı veya kırmızı kapaklı tüp
Örnek TürüSerum
Örnek Alımı İle İlgili KurallarÖrnek alındıktan sonra mümkün olduğunca çabuk analiz edilmelidir. 15-25 °C'de 3 gün 2-8 °C'de 7 gün (-80) °C'de > 7 gün
Test YöntemiIFCC Referans metodu (Enzimatik, piridoksal fosfatlı)
Referans DeğerlerErkek: 0-50 U/L Kadın: 0-35 U/L YD/Bebek: 13-45 U/L
İnterferanslarArttıranlar: Hepatotoksik ilaçlar veya kolestazise sebep olan ilaçlar, intramuskuler enjeksiyon hafif artışa neden olabilir. Diğer arttıran ilaçların bazıları: Bromokriptin, kaptopril, sefalosporin, siklosporin, klindamisin, etambutol, nifedipin,  linkomisin, trimetoprim.
Sonuç Verme Zamanı4 saat sonra (Acil 2 saat sonra )

ALBUMİNAlbümin düzeyleri beslenme durumunu değerlendirmek ve karaciğer, böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi için tarama testi olarak kullanılmaktadır.
Örneğin Çalışma ZamanıHer gün
Örnek KabıSarı veya kırmızı kapaklı tüp
Örnek TürüSerum
Örnek Alımı İle İlgili KurallarStabilite: 15-25 °C'de 7 gün 2-8 °C'de 30 gün (-20) °C'de 4 ay
Test YöntemiBromcresol Green
Referans Değerler0-30 gün : 2,8-4,4 g/dL Erişkin : 3,5-5,2 g/dL
İnterferanslarArttıranlar: Progesteron
zaltanlar: Allopurinol, östrojenler, ibuprofen, izoniasid, nitrofurantoin, fenitoin, valproik asit, gebelik
Sonuç Verme Zamanı4 saat sonra (Acil 2 saat sonra )

ALDOSTERONAdrenal fonksiyonların değerlendirilmesinde kullanılır
Örneğin Çalışma ZamanıPazartesi, Perşembe
Örnek KabıSarı veya kırmızı kapaklı tüp
Örnek TürüSerum
Örnek Alımı İle İlgili KurallarStabilite: 2-8 °  C’de 1-2 gün (-20) °C’de daha uzun süre stabildir. Aşırı lipemik ve hemolizli numuneler çalışılmamalıdır.
Test YöntemiCLIA
Referans DeğerlerYönteme, yaşa, diyete göre değişmektedir.
Yatarak: 1-16 ng/dL
Ayakta: 3,5-30 ng/dL
Not:16 yaşından küçük hastalardan ayakta pozisyonda örnek alınmaz.
Yatarak: Hasta yataktan kalkmadan önce örnek alınmalıdır.
Ayakta: Hasta yataktan kalktıktan sonra en az 2 saat oturur ve/veya ayakta pozisyonda durduktan sonra örnek alınmalıdır.
İnterferanslarArttıranlar: Anjiotensin,Östrojenler,Furosemid Oral kontraseptifler, Potasyum-Sodyum Kısıtlaması Spironolakton Azaltanlar: Deoksikortikos-teroid, Tuz, Saralazin,Kaptopril, Uzun süreli heparin tedavisi, İndometazin
Sonuç Verme ZamanıErtesi gün

ALFA-1 ANTİTRİPSİN 
Örneğin Çalışma ZamanıHaftada 1 gün (Salı)
Örnek KabıSarı veya kırmızı kapaklı tüp
Örnek TürüSerum
Örnek Alımı İle İlgili KurallarStabilite: 2-8 °C'de 5 ay 15-25°C'de 3 ay
Test YöntemiTürbidimetrik
Referans Değerler90-200 mg/dL
İnterferanslarArttıranlar: RF yalancı (+)’liğe neden olabilir. Tamoksifen, yükselmiş östrojen düzeyleri (oral kontraseptifler; gebeliğin üçüncü trimesteri),oksimetalon arrttırır. Akut faz proteinidir. İnflematuar olaylarda artar. Bu nedenle, CRP ve haptoglobin de tayin edilmelidir.
Azaltanlar: Pulmoner amfizem, hepatik yetmezlik
Sonuç Verme Zamanı4 saat sonra

ALFA-FETOPROTEİN (AFP)Primer hepatosellüler karsinom ve germ hücreli tümörlü hastaların takibinde kullanılır.
Örneğin Çalışma ZamanıHer gün
Örnek KabıSarı veya kırmızı kapaklı tüp
Örnek TürüSerum
Örnek Alımı İle İlgili KurallarStabilite: 15-30 C° 8 saat 2-8°C’de 2 gün, eğer 2 gün içinde çalışılmayacaksa (-20)°C’ de dondurulur.
Test YöntemiCLIA
Referans DeğerlerErişkin : 0-9 ng/mL
Çocuk: 0-4 ay: 33,8-3000 ng/mL 4 ay- 9 ay: 1,57-113 ng/mL 9 ay-30 ay: 1,16-40,1ng/mL 30 ay-19 yaş:0,79-4,48 ng/mL
İnterferanslarArttıranlar: Hepatosellüler karsinoma, hepatoblastoma, germ hücreli tümörler.
Sonuç Verme Zamanı8 saat sonra

ALKALEN FOSFATAZ (ALP)Karaciğer, safra kesesi ve kemik dokusuna bağlı hastalıkların değerlendirilmesinde kullanılır
Örneğin Çalışma ZamanıHer gün
Örnek KabıSarı veya kırmızı kapaklı tüp
Örnek TürüSerum
Örnek Alımı İle İlgili KurallarStabilite: 2-25 °C'de 7 gün (-20) °C'de 2 ay
Test YöntemiIFCC Referans Metodu
Referans DeğerlerErişkin:30-120 U/L
Çocuk (Kız) 1-30 gün: 48-406 U/L 30-360günl: 124-341 U/L 1-3 yaş:108-317 U/L 4-6 yaş: 96-297 U/L 7-9 yaş: 69-325 U/L 10-12 yaş:51-332 U/L 13-15 yaş:50-162 U/L 16-18 yaş: 47-119 U/L
Çocuk (Erkek) 1-30 gün:75-316 U/L 30-365 gün:82-383 U/L 1-3 yaş: 104-345 U/L 4-6 yaş: 93-309 U/L 7-9 yaş: 86-315 U/L 10-12 yaş:42-362 U/L 13-15 yaş:74-390 U/L 16-18 yaş: 52-171 U/L
İnterferanslar:Arttıranlar: Hepatotoksik ilaçlar, çocuklarda hızlı büyüme peryodu, gebeliğin son trimesteri, me
Azaltanlar: Sitrat, florid, manganez nopoz
Sonuç Verme Zamanı4 saat sonra (Acil 2 saat sonra )

AMİLAZPankreas ve Tükrük bezi ile ilişkili hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılır
Örneğin Çalışma ZamanıHer gün
Örnek KabıSarı veya kırmızı kapaklı tüp
Örnek TürüSerum
Örnek Alımı İle İlgili KurallarStabilite: 2-25 °C'de 7 gün
Test YöntemiIFCC Referans metodu (Enzimatik)
Referans DeğerlerErişkin: 28-100 U/L
İnterferanslarArttıranlar: Oddi sfinkterini kasan ilaçlar(narkotik analjezik, betanekol) , sekretin,pankreatite yol açan bazı ilaçlar, azotiopurin, kaptopril, simetidin, östrojen, furosemid, oralkontraseptifler, tetrasiklin, sülfanomid, tiazid diüretikleri. Numunenin tükrükle bir şekilde bulaşması.
Azaltanlar: Ca bağlayıcı antikoagulan Lipemi Hemoliz Hipoürisemi
Sonuç Verme Zamanı4 saat sonra (Acil 2 saat sonra )

AMONYAKHepatik koma tanısında, yenidoğan metabolik hastalıkların araştırılması tanı ve takibinde, karaciğer yetmezliği olan hastaların takibinde kullanılır.  
Örneğin Çalışma ZamanıHer gün
Örnek KabıMor kapaklı tüp
Örnek TürüK2-EDTA'lı plazma (hemoliz ve lipemi içermeyen).
Örnek Alımı İle İlgili KurallarAç hastanın staz durumu olmayan bir toplar damarından kan alınmalı, numune alma öncesinde sigara içmekten ve sigaralı ortamdan kaçınılmalıdır.  Numune buz üstünde laboratuvara ulaştırılmalıdır. Plazma 30 dk içinde ayrılmalı, amonyak analizi hemen yapılmalıdır.
Stabilite: 2-4 °C’de 3 saat (-20) °C’ de 24 saat saklanabilir.
Test YöntemiEnzimatik GLDH
Referans Değerler0-10 gün: 25-44 μmol/L Erişkin:16-53 μmol/L
Çevirme Katsayısı: μmol/L X 1,7 =μg/dl
İnterferanslar:Arttıranlar: Amonyum tuzları, asparaginaz barbituratlar, narkotik analjezikler, valproik asit, sefoksitin
Azaltanlar: Difenhidramin, kanamisin, laktulaz, L-Dopa, sigara, atmosferdeki amonyak iyonları.
Sonuç Verme Zamanı2 saat sonra

ANDROSTENEDİONVirilize endokrinopatilerin araştırılmasında ve konjenital adrenal hiperplazının izlenmesinde ve diğer seks steroidleri ile birlikte kullanılır.  
Örneğin Çalışma ZamanıHer gün
Örnek KabıSarı veya kırmızı kapaklı tüp
Örnek TürüSerum
Örnek Alımı İle İlgili KurallarStabilite: 2-8 ˚C’ de 24 saat, (- 20)˚C’ de  2 ay
Test YöntemiCLIA
Referans DeğerlerErkek: 0,6-3,1 ng/mL
Kadın: 0,3-3,3 ng/mL
İnterferanslarArttıranlar: Korkikotropin, klomifen, siproteron asetat
Azaltanlar: Deksametazon (kortikosteroidler)
Sonuç Verme Zamanı8 saat sonra

ANJİOTENSİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ ENZİM (ACE)Sarkoidozis tanısında kullanılır
Örneğin Çalışma ZamanıCuma günleri
Örnek KabıSarı kapaklı tüp
Örnek TürüSerum
Örnek Alımı İle İlgili KurallarStandart örnek alım kuralları geçerlidir.
Test YöntemiEnzimatik
Referans Değerler13,3 – 63,9 U/L
İnterferansArtıran: Asetat, bromid, klorid, florid, nitrat gibi maddelerle bulaş, triiyodotironin
Azaltan: ACEİ ilaçlar (kaptopril vs.), EDTA bulaşı, hemoliz, lipemi, ağır metaller, oksalat
Sonuç Verme Zamanı1 hafta

APO – A1 Yüksek yoğunluklu lipoproteinin (HDL) bir bileşenidir. HDL, kolesterolü ve fosfolipid adı verilen bazı yağları kan dolaşımıyla vücudun dokularından karaciğere taşıyan bir moleküldür. Karaciğere girdikten sonra, kolesterol ve fosfolipidler diğer dokulara yeniden dağıtılır veya vücuttan çıkarılır.
Örneğin Çalışma ZamanıHaftada 1 gün(Salı)
Örnek KabıSarı veya kırmızı kapaklı tüp
Örnek TürüSerum
Örnek Alımı İle İlgili KurallarStabilite: 15-25˚ C'de 1 gün 2-8 C'de 8 gün
Test Yöntemiİmmunotürbidimetrik
Referans DeğerlerKadın:105-205 mg/dL
Erkek:105-175 mg/dL
İnterferanslarArttıranlar: Östrojen, alkol, nikotinik asit, klofibrat, Levostatin, fenitoin. Azaltanlar: Androjenler, progestinler, oral kontraseptifler, diüretikler,Beta Blokerler, probukol
Sonuç Verme ZamanıBir gün sonra

APO – B çok düşük yoğunluklu lipoprotein (VLDL) ve düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) komplekslerinin temel öğesi olan bir proteindir. Apolipoprotein B komplekslerin yapısal bütünlüğünün sağlanmasına yardımcı olur.
Örneğin Çalışma ZamanıHaftada 1 gün(Salı)
Örnek KabıSarı veya kırmızı kapaklı tüp
Örnek TürüSerum
Örnek Alımı İle İlgili KurallarStabilite: 15‑25 °C'de 1 gün 2‑8 °C' de 8 gün
Test Yöntemiİmmunotürbidimetrik
Referans DeğerlerKadın: 55-130 mg/dL
Erkek:60-140 mg/dL
İnterferanslarArttıranlar: Androjenler, progestinler, oral kontraseptifler, diüretikler, Beta blokerler
Azaltanlar: Östrojen, fibrik asit türevleri, probukol, HMG-KoA redüktaz inhibitörleri
Sonuç Verme ZamanıBir gün sonra

ASPARTAT AMİNOTRANSFERAZ (AST) Karaciğer hasarı ile giden hastalıkların tanı ve takibinde kullanılır
Örneğin Çalışma ZamanıHer gün
Örnek KabıSarı veya kırmızı kapaklı tüp
Örnek TürüSerum
Örnek Alımı İle İlgili KurallarStabilite: 15-25 °C'de 4 gün 2-8 °C'de 7 gün
Test YöntemiIFCC Referans metodu (Enzimatik, piridoksal fosfatlı) Kan verilmeden önceki gün yoğun egzersizden kaçınılmalıdır.  
Referans DeğerlerErişkin: Kadın: 0-35 U/L Erkek: 0-50 U/L
YD: 25-75 U/L
Bebek: 15-60 U/L
İnterferanslarArttıranlar: Hepatotoksik ilaçlar, Hemoliz, Furasemid
Azaltanlar: Askorbik asit, siyanid, formaldehit, glutarat, metranidazol, izoniazid
Sonuç Verme Zamanı4 saat sonra

BAKIR Bu test kan, idrar veya karaciğer (hepatik) içindeki bakır miktarını ölçmektedir. Bakır, vücudun enzimlerin bileşimine kattığı gerekli bir mineraldir. Wilson teşhis ölçümü
Örneğin Çalışma ZamanıHaftada 2 gün (Salı ve perşembe)
Örnek KabıSarı veya kırmızı kapaklı tüp
Örnek TürüSerum
Örnek Alımı İle İlgili KurallarStabilite: 2-8°C'de 14 gün
Test YöntemiKolorimetrik
Referans DeğerlerKadın:80-155 μg/dL
Erkek:70-140 μg/dL
Çevirme faktörü:mg/dL × 0.1573= mmol /L
İnterferanslarArttıranlar: Östrojen,OKS, fenitoin, fenobarbital, karbamezepin
Sonuç Verme Zamanı4 saat sonra

BİLİRUBİN, DİREKTKaraciğer ve safra kesesi fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır
Örneğin Çalışma ZamanıHer gün
Örnek KabıSarı veya kırmızı kapaklı tüp
Örnek TürüSerum
Örnek Alımı İle İlgili KurallarStabilite: Işıktan korunmalıdır. 15-25 °C'de 3 gün 2-8 °C'de 7 gün
Test YöntemiDiazod Metodu
Referans Değerler0-0.2 mg/dL
İnterferanslarArttıranlar:Amfoterisin B, karbamezepin, Fenitoin Azaltanlar:Fenilbutazon
Sonuç Verme Zamanı4 saat sonra

BİLİRUBİN, TOTALKaraciğer ve safra kesesi fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır.
Örneğin Çalışma ZamanıHer gün
Örnek KabıSarı veya kırmızı kapaklı tüp
Örnek TürüSerum
Örnek Alımı İle İlgili KurallarStabilite: Işıktan korunmalıdır. 15-25 °C'de 1 gün 2-8 °C'de 7 gün
Test YöntemiDiazo Metodu
Referans Değerler0-1gün:  1,4-8,7 mg/dL
1-2 gün:  3,4-11,5 mg/dL
3-5 gün:1,5-12 mg/dL
Çocuk (>1ay): <1,0 mg/dL
Erişkin:0,3-1,2 mg/dL
İnterferanslarArttıranlar: Hemoglobin, aminosalisilik asit, kolestatik ve hepatotoksik ilaçlar Multiple myelom Paraproteinler
Azaltanlar: Aminofenozen, Oral kontrasepifler, Sigara, hidroksikobalamin
Sonuç Verme Zamanı4 saat sonra

BUN (KAN ÜRE NİTROJEN)Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılmaktadır
Örneğin Çalışma ZamanıHer gün
Örnek KabıSarı veya kırmızı kapaklı tüp
Örnek TürüSerum
Örnek Alımı İle İlgili KurallarStabilite: 2-25 °C'de 7 gün
Test YöntemiÜreaz ve glutamat dehidrojenaz ile kinetik test
Referans DeğerlerSerum BUN Erişkin: 17-43 mg /dL
Yenidoğan: 8,4-25,8 mg/dL
Bebek/Çocuk: 10,8-38,4 mg/dL
İnterferanslarArttıranlar: Nefrotoksisiteye neden olan ilaçlar,kortikosteroidler, tetrasiklinler,amonyum iyonları
Azaltanlar: Na sitrat ve Na floridin yüksek konsantrasyonları
Sonuç Verme Zamanı4 saat sonra (Acil 2 saat sonra )

CA 15-3Meme kanserli hastaların tanı, rekürrens ve tedavi takibinde kullanılır
Örneğin Çalışma ZamanıHer gün
Örnek KabıSarı veya kırmızı kapaklı tüp
Örnek TürüSerum
Örnek Alımı İle İlgili KurallarStabilite: 15-30°C'de 8 saat, 8 saat içinde çalışılmazsa 2-8 °C'ye soğutun. 48 saat içinde çalışılmazsa veya örnekler sevk edilecekse ( -20) °C'de dondurun.
Test YöntemiCLIA
Referans DeğerlerYetişkinlerde : 0-23,5 U/mL
İnterferanslar:-
Sonuç Verme Zamanı8 saat sonra

CA 19-9Pankreas kanserinin tanı ve takibinde yardımcı olarak kullanılır. Kolanjiokarsinom ve primer sklerozan kolanjitli hastaların tek başına kolanjiokarsinomu olan hastalardan ayrımında kullanılabilir.
Örneğin Çalışma ZamanıHer gün
Örnek KabıSarı veya kırmızı kapaklı tüp
Örnek TürüSerum
Örnek Alımı İle İlgili KurallarStabilite: 15-30°C'de 8 saat 8 saat içinde çalışılmazsa 2-8 °C'ye soğutun. 48 saat içinde tamamlanmazsa veya örnekler sevk edilecekse (-20)°C'de dondurun.
Test YöntemiCLIA
Referans DeğerlerYetişkinlerde : 0-34 U/mL
İnterferanslar:-
Sonuç Verme Zamanı8 saat sonra

CA 72-4Gastrointestinal sistem, over ve meme dokusunun primer adeno karsinomlarının rekürrens ve tedavi takibinde kullanılır.  
Örneğin Çalışma ZamanıHer gün
Örnek KabıSarı veya kırmızı kapaklı tüp
Örnek TürüSerum
Örnek Alımı İle İlgili KurallarStabilite: 2-8 °C'de 30 gün, (-20) °C'de 3 ay stabildir.
Test YöntemiECLIA
Referans DeğerlerYetişkinlerde : 0-6,9 U/mL
İnterferanslar:-
Sonuç Verme Zamanı8 saat sonra

CA 125Özellikle over malignitelerinin takibinde kullanılan bir tümör markeridir
Örneğin Çalışma ZamanıHer gün
Örnek KabıSarı veya kırmızı kapaklı tüp
Örnek TürüSerum
Örnek Alımı İle İlgili KurallarStabilite: 15-30°C'de 8 saat, 8 saat içinde çalışılmazsa 2-8 °C'ye soğutun. 48 saat içinde tamamlanmazsa veya örnekler sevk edilecekse (-20)°C'de dondurun.
Test YöntemiCLIA
Referans DeğerlerYetişkinlerde : 0-35 U/mL
İnterferanslar-
Sonuç Verme Zamanı8 saat sonra

CEA (KARSİNOEMBRİYOJENİK ANTİJEN)Kolorektal kanserler ve ileri evre meme kanserlerinde takipte kullanılır
Örneğin Çalışma ZamanıHer gün
Örnek KabıSarı veya kırmızı kapaklı tüp
Örnek TürüSerum
Örnek Alımı İle İlgili KurallarStabilite: 15-30°C'de 8 saat, 8 saat içinde çalışılmazsa 2-8 °C'de saklayın. 48 saat içinde tamamlanmazsa veya örnekler sevk edilecekse (-20) °C'de dondurun.
Test YöntemiCLIA
Referans DeğerlerSigara kullanmayanlar: 0-5 ng/mL Sigara kullananlar: 0-6,5 ng/mL
İnterferanslarLipemi,Hemoliz
Sonuç Verme Zamanı8 saat sonra

CRPEnfeksiyon ve enflamasyonların değerlendirilmesinde kullanılır. Viral ve spiroketal enfeksiyonlarda artmadığından özellikle bakteriyel enfeksiyon tanısında değerlidir
Örneğin Çalışma ZamanıHer gün
Örnek KabıSarı veya kırmızı kapaklı tüp
Örnek TürüSerum
Örnek Alımı İle İlgili KurallarSerum (Yalnız yenidoğanlara ait serumlarda analiz edilmektedir)
Stabilite: 20-25°C’de 11 gün 4-8 °C’de 2 ay Daha uzun  süre saklanacaksa (-20)°C’ de muhafaza edilmelidir.
Test Yöntemiİmmünotürbidimetrik
Referans DeğerlerHemoliz, lipemi Heterofil antikorlar yanlış yüksek sonuçlara neden olabilir.
İnterferanslarLipemi,Hemoliz
Sonuç Verme Zamanı2 saat sonra

C-PEPTİDC-peptit sadece pankreas b hücrelerinden salgılandığı için, özellikle eksojen insülin kullanan diabet hastalarında, endojen insülin salınımının değerlendirilmesinde kullanılır
Örneğin Çalışma ZamanıPerşembe
Örnek KabıSarı veya kırmızı kapaklı tüp
Örnek TürüSerum
Örnek Alımı İle İlgili KurallarStabilite: 2-8 °C'de 8 saat (-80) °C'de 1 ay
Test YöntemiCLIA
Referans Değerler0,9-7,1 ng/mL
İnterferanslarArttıranlar Klorokin, danazol, etinilöstradiol, oral kontraseptifler
Azaltanlar Proinsülin, EDTA, hemoliz
Sonuç Verme Zamanı4 saat sonra

ÇİNKOÇinko, yara iyileşmesi, immün fonksiyonlar ve fetal gelişim için gerekli olan bir elementtir
Örneğin Çalışma ZamanıSalı ve Perşembe günü
Örnek KabıSarı veya kırmızı kapaklı tüp
Örnek TürüSerum
Örnek Alımı İle İlgili KurallarStabilite: 2-8°C'de 14 gün
Test YöntemiKolorimetrik
Referans Değerler70-120 mg/dL
İnterferanslar-
Sonuç Verme Zamanı4 saat sonra

D VİTAMİNİ (25-OH VİTAMİN D3)Kalsiyum ve fosforun sindirim yollarında kullanımı ve emilimi ile özellikle çocuklarda büyüme için gereklidir.
Örneğin Çalışma ZamanıHer gün
Örnek KabıSarı veya kırmızı kapaklı tüp
Örnek TürüSerum
Örnek Alımı İle İlgili KurallarStabilite: 15-30 °C’de 72 saat 72 saatte tamamlanmayacaksa 2-10 °C’ye soğutun, 7 gün içinde tamamlanmayacaksa ( -20 )°C’ de dondurun. (-20) °C’de 1 yıl stabildir.
Test YöntemiCLIA
Referans DeğerlerEksik: < 20 ng/mL
Yetersiz: 20 -30 ng/mL
Yeterli: 30-100 ng/mL
Yüksek: > 100 ng/mL
İnterferanslarArttıranlar: Etidronat, disodium
Azaltanlar: Antikonvulzanlar, glukokortikoidler
Sonuç Verme Zamanı8 saat sonra

DEHİDROEPİANDROSTERON SÜLFAT (DHEA-SO4)Androjen eksiklik veya fazlalığının değerlendirilmesinde kullanılır
 
Örneğin Çalışma ZamanıHer gün
Örnek KabıSarı veya kırmızı kapaklı tüp
Örnek TürüSerum
Örnek Alımı İle İlgili KurallarStabilite: 15-30 ˚C’de 8 saat 2-8 ˚C’de 2 gün (-20)˚C’de 2 ay
Test YöntemiCLIA
Referans DeğerlerYönteme, yaşa, cinsiyete, kadınlarda menopoz öncesi ve sonrasına göre değişiklikler göstermektedir.
Kadın: 9,4-407 mg/dL
Erkek: 16,2-492 mg/dL
Çevirme Katsayısı: mmol /L × 36,846= mg/dL mg/dL × 0,02714= mmol /L mg/dL × 0,01= mg/dL
İnterferanslarArttıranlar Klomifen,Kortikotropin,Danazol
Azaltanlar Karbamazepin,Testesteron,Glukokortikoidler Yüksek dozda biotin (> 5 mg/gün) tedavi alan hastalarda son biotin uygulamasının ardından en az 8 saat geçmeden numune alınmamalıdır.
Sonuç Verme Zamanı8 saat sonra

DEMİRHer    türlü    anemi,    demir    eksikliği,    talasemi,    sideroblastik    anemi    ve demir   zehirlenmesinin değerlendirilmesinde kullanılır.  
Örneğin Çalışma ZamanıHer gün
Örnek KabıSarı veya kırmızı kapaklı tüp
Örnek TürüSerum
Örnek Alımı İle İlgili KurallarSabah örnekleri kullanılır. (diurnal varyasonu vardır. Sabahları daha yüksek akşamları daha düşüktür.) Hemolizli örnekler kullanılmaz.
Stabilite: 15-25 ˚C’de 7 gün 2-8 ˚C' de 3 hafta stabildir. (-15)-(-25)°C’de birkaç yıl stabildir.
Test YöntemiKolorimetrik
Referans DeğerlerYetişkin: Erkek:70-180 μg/dL Kadın:60-180 μg/dL
Çocuklar: Yenidoğan: 100-250 μg/dL Bebek: 40-100 μg/dL Çocuk:50-120 μg/dL
İnterferanslarArttıranlar Östrojen, etanol, Fedekstran, kurşun,Oral kontraseptifler
Azaltanlar Allopurinol, anabolik steroidler, kortizon,yüksek doz aspirin Demir takviyeleri veya metal-bağlayıcı ilaçlar ile tedavi edilen hastalarda ilaca bağlı demir testte doğru şekilde reaksiyona giremeyebilir ve bu durum yapay olarak düşük değerlere neden olabilir.
Sonuç Verme Zamanı4 saat sonra

DEMİR BAĞLAMA KAPASİTESİSerum demir düzeyinin değerlendirilmesinde kullanılır
Örneğin Çalışma ZamanıHer gün
Örnek KabıSarı veya kırmızı kapaklı tüp
Örnek TürüSerum
Örnek Alımı İle İlgili KurallarSabah örnekleri kullanılır. Hemolizli ve lipemik örnekler kullanılmaz.
Stabilite: 15-25 °C'de 7 gün 2-8 °C'de 3 hafta
Test YöntemiKolorimetrik
Referans Değerler155-355 μg/dL
İnterferanslarAntikoagülanlar: EDTA, oksalat ve sitrat gibi kompleks oluşturan antikoagülanlar kullanılmamalıdır.
Arttıranlar Oksitetrasiklin
Azaltanlar Yüksek albumin düzeyleri (7 g/dL)
Sonuç Verme Zamanı4 saat sonra

DOPAMİNParkinson ve depresyon tanısında kullanılır.
Örneğin Çalışma ZamanıPazartesi
Örnek Kabıİdrar kabı
Örnek Türüİdrar
Örnek Alımı İle İlgili Kurallarİdrar: 24 saatlik idrar numunesi gerekmektedir. İdrar için labaratuvardan %32’lik 10 ml HCl alınmalıdır. Numune 4 ˚C’de (serin yerde) işık görmeyen ortamda saklanmalıdır.
Test YöntemiHPLC: High Performance Liquid Chromatography (Electrochemical dedektör)
Referans Değerler190-450 µg/24 saat
İnterferanslarArttıranlar Kafein,epinefrin,etanol,isoprotrenol,levodopa, nikotin
Azaltanlar Klonidin, prazosin, rezerpin
Sonuç Verme Zamanı1 hafta sonra

EPOPrimer (polistemia vera) ve sekonder polisteminin ayırıcı tanısında kullanılır
Örneğin Çalışma ZamanıSalı günü
Örnek KabıKırmızı  veya sarı kapaklı tüp
Örnek TürüSerum
Örnek Alımı İle İlgili KurallarSabah örnekleri kullanılır (diurinal varyasyonu vardır). Sabah-öğle arası çalışılması önerilir.
Stabilite: 2-8 ˚C’ 7 gün (-20) °C'de 2 ay
Test YöntemiCLIA
Referans Değerler4-29 mIU/mL
İnterferanslarHemoliz, lipemi
Sonuç Verme ZamanıErtesi gün

ETANOLEtanol zehirlenmesi ve belirtileri
 
Örneğin Çalışma ZamanıHer gün
Örnek KabıKırmızı ve gri kapaklı tüp aynı anda alınır. Gri kapaklı tüp şahit numunedir. (Adli vakalar için (-20) °C'de 6 ay boyunca saklanır.) Kırmızı kapaklı tüp numune olarak çalışılır. Numune transferleri için transfer kilitli çanta/kap/kutu ile yapılır.Eger numunenin analizi 4 saat içinde yapılamayacaksa,numune analize kadar +4 °C'de tüp kapağı açılmadan primer ve ya sekonder tüpte,en fazla 14 gün süreyle saklanır.
Örnek TürüSerum
Örnek Alımı İle İlgili KurallarStabilite: (-20) °C'de 5-6 gün (-40) °C'de 6 ay.
Test YöntemiAlkol dehidrogenaz ile enzimatik yöntem
Referans DeğerlerNormal bireylerde : < 0,1 promil ( < 10 mg/dL ) 100 mg/dL Toksikasyon 200-250mg/dL Letarjik görünüm,uyarı kaybı 300-350 mg/dL Stupor,koma >500 mg/dL Letal doz
İnterferanslarVen ponksiyonu yerinde alkol veya başka uçucu dezenfektanlar kullanmayın.Sulu Zephiran (benzalkonyum klorür), sulu Merthiolate (timerosal) veya povidon-iyot kullanılabilir.
Sonuç Verme ZamanıAcil 2 saat sonra

FERRİTİNDemir eksikliği anemisi, kronik hastalık anemisi, talasemi, hemakromatozis ve demir yükleme tedavisinin takibinde kullanılır.  
Örneğin Çalışma ZamanıHer gün
Örnek KabıSarı veya kırmızı kapaklı tüp
Örnek TürüSerum
Örnek Alımı İle İlgili KurallarStabilite: Oda sıcaklığında en fazla 8 saat 2-8 °C 'de 2 gün, eğer daha fazla bekleyecekse (-20) °C 'de dondurunuz.
Test YöntemiCLIA
Referans DeğerlerErişkin: Kadın: 11-307 ng/mL Erkek: 23,9-336,2 ng/mL
Çocuk: 0-1 yaş: 5-702,9 ng/mL 2-5yaş: 6,3-53 ng/L 6-16 yaş: 10,4-58,2 ng/mL 17-19 yaş erkek: 18,7-102,1 ng/mL 17-19 yaş kadın: 3,2-75 ng/mL
İnterferanslarYüksek dozda biotin (> 5 mg/gün) tedavi alan hastalarda son biotin uygulamasının ardından en az 8 saat geçmeden numune alınmamalıdır. Arttıranlar: Etanol Oral kontraseptifler Hemoliz Bilirubin Trigliserit Protein
Sonuç Verme Zamanı8 saat sonra

FOLİK ASİTFolat eksikliğinin tanı ve tedavisinin takibi ile megaloblastik ve makrositik anemilerin değerlendirilmesinde kullanılır.  
Örneğin Çalışma ZamanıHer gün
Örnek KabıSarı veya kırmızı kapaklı tüp
Örnek TürüSerum
Örnek Alımı İle İlgili KurallarAç karnına alınmalıdır. Işıktan korunmalıdır. Hemoliz ve lipemi içermeyen örnek tercih edilir.
Stabilite: 20-25 °C'de 2 saat 2-8 °C'de 8 saat Eğer daha uzun süre bekleyecekse (-20) °C'de dondurunuz.
Test YöntemiCLIA
Referans DeğerlerErişkin: 3,1-19,9 ng/mL
Çocuk:
0-14 yaş: 12,2-23,6 ng/mL
15-19 yaş: 8,9-23,6 ng/mL
İnterferanslarArttıranlar: Hemoliz Metotreksat veya lökovorin ile tedavi edilen hastaların numunelerinde ölçüm yapılması, folat bağlayıcı proteinin bu bileşiklerle çapraz reaktivitesi nedeniyle uygun değildir.
Azaltanlar: Alkol Antiasitler Bikarbonat Kolestiramin Sulfosalasin
Sonuç Verme Zamanı8 saat sonra

FOSFORFosfor metabolizmasının ve kalsiyum-fosfor dengesinin değerlendirilmesinde kullanılır.  
Örneğin Çalışma ZamanıHer gün
Örnek KabıSarı veya kırmızı kapaklı tüp
Örnek TürüSerum
Örnek Alımı İle İlgili KurallarSerum: Hemoliz ve stazdan kaçınılmalıdır.
Stabilite: 15-25 °C'de 24 saat 2-8 °C ' de 4 gün (-20)  °C' de 1 yıl
Test YöntemiFosfomolibdat
Referans DeğerlerÇocuklar: 4,0-7,0 mg/dL
Erişkin: 2.5-4.5 mg/dL
İnterferanslarSerumda Arttıranlar: Fosfatlar, Tetrasiklin Vit D, Bilirubin Hemolizli ve lipemik serumlar Deterjanlar (bulaşık kaplar) Lipozomal ilaçlar
Serumda Azaltanlar: Alüminyum içeren antiasitler Oral kontraseptifler Sitrat, oksalat, mannitol, tartarat (renk oluşumunu azaltır)
Sonuç Verme Zamanı4 saat sonra (Acil 2 saat sonra)

FSHHipofiz fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır. Özellikle primer ve sekonder over yetmezliğinin ayırıcı tanısında değerlidir.
Örneğin Çalışma ZamanıHer gün
Örnek KabıSarı veya kırmızı kapaklı tüp
Örnek TürüSerum
Örnek Alımı İle İlgili KurallarStabilite: 15-30 °C’de 8 saat. 2-8 °C’de 2 gün,2 gün içinde çalışılmazsa (-20) °C’de dondurunuz.
Test YöntemiCLIA
Referans DeğerlerErkek:1,27-19,6 mIU/mL Kadın: Mid-folliküler faz:3,85-8,78 mIU/mL Mid-siklus:4,54-22,51 mIU/mL Mid-luteal:1,79-5,12 mIU/mL Postmenopoz:16,74-113,59 mIU/mL
İnterferanslarArttıranlar: Klomifen, simetidin, dijital, alkolizm Levodopa. Azaltanlar: Oral kontraseptifler, kotikosteroidler, hiperprolaktinemi, Fenotiazinler Östrojenler
Sonuç Verme Zamanı8 saat sonra

FRUKTOZAMİNDiyabet takibi
 
Örneğin Çalışma ZamanıHer gün
Örnek KabıSarı veya kırmızı kapaklı tüp
Örnek TürüSerum
Örnek Alımı İle İlgili KurallarHemolizli örnekler kullanılmaz.
Stabilite 15-25 °C'de 3 gün 2-8 °C'de 2 hafta (-15)-(-25) °C'de 2 ay
Test YöntemiKolorimetrik
Referans DeğerlerYetişkin: 205-285 μmol/L
İnterferanslarArttıranlar: Lipemik Serum, Yüksek ürik asit Yüksek bilirubin, Hemolizli serumlar Levodopa Oksitetrasiklin Disproteinemik durumlar, fruktozamin değerlerini etkileyebilir
Sonuç Verme Zamanı4 saat sonra

GAMA GLUTAMİL TRANSFERAZ (GGT)Karaciğer ve safra yolları hastalıklarının tanı ve takibinde kullanılır
Örneğin Çalışma ZamanıHer gün
Örnek KabıSarı veya kırmızı kapaklı tüp
Örnek TürüSerum
Örnek Alımı İle İlgili KurallarSerum,tercihen hemolizli olmamalıdır.
Stabilite: 2‑8 °C'de 7 gün
Test YöntemiIFCC Referans metodu
Referans DeğerlerErkek      Kız 1-182 gün            12-122  15-132 183-365 gün       1-39        1-39 1-12 yaş               3-22        4-22 13-18 yaş             2-42        4-24   Erkek : <55 U/L           Kadın : <38 U/L
İnterferanslarArttıranlar: Asetaaminofen, barbitüratlar, etanol, oral kontraseptifler, fenitoin, diğer hepatotoksik ilaçlar
Azaltanlar: Klofibrat ve analogları, uzun süre askorbik asit kullanımı
Sonuç Verme Zamanı4 saat sonra ( Acil 2 saat sonra)

GROWTH HORMONBüyüme hormone Hipofiz fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır.
Örneğin Çalışma ZamanıHer gün
Örnek KabıSarı veya kırmızı kapaklı tüp
Örnek TürüSerum
Örnek Alımı İle İlgili KurallarHasta aç olmalıdır, stresten uzak, 30 dk dinlenmiş olmalıdır.
Stabilite : 2-8 °C’de 8 saat (-20) °C’de 2 ay
Test YöntemiCLIA
Referans DeğerlerÇalışılan yönteme, yaşa, cinsiyete göre değişmektedir.
Kadın: <8 ng/ml
Erkek: <3 ng/ml
Çevirme Faktörü: 1 ng/ml= 1mg/L ng/ml x 2.6 = mIU/L
İnterferanslarArttıranlar: Amfetamin, arjinin, östrojenler kortikotropin, insülin, oral kontraseptifler, propranalol (b-bloker)
Azaltanlar: Kortikosteroid, Fenotiazinler, Glukoz Bromokriptin
Sonuç Verme Zamanı8 saat sonra

HAPTOGLOBİNAnemi kontrolü
Örneğin Çalışma ZamanıHer gün
Örnek KabıSarı veya kırmızı kapaklı tüp
Örnek TürüSerum
Örnek Alımı İle İlgili KurallarStabilite: 15-25 ℃’de 3 ay 2-8 ℃’de 8 ay
Test YöntemiTürbidimetrik
Referans Değerler30-200 mg/dL
İnterferanslar:Arttıranlar:Androjenler
Azaltanlar:Dapson, östrojen, metildopa, tamoksifen
Sonuç Verme Zamanı4 saat sonra

HbA1C (GLİKOZİLE HEMOGLOBİN)Diabetik hastalarda kan glukozunu uzun süreli takip etmede kullanılır. Son 4- 8 hafta içindeki ortalama kan glukoz konsantrasyonunu gösterir
Örneğin Çalışma ZamanıHer gün
Örnek KabıMor kapaklı tüp
Örnek TürüTam Kan
Örnek Alımı İle İlgili Kurallar-
Test YöntemiHPLC: High Performance Liquid chromatography (U.V Dedektör)
Referans DeğerlerNGSP % 3,5-5,6 IFCC  15-38 mmol/mol <% 5,7 Normal <39 mmol/mol Normal
Sonuç Verme Zamanı8 saat sonra

Β-HCG (TOTAL)Gebelik takibi
 
Örneğin Çalışma ZamanıHer gün
Örnek KabıKırmızı veya sarı kapaklı tüp
Örnek TürüSerum
Örnek Alımı İle İlgili KurallarStabilite 15-30 ˚C ‘de 8 saat 2-8 ˚C ‘de 2 gün 2 günden fazla bekleyecekse (-20)˚ C’ de dondurunuz.
Test YöntemiCLIA
Referans DeğerlerErişkin kadın: 0-5 mIU/mL,
Erişkin erkek : 0-2 mIU/mL
Gebe : >5 mIU/mL
İnterferansYanlış Pozitif Sonuçlar: Lipemi Hemoliz
Sonuç Verme Zamanı8 saat sonra( Acil 2 saat sonra)

HEMOGLOBİN VARYANT ANALİZİ 
Örneğin Çalışma ZamanıPerşembe
Örnek KabıMor kapaklı tüp
Örnek TürüTam Kan
Örnek Alımı İle İlgili KurallarStabilite: 4‑8 °C'de 7 gün
Test YöntemiHPLC: High Performance Liquid chromatography (Floresan Dedektör)
Referans DeğerlerHbA2:%2,4-%3,2  
HbF:%0,1 - %1,8
Sonuç Verme ZamanıCuma

17-HİDROKSİ PROGESTERONHirşutizm veya infertilitesi olan kadınlarda, adult-onset konjenital adrenal hiperplazilerin değerlendirilmesinde ve konjenital adrenal hiperplazi nedeniyle glukokortikoid tedavisi alan hastaların takibinde de kullanılır.
Örneğin Çalışma ZamanıHer gün
Örnek KabıKırmızı veya sarı kapaklı tüp
Örnek TürüSerum
Örnek Alımı İle İlgili KurallarStabilite: 24 saat içinde çalışılacaksa 2-8 ˚C’de tutulur, aksi halde ( – 20) ˚C’de dondurulur.
Test YöntemiRIA
Referans DeğerlerErkek:0,59-3,44 ng/ml
Kadın: Folliküler faz:0,11-1,08 ng /ml
Luteal faz:0,95-5 ng/ml
Gebelik: 1.trimestır:2,5-9,78 ng /ml
2.trimestır 3,4-8,5 ng /ml
3.trimestır:4,53-18,86 ng /ml
Yenidoğan:0-2,67 ng /ml
Sonuç Verme Zamanı8 saat sonra

HVA (HOMOVANİLİK ASİT) (İDRAR) 
Örneğin Çalışma ZamanıSalı
Örnek Kabıİdrar Kabı
Örnek Türüİdrar
Örnek Alımı İle İlgili Kurallar24 saatlik idrar numunesi gerekmektedir. İdrar için laboratuvardan %32’lik 10 ml HCl alınmalıdır. Örnek 4 ˚C sıcaklıkta (serin yerde) ve ışık görmeyen ortamda saklanmalıdır.
Test YöntemiHPLC:High Performance Liquid chromatography (Elektrokimyasal dedektör)
Referans Değerler24 saatlik idrarda: 1,82-6,92 mg/24saat
Spot idrarda: 0-2 yaş:<32,6 mg/gr kreatinin 2-4 yaş:<22 mg/gr kreatinin 5-10 yaş:<15,1 mg/gr kreatinin 10-19 yaş:<12,8 mg/gr kreatinin >19 yaş:<7,6 mg/gr kreatinin
İnterferanslarArttıranlar:Disülfiram,L-dopa, pridoksin, reserpin
Azaltanlar:Moklobemid
Sonuç Verme Zamanı1 hafta sonra

İNSÜLİNTip I ve II diabetes mellitus, hipoglisemi, insülinoma ve insülin rezistan diabetin değerlendirilmesinde kullanılır.  
Örneğin Çalışma ZamanıHer gün
Örnek KabıSarı veya kırmızı kapaklı tüp
Örnek TürüSerum
Örnek Alımı İle İlgili KurallarStabilite: 15-30 ˚C'de 8 saat 2-8 ˚C'de  2 gün 2 günden fazla bekleyecekse (-20) ˚C 'de dondurunuz.
Test YöntemiCLIA
Referans DeğerlerYetişkin: Kadın: 0-2 yaş: 1-30,05 μIU/mL 2-10 yaş :1,3-39,4 μIU/mL 10-19 yaş: 2,6-84,4 μIU/mL 19-120 yaş: 1,4-23 μIU/mL
Erkek: 0-1 yaş:1-30,5 μIU/mL 2-10 yaş:0,9-28,8 μIU/mL 10-19 yaş: 2,6-84,4 μIU/mL 19-120 yaş:1,9-23 μIU/mL
İnterferanslarArttıranlar: Asetoheksamid, Klorpropropamid, Glukagon, Glukoz, Growth Hormon, Levodopa
Azaltanlar: Diazoksit, Etanol, Furosemid, Tiazid Diüretikler, Beta blokerler
Sonuç Verme Zamanı8 saat sonra

KALSİTONİNC-hücre hiperplazisi ve medüller tiroid kanserin tanı ve takibine yardımcı olmak,
Örneğin Çalışma ZamanıHer gün
Örnek KabıSarı veya kırmızı kapaklı tüp
Örnek TürüSerum
Örnek Alımı İle İlgili KurallarHemolizli ve lipemik örnekler kullanılmaz. (-20) ˚C ' de 15 gün stabildir, daha çok bekletilecekse (-70) ˚C de saklayın
Test YöntemiCLIA
Referans DeğerlerErkek: <8,4 pg/mL
Kadın: <5 pg/mL
Çevirme Katsayısı: pg/mlx 0,29=pmol/L
İnterferanslarArttıranlar: Kalsiyum infüzyonu, epinefrin, glukagon, östrojen, oral kontraseptifler
Sonuç Verme Zamanı8 saat sonra

KALSİYUM, İYONİZE Paratiroit hastalıkları, böbrek hastalıklarının teşhisinde serbest kalsiyum miktarına bakılır.
Örneğin Çalışma ZamanıHer gün
Örnek KabıSarı veya kırmızı kapaklı tüp
Örnek TürüSerum
Örnek Alımı İle İlgili KurallarTam kan, kapiller kan. Örnek staz meydana getirmeden alınmalıdır. 30 dakika içinde analiz edilmeyecekse buz kabına yerleştirip labarotuvara hemen getirilmelidir.
Stabilite: +4 °C'de 1 gün (-20) °Cde 6 ay
Test YöntemiİSE
Referans DeğerlerTam kan: >18 yaş 1,12-132mmol/L
kapiller kan: 1 günlük : 1,05-1,37mmol/L 2günlük : 1,1-1,42mmol/L 3günlük : 1,2-1,48mmol/l Çevirme faktörü: mg/dlx0,25=mmol/L
İnterferanslarArttıranlar: Düşük plazma ph’ı Hidroklorotiazid (kronik kullanımı), lityum Azaltanlar: Danazol, antikolvülzanlar Furosemid, yüksek plazma pH’ı kalsiyum baglayıcı ajanlar (sitrat, okzalat, EDTA gibi)
Sonuç Verme Zamanı8 saat sonra

KALSİYUM TOTAL Kemik, kalp, böbrek, diş ve sinirlerle ilgili rahatsızlıkların tanısı ve seyri için kandaki kalsiyum miktarı ölçülür.
Örneğin Çalışma ZamanıHer gün
Örnek KabıSarı veya kırmızı kapaklı tüp
Örnek TürüSerum
Örnek Alımı İle İlgili KurallarAç karnına örnek alınmalıdır. Venöz oklüzyonun minimal olmasına dikkat edilmelidir. Egzersiz sonrası hemen alınmamalıdır.
Stabilite: 15‑25 °C'de 7 gün 2‑8 °C'de 3 hafta
Test YöntemiArsenazo III
Referans DeğerlerSerum: Yetişkinler: 8,8-10,6 mg/dL
0-10 gün: 7,6-10,4 mg/dL
2-12 yaş:8,8-10,8 mg/dL
Sonuç Verme Zamanı8 saat sonra

KLOR Diabetik hastalıklar ,böbrek yetmezliği,addison hastalığı,tanısında istenir.
Örneğin Çalışma ZamanıHer gün
Örnek KabıSarı veya kırmızı kapaklı tüp
Örnek TürüSerum
Örnek Alımı İle İlgili KurallarSerum  Hemolizli örnekleri çalışmaktan kaçının.
Stabilite: 2-25 ℃’de 7 gün
Test YöntemiİSE
Referans Değerler101-109 mmol/L Çevirme faktörü: mEq/LX1=mmol/L
İnterferanslarArttıranlar: Asetozolamid, Androgenler Kolestiramin, Perklorat, Diazoksid Östrojen, Metildopa Fenilbutazon, Uzun süreli tiazid tedavisi, bromidler ve iyodidler
Azaltanlar: Bikarbonat, kortikotropin, laksatifler, diüretikler
Sonuç Verme Zamanı8 saat sonra

KOLESTEROL, TOTAL  Atardamarlarınızda vücudunuzdaki daralmış veya tıkanmış arterlere (ateroskleroz) yol açabilecek yağ birikintileri (plaklar) birikmesi riskinizi belirlemenize yardımcı olabilir.
Örneğin Çalışma ZamanıHer gün
Örnek KabıSarı veya kırmızı kapaklı tüp
Örnek TürüSerum
Örnek Alımı İle İlgili KurallarStabilite: 2-8 °C'de 5-7 gün
Test YöntemiEnzimatik
Referans Değerler200 mg/dL Koroner kalp hastalıkları için risk degerleri:
Tavsiye edilen: <200 mg/dL
Orta risk: <200-239 mg/dL
Yüksek risk: >240 mg/dL
İnterferanslar:Arttıranlar: Androjen, Katekolamin Glikojenik kortikosteroidler L-DOPA, Progestin Azaltanlar: Kolestiramin, Östrojen (postmenopozal kadında) Klofibrat ve anologları, Lovastatin, Neomisin, Nikotinik asit, Tiroksin, Probukol
Sonuç Verme Zamanı8 saat sonra

HDL KOLESTEROL   HDL kolesterol, damarlarda kolesterolün birikmesini engeller. HDL kolesterolün yüksek olması demek kalp hastalığı riskinin düşük olması demektir.
Örneğin Çalışma ZamanıHer gün
Örnek KabıSarı veya kırmızı kapaklı tüp
Örnek TürüSerum
Örnek Alımı İle İlgili KurallarStabilite: 2-8 °C’de 7 gün 15-25 °C’de 2 gün
Test YöntemiEnzimatik
Referans Değerler40-60 mg/dL <40 mg /dL değerler koroner kalp hastalığı için bağımsız risk faktörüdür. 60 mg /dL ve üzeri değerler koroner kalp hastalığı için negatif risk faktörüdür.
İnterferanslarArttıranlar: Fibrik asit deriveleri, Niasin, östrojen, kolestiramin, karbamezepin, fenobarbital
Azaltanlar: Danazol, androjenler Yükselmiş serbest yağ asidi ve denatüre protein konsantrasyonları hatalı olarak yükselmiş HDL kolesterol sonuçlarına neden olabilir.
Sonuç Verme Zamanı4 saat sonra

LDL KOLESTEROL  LDL, kişilerde kalp hastalığı riskinin belirlenmesi için bakılan bir parametredir. Karaciğerde üretilen bir protein türü olan ve kan yoluyla taşınan LDL, kişilerde kalp hastalığı riskinin belirlenmesi için bakılan bir parametredir.
Örneğin Çalışma ZamanıHer gün
Örnek KabıSarı veya kırmızı kapaklı tüp
Örnek TürüSerum
Örnek Alımı İle İlgili KurallarStabilite: 2-8 °C’de 7 gün (-60)-(-80) °C’de 30 gün
Test YöntemiHesaplama LDL-K= Total Kolesterol-(HDL-K+ VLDL-K) (Friedewald Formülü). Bu formül TG > 400mg/dL olanlar için geçersizdir. TG > 400 mg/dL olanlar için enzimatik yöntemle ölçülür.
Referans DeğerlerKoroner kalp hastalığı riski açısından seviyeler:
Optimal: < 100 mg/dL
Optimale yakın/optimal üstü: 100-129 mg/dL
Sınırda yüksek: 130-159 mg/dL
Yüksek: 160-189 mg/dL
Çok yüksek: ≥ 190 mg/dL
İnterferanslarArttıranlar: Androjenler, siklosporin, diüertikler
Azaltanlar:Kolestiramin, östrojen,
Sonuç Verme Zamanı4 saat sonra

KORTİZOL (SERUM)  Hyipofiz veya adrenal beziyle ilgili sorunların araştırılmasında ve Cushing sendromu veya Addison hastalığı teşhisinde kullanılır.
Örneğin Çalışma ZamanıHer gün
Örnek KabıSarı ve ya kırmızı kapaklı tüp
Örnek TürüSerum
Örnek Alımı İle İlgili KurallarKortizol düzeylerinin sirkadiyen ritmi nedeniyle istenilen sabah kortizolü için numune sabah saat 07:00 – 10:00 aralığında alınmalıdır.
Stabilite 15-30 °C' de 8 saat 2‑8 °C'de 2 gün, daha uzun süre bekleyecekse (-20) °C'de dondurunuz.
Test YöntemiCLIA
Referans DeğerlerSabah:
Erişkin: 6,7-22,6mg/dL
Çocuk: Kız: 0-30 ay: 1,6-17,1 mg/dL
31 ay-13 yaş: 2,1-12,3mg/dL
14-16 yaş: 3-17,1 mg/dL
17-18 yaş:4,5-15,9 mg/dL
Erkek: 0-30 ay: 1,6-17,1 mg/dL
31 ay-13 yaş: 2,1-12,3mg/dL
14-16 yaş: 3-17,1 mg/dL
17-18 yaş: 3,7-21 mg/dL
Akşam:<10 mg/dL
İnterferanslar:Arttıranlar:Amfetamin, Östrojenler, Kortikotropin, Oral Kontraseptifler, Nikotin, Etanol, Kortizon.
Azaltanlar: Deksametazon, Levodopa, Metirapon, Ketakonazol
Sonuç Verme Zamanı8 saat sonra

KORTİZOL (İDRAR) 
Örneğin Çalışma ZamanıHer gün
Örnek Kabıİdrar kabı
Örnek Türüİdrar
Örnek Alımı İle İlgili KurallarKoruyucu madde içermeyen temiz kaplara 24 saatlik idrar toplayın .
Stabilite: 2‑8 °C'de 7 gün (-20) °C'de 3 ay
Test YöntemiCLIA
Referans Değerler58-403 μg/24 saat
Sonuç Verme Zamanı8 saat sonra

KREATİNİN  Böbrek hastalığı ya da böbrek yetmezliğinin tanı ve takibi için istenen genellikle kan tahlilinden bakılan bir değerdir. Böbrek fonksiyonunun normal olup olmadığını anlamak için yapılan testlerinden biridir.
Örneğin Çalışma ZamanıHer gün
Örnek KabıSarı ve ya kırmızı kapaklı tüp
Örnek TürüSerum
Örnek Alımı İle İlgili KurallarSerum stabilite: 15-25 °C'de 7 gün 2-8 °C'de 7 gün (-15)-(-25) °C'de 3 ay
Test YöntemiKolorimetrik Jaffe yöntemi
Referans DeğerlerYD (prematür): 0,29-1,04 mg/dL
YD (miadında):0,24-0,85mg/dL
2-12 ay: 0,17-0,42mg/dL
1-3 yaş: 0,24-0,41mg/dL
3-5 yaş: 0,31-0,47mg/dL
5-7 yaş: 0,32-0,59mg/dL
7-9 yaş: 0,4-0,6mg/dL
9-11 yaş: 0,39-0,73mg/dL
11-13 yaş: 0,53-0,79mg/dL
13-15 yaş: 0,57-0,87mg/dL
Yetişkin kadın: 0,5-0,9mg/dL
Yetişkin erkek: 0,7-1,2mg/dL
İnterferanslarArttıranlar: Nefrototoksiteye neden olan ilaçlar, Asetoasetat, Askorbat Sefamandol(sefalosporinler), İbufen, l-dopa, ketonlar, Pirüvat, sefoksitin, lidokain, L- dopa
Azaltanlar: Sephalotin
Sonuç Verme Zamanı8 saat sonra

KREATİN KİNAZ (CK)kBaşta kalp kası dokusu hasarı ve kas hastalıkları olmak üzere çeşitli kas hasarlarının arandığı biyokimyasal bir belirteçtir.
Örneğin Çalışma ZamanıHer gün
Örnek KabıSarı veya kırmızı kapaklı tüp
Örnek TürüSerum
Örnek Alımı İle İlgili KurallarSerum hemolizli örneklerde çalışılmamalıdır.
Stabilite: 15-25 °C'de 4 saat 2‑8 °C'de 8-12 saat
Test YöntemiKinetik UV test
Referans DeğerlerYetişkin: Erkek: <171 U/L
Kadın:<145 U/L
İnterferanslarArttıranlar Kas egzersizleri, Aminokaproikasit, Kolşisin Süksinilkolin, Penisilamin Haloperidol, Lidokain, Statinler, klonidin,Amfoterisin B. Terapötik konsantrasyonlarda Cyanokit (Hidroksokobalamin) sonucu etkiler.
Sonuç Verme Zamanı8 saat sonra

KREATİN KİNAZ-MB (CK-MB)Akut miyokard enfarktüsünün teşhisine yardımcı olmak için kullanılan bir kardiyak belirteçtir.
Örneğin Çalışma ZamanıHer gün
Örnek KabıSarı veya kırmızı kapaklı tüp
Örnek TürüSerum
Örnek Alımı İle İlgili KurallarHemolizli örneklerde çalışılmamalıdır.
Stabilite: 2-8 °C'de 8-12 saat 15-25 °C'de 4 saat kararlıdır
Test YöntemiEnzimatik yöntem
Referans Değerler0-24 U/L
İnterferanslar:Sülfasalazin veya sülfapiridinin fizyolojik plazma konsantrasyonları yalancı sonuçlara yol açabilir. Terapötik konsantrasyonlarda Cyanokit (hidroksokobalamin) sonucu etkiler.
Sonuç Verme Zamanı4 saat sonra

LAKTATMevcut hastalıkların teşhisi, ilaçların hastalığa cevap verip vermediği ve sporcuların kondisyon, dayanıklılık kapasitesinin belirlenmesi amacıyla kullanılır.
Örneğin Çalışma ZamanıHer gün
Örnek KabıGri kapaklı tüp (Florür/Oksalat)
Örnek TürüPlazma
Örnek Alımı İle İlgili KurallarÖrnek alınmadan önce hastanın 15 dakika dinlenmesi önerilir. Örnek soğutulmuş tüpe alınmalı ve buz üzerinde transfer edilmelidir.
Test YöntemiEnzimatik
Referans Değerler0,5 – 2,2 mMol/L
İnterferansArtıran:Çok yüksek doz C vitamin
Azaltan:Metamizol, N-Asetil Sistein
Sonuç Verme Zamanı2 saat

LAKTAT DEHİDROGENAZ (LDH)  Vücuttaki doku hasarının yerini ve ciddiyetini belirlemeye yardımcı olmak için yapılmaktadır.
Örneğin Çalışma ZamanıHer gün
Örnek KabıKırmızı veya sarı kapaklı tüp
Örnek TürüSerum
Örnek Alımı İle İlgili KurallarEritrositlerin ayrılması çok önemlidir. Hemolizli örneklerde çalışılmamalıdır. Örnek alındıktan sonra mümkün oldugunca çabuk çalışılmalıdır.
Stabilite: 15-25 ℃’de 7 gün, 2-8 °C’de 4 gün
Test YöntemiEnzimatik kolorimetrik
Referans Değerler0-4 gün:90-775 U/L
4-10 gün: 545-2000 U/L
10gün-24ay: 180-430 U/L
24ay-12yaş: 110-295 U/L
Yetişkin: Erkek: <248 U/L Kadın: <247 U/L
İnterferanslarArttıranlar: Anestezik ajanlar Dikumural Etanol Heparin Ketakonazol Narkotik aneljezikler
Azaltanlar: Klofibrat Florid Okzalat Üre
Sonuç Verme Zamanı4 saat sonra (Acil 2 saat sonra)

LH Hem erkeklerde hem de kadınlarda yaşanan üreme bozukluklarında ve kısırlık tedavisinde teşhiste istenir.
Örneğin Çalışma ZamanıHafta içi her gün
Örnek KabıKırmızı veya sarı kapaklı tüp
Örnek TürüSerum
Örnek Alımı İle İlgili KurallarStabilite: Oda sıcaklığında en fazla 8 saat, 2‑8 °C'de 8-48 saat, Daha uzun süre bekleyecekse(‑20) °C'de dondurunuz.
Test YöntemiCLIA
Referans DeğerlerErkek: 1,24-8,62mIU/mL
Kadın: Mid-Folliküler faz: 2,12-10,89mIU/mL
Midsiklus : 19,18-103,03 mIU/mL
Mid-Luteal : 1,20-12,86 mIU/mL
Postmenopoz: 10,87-58,64 mIU/Ll
İnterferanslarArttıranlar: Antikonvulzanlar, klomifen, Naloksan
Azaltanlar:Digoksin,GnRH analogları, progesteron
Sonuç Verme Zamanı8 saat sonra

LİPAZ Pankreas hastalıkları ve birtakım farklı hastalıklarının teşhisinde veya pankreasın işlevinin değerlendirilmesinde kullanılan test
Örneğin Çalışma ZamanıHer gün
Örnek KabıKırmızı veya sarı kapaklı tüp
Örnek TürüSerum
Örnek Alımı İle İlgili KurallarStabilite: 15‑25 °C'de 1 hafta 2‑8 °C'de 3 hafta
Test YöntemiEnzimatik
Referans DeğerlerErişkin: <67 U/L
Çocuk: <1 yaş: 0-8 U/L
1-9 yaş: 5-31 U/L
10-18 yaş: 7-39 U/L
İnterferanslarArttıranlar: Oddi sfinkterinde spazma neden olan ilaçlar(narkotik aneljezikler gibi),heparin. Lipemik serumlar, çok hemolizli ve ikterik (25mg/dl↑)
Azaltanlar: Protamin Kalsiyum dobesilat
Sonuç Verme Zamanı4 saat sonra (Acil 2 saat sonra)

LİPOPROTEİN (a)Koroner kalp hastalığı riskini tahmin etmek için kullanılan bir belirteçtir
Örneğin Çalışma ZamanıHafta içi  her gün
Örnek KabıKırmızı veya sarı kapaklı tüp
Örnek TürüSerum
Örnek Alımı İle İlgili KurallarStabilite: 2‑8 °C'de 8 saat 48 saat içerisinde çalışılmayacaksa (– 70)  °C'de 5 ay
Test YöntemiTürbidimetrik
Referans Değerler<30 mg/dl
İnterferanslarArttıranlar:Sigara, gebelik, aşırı egzersiz
Azaltanlar:Östrojen, tamoksifen, siklosporin
Sonuç Verme Zamanı4 saat sonra

MAKROPROLAKTİN  Prolaktin hormonunun yüksek veya düşük olduğunu anlayabilmek adına uygulanır.
Örneğin Çalışma ZamanıHafta içi her gün
Örnek KabıKırmızı veya sarı kapaklı tüp
Örnek TürüSerum
Örnek Alımı İle İlgili KurallarHastanın prolaktin sonucu 18 ng/ml’ den yüksek olduğunda çalışılıyor
Test YöntemiCLIA
Referans DeğerlerPozitif: >%60 Gri zone: %40-60 Negatif: <%40
İnterferanslarArttıranlar: Carbidopa, Cimetidine, Cyproheptadine, Östrojenler, oral kontraseptifler, Haloperidol, TRH.
Azaltanlar: Ergo Alkaloidleri (Bromokriptine içerenler), levodopa
Sonuç Verme Zamanı8 saat sonar

MYOGLOBİN Kas hücreleri içine oksijeni tuzaklayarak kasın kasılması için gerekli enerjinin üretilmesine olanak tanımaktır.
Örneğin Çalışma ZamanıHer gün
Örnek KabıKırmızı  veya sarı kapaklı tüp
Örnek TürüSerum
Örnek Alımı İle İlgili KurallarStabilite: Oda sıcaklığında en fazla 8 saat, 2‑8 °C'de 8-24 saat, Daha fazla bekleyecekse (-20) °C'de dondurunuz.
Test YöntemiECLIA
Referans DeğerlerErkek:17,4-105,7 ng/mL Kadın:14,3-65,8 ng/mL
İnterferanslarHemoliz, lipemi, ikter, biotin
Sonuç Verme Zamanı2 Saat sonra

ORAL GLUKOZ TOLERANS TESTİ 
Örneğin Çalışma ZamanıHer gün
Örnek KabıKırmızı veya sarı kapaklı tüp
Örnek TürüSerum
Örnek Alımı İle İlgili KurallarBu test için  en az 10 saatlik açlık gerekmektedir (50 gr gebe OGTT hariç)
Test YöntemiHekzokinaz
Referans DeğerlerOGTT 50gr(gebe): 1.saat <140 mg/dl  
OGTT 75gr (gebe): 0. saat <92mg/dl 1.saat <180mg/dl 2.saat <153 mg/dl  
OGTT 75gr (gebe olmayan): 0.saat <100mg/dl 2.saat <140mg/dl  
OGTT 100gr (gebe): saat <92 mg/dlsaat <180 mg/dlsaat <155 mg/dlsaat <140 mg/dl
İnterferanslarArttıranlar: ACTH, kafein, kalsitonin, kortikosteroidler, diüretikler.
Azaltanlar: Asetaaminofen, levadopa, hidrojenperoksitle oksidasyon veren Askorbat bilirubin ve ürik asit gibi maddelerle interferans verir.
Sonuç Verme Zamanı4 saat sonra

OSTEOKALSİN Kemik yıkım belirtecidir.
Örneğin Çalışma ZamanıHafta içi her gün
Örnek KabıKırmızı veya sarı kapaklı tüp
Örnek TürüSerum
Örnek Alımı İle İlgili KurallarStabilite 2-8 ˚C’de 2 saat (-20) ˚C’ de 30 gün
Test YöntemiCLIA
Referans DeğerlerYönteme, cinsiyete ve yaşa göre referans aralığı değişmektedir.
Yetişkin:  2-22 ng/ml
İnterferanslarSitratlı plazma, hemolizli ve lipemik örnekler interferans yaratır.
Arttıranlar: Antikonvulzanlar, tiroid hormonları, 1,25-dihidroksivita-min D Azaltanlar: Östrojen, bifosfanat, kalsitonin, glukokortikoid
Sonuç Verme Zamanı8 saat sonar

ÖSTRADİOL Doğru östrojen seviyeleri üreme sağlığı için gereklidir. Çok fazla veya çok az östrojene sahip olmak, zayıf kemikler, idrar yolu enfeksiyonları ve hatta depresyon gibi tıbbi sorunlara da yol açabilir . Doğurganlık, ergenlik veya menopoz ile ilgili teşhiste
Örneğin Çalışma ZamanıHafta içi her gün
Örnek KabıKırmızı veya sarı  kapaklı tüp
Örnek TürüSerum
Örnek Alımı İle İlgili KurallarStabilite: Oda sıcaklığında en fazla 8 saat, 2‑8 °C'de 7 gün
Test YöntemiCLIA
Referans DeğerlerÇOCUK:
Erkek: 0-1 yaş: 0- 38,2 pg/mL 1-12 yaş:0-15 pg/mL 12-19 yaş:0-34,8 pg/mL
Kız: 0-1 yaş: 0- 38,2 pg/mL 1-12 yaş:0-16 pg/mL 12-19 yaş: 0-196 pg/mL  

ERKEK: 19-150 yaş:15-31,5 pg/mL  
KADIN: 19-150 yaş:
Erken Foliküler faz: 22,4-115 pg/mL
Orta Foliküler faz: 25-115 pg/mL
Ovulatuar Pik: 32,1-517 pg/mL
Orta Luteal faz: 36,5-246 pg/mL
Postmenopoz: 0-25,1 pg/mL

İnterferanslarArttıranlar:Klomifen
Azaltanlar: Oral Kontraseptifler
Sonuç Verme Zamanı8 saat sonra

PARATHORMON (PTH) Parathormon testi, vücutta bulunan kalsiyum miktarının düzenlenmesinde görevli olan PTH için yapılmaktadır. Meydana gelen PTH düşüklüğü ve yüksekliği çeşitli sebeplerden dolayı ortaya çıkabilen nedenlere bağlıdır.
Örneğin Çalışma ZamanıHafta içi her gün
Örnek KabıKırmızı veya sarı kapaklı tüp
Örnek TürüSerum
Örnek Alımı İle İlgili KurallarHasta aç olmalıdır ve sabah kanı tercih edilmelidir.
Stabilite 15‑25 °C'de 8 saat 2‑8 °C'de 2 gün (‑20) °C'de 6 ay
Test YöntemiCLIA
Referans DeğerlerYetişkin: 15-65 pg/ml
Çevirme Faktörü: pg/ml × 0,106= pmol/L pmol/L × 9,43=pg/ml
İnterferanslarArttıranlar: Antikonvulzanlar,kortikosteroidler, INAH
Azaltanlar: Simetidin, pindolol, propranolol
Sonuç Verme Zamanı8 saat sonra

PREALBUMİN Karaciğer fonksiyonlarını değerlendirmek için karaciğer panelinin bir bölümü olarak albumin testiyle birlikte böbrek fonksiyonlarını değerlendirmek için kreatinin ve BUN (Kan Ure Azotu) ve kişinin beslenme durumunu değerlendirmek için .
Örneğin Çalışma ZamanıHafta içi her gün
Örnek KabıKırmızı  veya sarı kapaklı tüp
Örnek TürüSerum
Örnek Alımı İle İlgili KurallarStabilite: 2‑8 °C'de 6 ay (-15)‑(-25) °C'de 3 gün
Test Yöntemiİmmunotürbi-dimetrik
Referans Değerler20-40 mg/dl
İnterferanslarArttıranlar:Androjen, Bilirubin, lipemi, hemolizs
Azaltanlar:Östrojen
Sonuç Verme Zamanı4 saat sonra (Acil 2 saat sonra)

POTASYUMElektrolit dengesizliğinin değerlendirilmesine yardımcı olmak; kronik veya akut hiperkalemi veya hipokalemiyi izlemek için bu testten geçilir.
Örneğin Çalışma ZamanıHer gün
Örnek KabıKırmızı veya sarı kapaklı tüp
Örnek TürüSerum
Örnek Alımı İle İlgili KurallarSerum hemolizden sakınılmalıdır. Stabilite: 2-25 ℃’de 6 hafta
Test YöntemiİSE
Referans DeğerlerSerum:
Yenidogan 3,5-5,1mmol/L
Erişkin 3,5-5,1 mmol/L
İnterferanslarArttıranlar Antineoplastikler, sefaloridin, enalopril, heparin, histamin, ibuprofen, indometazin, isoniazid,lityum,mannitol,K tuzlu penisilin, ropranolol, siklosporin,kaptopril.
Azaltanlar P-aminosalisilat, amfoterisin, karbeneksolon, dekstroz anhidrit, karbenislin, kortikos-teroid, diüretik.
Sonuç Verme Zamanı4 saat sonra (Acil 2 saat sonra)

PROKALSİTONİN Bakteriyel enfeksiyon şüphesi varlığında ve hayati tehlike oluşturan sepsis teşhisinde
Örneğin Çalışma ZamanıHer gün
Örnek KabıKırmızı veya sarı kapaklı tüp
Örnek TürüSerum
Örnek Alımı İle İlgili KurallarStabilite 2‑8°C'de 24 saat (-20)°C'de 3 ay
Test YöntemiECLIA
Referans Değerler0-0,5 ng/ml < 0.5 ng/mL düzeyleri, şiddetli sepsis ve/veya septik şok için düşük riski gösterir. > 2.0 ng/mL düzeyleri, şiddetli sepsis ve/veya septik şok için yüksek riski österir.
İnterferanslarHemoliz, lipemi, ikter
Sonuç Verme Zamanı8 saat sonra

PROGESTERONAdet düzensizlikleri ve gebeliğin oluşması ve devam etmesi sürecinde onkoloji teşhisinde
Örneğin Çalışma ZamanıHafta içi her gün
Örnek KabıKırmızı veya sarı kapaklı tüp
Örnek TürüSerum
Örnek Alımı İle İlgili KurallarStabilite 15-25 °C'de 8 saat, Eğer 8 saat içinde tamamlanmayacaksa 2-8 °C'de 2 gün, Eğer uzun süre bekleyecekse (-20) °C'de dondurunuz.
Test YöntemiCLIA
Referans DeğerlerKadın: >20 yaş:
Hamile olmayan Folliküler faz ortası: 0,31-1,52 ng/ml Luteal faz ortası: 5,16-18,56 g/ml Postmenopoz: 0,08-0,78 ng/ml
Hamilelikte: trimester: 4,73-50,74 ng/mltrimester: 19,41-45,3 ng/ml 14-19 yaş: 0,3-15,26 ng/ml
Erkek: >20 yaş: 0,14-2,06 ng/ml 14-19 yaş: 0,19-1,51 ng/ml
Çocuklar: 10-13 yaş: 0,06-1,2 ng/ml 3-9 yaş: 0,03-0,85 ng/ml 10-24 ay:  0,11-0,92 ng/ml 0-9 ay: 0,19-2,61 ng/ml
İnterferanslarArttıranlar: Clomiphene (luteal fazda normalin üstüne çıkar). 11-deoxycortizol, 11 deoxycorticosteron, dihydroprogesteron, corticosteron.
Azaltanlar: Ampisilin, PGF2α, Ethynilestradiol, oral kontraseptifler, fenilbutazon
Sonuç Verme Zamanı8 saat sonra

PROLAKTİNAdet düzensizlikleri ve gebeliğin oluşması ve devam etmesi sürecinde ve hipofiz bezi onkolojisi
Örneğin Çalışma ZamanıHafta içi her gün
Örnek KabıKırmızı veya sarı kapaklı tüp
Örnek TürüSerum
Örnek Alımı İle İlgili KurallarStabilite 15-25 °C'de 8 saat, Eğer 8 saat içinde tamamlanmayacaksa 2-8 °C'de 2 gün, Eğer uzun süre bekleyecekse ( -20) °C'de dondurunuz. Duygusal stres, egzersiz, ambulasyon ve protein açısından zengin bir diyet prolaktin sekresyonunu uyarır; Bu nedenle, hasta istirahati sırasında bir gece açlıktan sonra örnekler alınmalıdır.
Test YöntemiCLIA
Referans DeğerlerKadın:
Menopoz öncesi(<50 yaş): >20 yaş: 3,34-26,7 ng/ml
Menopoz sonrası(>50 yaş): 2,74-19,6 ng/ml 13-19 yaş:3,2-18,9 ng/ml Erkek: >20 yaş: 2,64-13,1 ng/ml 13-19 yaş: 2,3-16,4 ng/ml
Çocuklar: 3-12 yaş: 3,12-19 ng/ml 10-24 ay: 3,86-19,6 ng/ml 0-9 ay: 3,92-89,1 ng/ml
Çevirme Faktörü: ng/ml x 21 =mIU/L
İnterferanslarArttıranlar: Carbidopa, Cimetidine, Cyproheptadine, Östrojenler, oral kontraseptifler, Haloperidol, TRH.
Azaltanlar: Ergo Alkaloidleri (Bromokriptine içerenler),levodopa. Fizyolojik olarak fetüs ve yenidoğanlarda yüksektir. Erişkinde uykuda, stres ve eğzersizle yükselir. Kadınlarda gebelik ve emzirme döneminde yükselir.
Sonuç Verme Zamanı8 saat sonra

PROTEİN ELEKTROFOREZİ (SERUM)Multipl miyeloma ve bazı bağlantılı hastalıkları da içeren anormal proteinlerle ilişkili durumların tespitinde, teşhisinde, süreç ve tedaviyi takibinde
Örneğin Çalışma ZamanıHasta sayısı 24’e ulaştıkça çalışılır.
Örnek KabıKırmızı ve ya sarı kapaklı tüp
Örnek TürüSerum
Örnek Alımı İle İlgili KurallarTaze örnekler tercih edilmelidir.
Stabilite 15-30 °C’de 4 gün 2-6 °C’de 2 hafta (-20)°C’de 6 ay Hemoliz içermeyen örnekler tercih edilir.
Test YöntemiAgoroz jel
Referans DeğerlerErişkin % Albumin :55,8-65,2
Alfa1globulin:2,2-4,6
Alfa2globulin:8,2-12,5
Betaglobulin:7,2-14,2
Gamaglobulin:11,5-18,6
İnterferanslarArttıranlar: Testosteron,östrojen, oral kontraseptif, fenitoin not:(Hemolizli örnekler alfa2 ve beta bandında yalancı yüksekliklere neden olabilir.) Azaltanlar: Asparajinaz
Sonuç Verme ZamanıÇalışıldığı günün ertesi öğleden sonar

PSA SERBEST (FPSA) Prostat kanserinin erken tanısı
Örneğin Çalışma ZamanıHafta içi her gün
Örnek KabıKırmızı veya sarı kapaklı tüp
Örnek TürüSerum
Örnek Alımı İle İlgili KurallarStabilite: 2-8 °C'de 24 saat, 5 aya kadar (-20) °C'de, 5 aydan sonra (-70) °C'de dondurunuz.
Test YöntemiCLIA
Referans DeğerlerErişkin:0-0.5 ng/mL (µg/L)
İnterferanslarArttıranlar: Rektal muayene
Sonuç Verme Zamanı8 saat sonra

PSA, TOTAL Prostat kanserinin erken tanısı
Örneğin Çalışma ZamanıHafta içi her gün
Örnek KabıKırmızı veya sarı kapaklı tüp
Örnek TürüSerum
Örnek Alımı İle İlgili KurallarStabilite: 2-8 °C'de 24 saat, 5 aya kadar  (-20) °C'de, 5 aydan sonra (-70) °C'de dondurunuz.
Test YöntemiCLIA
Referans DeğerlerErişkin: 0-4 ng/mL (ng/mL=mg/L)
İnterferanslarArttıranlar:Rektal muayene
Azaltanlar:Antiandrojenler, LHRH antagonistleri, finasterid
Sonuç Verme Zamanı8 saat sonra

PSEUDO-KOLİNESTERAZ  
Örneğin Çalışma ZamanıHer gün
Örnek KabıKırmızı ve ya sarı kapaklı tüp
Örnek TürüSerum
Örnek Alımı İle İlgili KurallarHemolizden kaçınılmalıdır.
Stabilite: 2-25°C’de saklandığında serum 1 yıl süreyle kararlıdır.
Test YöntemiKolorimetrik yöntem
Referans DeğerlerErkek: 4,62 – 11,5 kU/L
Kadın: 3,93 – 10,8 kU/L
İnterferanslarAzaltanlar: Anobolik sterodiler, Karbamat, Simetidin, Siklofosfomaid, Östrojen, Lityum, Oral kontraseptifler, Organofosfatlı insektisid, Ranitidin
Sonuç Verme Zamanı4 saat sonra

RENİN - Plazma Renin Aktivitesi (PRA) Hiper tansiyon tanısı
Örneğin Çalışma ZamanıÇarşamba, Perşembe
Örnek KabıMor kapaklı tüp
Örnek TürüPlazma (K-EDTA’lı) kullanılır.
Örnek Alımı İle İlgili KurallarBuzdolabında (+4 ˚C) bekletilen EDTA’lı tüpler kullanılmalıdır. Numune üzerine konarak hemen laboratuvara ulaştırılmalıdır. Hemen 2-8˚C’ de santrifüj edilir. (-20)˚C’ de dondurulur. (maximum 1yıl ) Hemolizli numuneler reddedilmelidir.
Test YöntemiRIA
Referans DeğerlerYatarak:0,32-1,84 ng/ml/saat
Ayakta:0,60-4,18 ng/ml/saat
Çevirme Faktörü:pg/mL × 0,11= pmol/L
İnterferanslarArttıranlar: Chlorthalidone, Diazoxide, kaptopril, Ethacrynic acid, Östrojenler, Furosemid, oral kontraseptifler, Hidralazin,Spironolakton
Azaltanlar: Anjiotensin, Karbenoksolon, Klonidin Deoxykortizol, Beta blokerler, aspirin, metildopa
Sonuç Verme ZamanıAynı gün 8 saat sonra

RENİN (RENİN MİKTARI) 
Örneğin Çalışma ZamanıÇarşamba, Perşembe
Örnek KabıMor kapaklı tüp
Örnek TürüPlazma (EDTA’lı tüp)
Örnek Alımı İle İlgili KurallarOda sıcaklığında bulunan EDTA’lı tüpler kullanılmalı, numune oda sıcaklığında alınmalıdır. Numune analiz öncesi buz üzerine konulmamalıdır. Numune alındıktan sonra, hemen santrifüj edilmeli oda sıcaklığında çalışılmalı, çalışılmayacaksa 2 saat içerisinde (-20)°C ’de saklanmalıdır. (maximum 1yıl ) Numunelerin 2-8 °C’de saklanması yanlış yüksek sonuçlara neden olabilir.
Test YöntemiIRMA (Immunoradiometric assay)
Referans DeğerlerNormal sağlıklı yetişkinler:3,18-32,61 pg/mL
Yatarak:2,71-16,51 pg/mL
Ayakta:5,41-34,53 pg/mL
İnterferanslarArttıranlar Chlorthalidone, Diazoxide, kaptopril, Ethacrynic acid, Östrojenler, Furosemid, oral kontraseptifler, Hidralazin,Spironolakton
Azaltanlar Anjiotensin, Karbenoksolon, KlonidinDeoxykortizol, Beta blokerler, aspirin, metildopa
Sonuç Verme ZamanıAynı gün 8 saat sonra

SODYUM  Akciğer, beyin, karaciğer, böbrek, kalp, böbrek üstü bezleri ya da tiroidi tutan hastalık ya da bozuklukların düzey tespiti
Örneğin Çalışma ZamanıHafta içi her gün
Örnek KabıKırmızı veya sarı kapaklı tüp
Örnek TürüSerum
Örnek Alımı İle İlgili KurallarStabilite: 2-25 ℃’de 14 gün
Test YöntemiİSE
Referans DeğerlerErişkin: 136-146 mmol/L
İnterferanslarArttıranlar: Anobolik steroidler, Andogen, kortikosteroid, östrojen, diazoksid, guanetidin, oral kontraseptif, fenilbutazon, rezerpin, sodyum bikarbonat, kalsiyum, sodyum içeren antikoagülanlar
Azaltanlar: Kaptopril, Amfotersin Siklofosfamid, Bazı diüretiklerHeparin, İndometazin, Lityum,Nonsteroid antiinflamatuar ajanlar, Tolbutamid, Vazopresin, Vinkristin
Sonuç Verme Zamanı4 saat sonra (Acil 2 saat sonra)

SERBEST T3 (fT3)  Hipertiroidizmin varlığını tespit etmek veya hastalığın derecesini belirlemek amacıyla uygulanan ve tiroid onkolojisi ve takbi
Örneğin Çalışma ZamanıHafta içi her gün
Örnek KabıKırmızı veya sarı kapaklı tüp
Örnek TürüSerum
Örnek Alımı İle İlgili KurallarStabilite: Oda sıcaklığında en fazla 8 saat 2‑8 °C'de 48 saat İlk 48 saat çalışılmayacaksa  (- 20) °C  de saklanır.
Test YöntemiCLIA
Referans DeğerlerErişkin:
Erkek; 0-365 gün: 2,76-4,38 pg\ml 2-15 yaş:2,55-3,96 pg\ml 16-19 yaş: 2,44-3,63 pg\ml >20 yaş:2,6-4,37 pg\ml
Kadın; 0-365 gün: 2,76-4,38 pg\ml 2-15 yaş: 2,55-3,96 pg\ml 16-19 yaş: 2,22-3,40 pg\ml >20 yaş:2,6-4,37 pg\ml
Çevirme Faktörü: pg/mL ×1,536= pmol/L
İnterferanslarArttıranlar: Fenoprofen
Azaltanlar: Amiodoron, fenitoin, propranolol, valproik asit
Sonuç Verme Zamanı8 saat sonra

SERBEST T4 (fT4)Tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır. Hipotiroidi (tiroid düşüklüğü) veya hipertiroidi (tiroid fazlalığı) gibi hastalıkların teşhisinde
Örneğin Çalışma ZamanıHafta içi her gün
Örnek KabıKırmızı veya sarı kapaklı tüp
Örnek TürüSerum
Örnek Alımı İle İlgili KurallarStabilite: Oda sıcaklığında en fazla 8 saat 2‑8 °C'de 48 saat İlk 48 saat çalışılmayacaksa (-20) °C de saklanır.
Test YöntemiCLIA
Referans DeğerlerErişkin: Kadın- Erkek 0-365 gün: 0,75-1,49 ng/dL
2-3 yaş: 0,74-1,26 ng/dL
4-12 yaş:0,65-1,06 ng/dL
13-14 yaş: 0,56-0,99 ng/dL
15-19 yaş:0,61-1,03 ng/dL
>20 yaş:0,61-1,12 ng/dL
Çevirme Faktörü:ng/dl × 12,87= pmol/L
İnterferanslarArttıranlar:Heparin, danazol, furosemid, levotiroksin
Azaltanlar:Lityum, antikonvulzanlar
Sonuç Verme Zamanı8 saat sonra

TESTOSTERON (Serbest) Erkeklerin vücudundaki testosteron seviyesi doğurganlık düzeyini belirler.  testi kısırlık ve nedenlerine bakmak için istenebilir. Cinsel ilişki sırasında yaşanan sorunların ve genel bir cinsel isteksizliğin nedenlerini anlamak için de testosteron seviyesine bakılır.
Örneğin Çalışma ZamanıHafta içi her gün
Örnek KabıKırmızı veya sarı kapaklı tüp
Örnek TürüSerum
Örnek Alımı İle İlgili KurallarStabilite: 2-8°C’de 24 saat (-20)°C’de 2 ay Hemolizli, ikterik, lipemik numuneler kullanılmamalıdır.
Test YöntemiRIA
Referans DeğerlerErişkin: 20-50 yaş:8,69-54,69 pg/mL
Kadınlar: 0,29-3,18 pg/mL
Foliküler faz:0,45-3,17 pg/mL
Luteal faz:0,46-2,48 pg/mL
Oral kontraseptif kullananlar:0,55-2,01 pg/mL
Postmenopozal:0,29-1,73 pg/mL
Çevirme Faktörü:pg/ml x 3,47= pmol/L
İnterferanslarArttıranlar:Barbitüratlar, Klomifen, Danazol, Östrojenler, Gonadotropin, Oral Kontraseptifler
Azaltanlar:Androjenler, Deksametason, Digoksin, Etanol, Sefalosporinler, Eritromisin, Meprobamat, Nalidiksik asit, Penisilin
Sonuç Verme Zamanı8 saat sonra

TESTOSTERON (Total)   Erkeklerin vücudundaki testosteron seviyesi doğurganlık düzeyini belirler.  testi kısırlık ve nedenlerine bakmak için istenebilir. Cinsel ilişki sırasında yaşanan sorunların ve genel bir cinsel isteksizliğin nedenlerini anlamak için
Örneğin Çalışma ZamanıHafta içi her gün
Örnek KabıKırmızı veya sarı kapaklı tüp
Örnek TürüSerum
Örnek Alımı İle İlgili KurallarStabilite: Oda sıcaklığında en fazla 8 saat 2‑8 °C'de 48 saat İlk 48 saat çalışılmayacaksa (- 20) °C 'de saklanır
Test YöntemiCLIA
Referans DeğerlerErişkin: Yönteme, yaşa, cinsiyete, pubertal dönemin evrelerine, kadınlarda menstrual siklusun ve gebeliğin evrelerine göre değişmektedir
Erkek: 0-18 ay: <2,84 ng/ml 19-24ay:<0,11 ng/ml 3-7 yaş:<0,11 ng/ml 8-9 yaş:<0,18 ng/ml 10-12 yaş:<0,39 ng/ml 12-19 yaş:0,05-4,4 ng/ml >20 yaş:1,75-7,8 ng/ml
Kadın: 0-18 ay: <0,63 ng/ml 19-24ay:<0,11 ng/ml 3-7 yaş:<0,11 ng/ml 8-9 yaş:<0,18 ng/ml 10-12 yaş:<0,39 ng/ml 13-15 yaş:0,17-0,67 ng/ml 16-19 yaş:0,18-0,86 ng/ml >20 yaş: 0,1-0,75 ng/ml
Çevirme Faktörü: ng/ml x 3,47= nmol/L
İnterferanslarArttıranlar: Barbitüratlar, Klomifen, Östrojenler, Gonadotropin, Oral Kontraseptifler. Son evre böbrek hastalığı
Azaltanlar: Androjenler, Deksametason, Digoksin, Etanol, Sefalosporinler, Eritromisin,Meprobamat, Nalidiksik asit, Penisilin. Nandrolon ile güçlü bir etkileşim bulunmuştur. Nandrolon tedavisi alan hastalardan alınan numuneleri kullanmayın.
Sonuç Verme Zamanı8 saat sonra

TİROGLOBULİN  Hashimoto hastalığı, doğum sonrası tiroidit, yenidoğan hipotiroidizmi ve Graves hastalığı gibi otoimmün tiroid hastalıklarında tanıya yardımcı olmak 
Örneğin Çalışma ZamanıHafta içi her gün
Örnek KabıKırmızı veya sarı kapaklı tüp
Örnek TürüSerum
Örnek Alımı İle İlgili KurallarStabilite: 2-8˚C’ de 3 gün (-20)˚C’de 2 ay
Test YöntemiCLIA
Referans DeğerlerErişkin: 1,6-59,9 ng/ml
İnterferanslarAnti-Tg yüksek düzeyleri yanlış Tiroglobulin sonuçlarına neden olabileceği için, tiroglobulin istenen hastalardan Anti-Tg istenmesi önerilmektedir.
Sonuç Verme Zamanı8 saat sonra

TİROİD ANTİKORLARI-Anti TG  Hashimoto hastalığı, doğum sonrası tiroidit, yenidoğan hipotiroidizmi ve Graves hastalığı gibi otoimmün tiroid hastalıklarında tanıya yardımcı olmak 
Örneğin Çalışma ZamanıHafta içi her gün
Örnek KabıKırmızı veya sarı kapaklı tüp
Örnek TürüSerum
Örnek Alımı İle İlgili KurallarStabilite: Oda sıcaklığında en fazla 8 saat 2‑8 °C'de 48 saat İlk 48 saat çalışılmayacaksa (-20) °C' de saklanır.
Test YöntemiCLIA
Referans DeğerlerErişkin: 0-4 IU/ml
Sonuç Verme Zamanı8 saat sonra

TİROİD ANTİKORLARI-Anti-TPO  Tiroid otoimmün hastalıklarının tanısına yardımcı olmak, tiroid otoimmün bozukluklarını guatr veya hipotiroidizmden ayırt etmek için veya klinik belirti göstermeyen hipotiroidi hastalarının tedavi edilip edilmeyeceğine karar vermek için tanı aracı olarak
Örneğin Çalışma ZamanıHafta içi her gün
Örnek KabıKırmızı veya sarı kapaklı tüp
Örnek TürüSerum
Örnek Alımı İle İlgili KurallarStabilite: Oda sıcaklığında en fazla 8 saat 2‑8 °C'de 48 saat İlk 48 saat çalışılmayacaksa  (- 20) °C'de saklanır
Test YöntemiCLIA
Referans DeğerlerErişkin: 0-9 IU/ml
Sonuç Verme Zamanı8 saat sonra

TOTAL PROTEİN  
Örneğin Çalışma ZamanıHafta içi her gün
Örnek KabıKırmızı veya sarı kapaklı tüp
Örnek TürüSerum
Örnek Alımı İle İlgili KurallarStabilite: 2‑8 °C'de 4 hafta 15‑25 °C'de 6 gün Lipemi ve hemoliz içermeyen örnek tercih edilir.
Test YöntemiBiüret,kolorimetrik
Referans DeğerlerYenidoğan: 4,1-6,3 g/dl 1-18 yaş: 5,7-8,0 g/dl Yetişkin: 6,6-8,3 g/dl
İnterferanslarArttıranlar: Klorpromazin,İbuprofen, androjenler, insülin, progesteron, morfin,tiroid preparatları,aspirin
Azaltanlar: Allopurinol, östrojen
Sonuç Verme Zamanı4 saat sonra (Acil 2 saat sonra)

TRANSFERRİN 
Örneğin Çalışma ZamanıHafta içi her gün
Örnek KabıKırmızı veya sarı kapaklı tüp
Örnek TürüSerum
Örnek Alımı İle İlgili KurallarStabilite: 15‑25 °C'de 4 ay 2‑8 °C'de 8 ay
Test Yöntemiİmmünotürbi-dimetrik
Referans DeğerlerÇocuklar:
0-4 gün: 130-275 mg/dL
3 ay-10 yaş: 203-360 mg/dL
Yetişkin:200-360 mg/dL
İnterferanslarArttıranlar: Östrojen,oral kontraseptifler
Azaltanlar: Asparaginaz,kortikosteroidler, testesteron
Sonuç Verme Zamanı4 saat sonra

TRİGLİSERİD 
Örneğin Çalışma ZamanıHafta içi her gün
Örnek KabıKırmızı veya sarı kapaklı tüp
Örnek TürüSerum
Örnek Alımı İle İlgili KurallarStabilite: 2‑8 °C'de 7 gün 15‑ 25 °C'de 1 gün
Test YöntemiEnzimatik
Referans DeğerlerNormal: <150 mg/dl
İnterferanslarArttıranlar: Betablokerler, amiadoron, katekolaminler, kolestiramin, Östrojen Etanol
Azaltanlar: Askorbik asit, Klofibrat, Heparin, Nikotinik asit, Dicynone (Etamsilat), Kalsiyum Dobesilat
Sonuç Verme Zamanı4 saat sonra

TSH  
Örneğin Çalışma ZamanıHafta içi her gün
Örnek KabıKırmızı veya sarı kapaklı tüp
Örnek TürüSerum
Örnek Alımı İle İlgili KurallarStabilite: Oda sıcaklığında 18 saat 2‑8 °C'de 7 gün (-20)°C'de 3 ay
Test YöntemiCLIA
Referans DeğerlerErişkin:
Kadın: 0-365 gün: 0,77-5,64 mIU/ml (mIU/L) 1-12 yaş: 0,77-5,64 mIU/ml (mIU/L) 13-19 yaş:0,90-3,11mIU/ml (mIU/L) >20 yaş: 0,38-5,33mIU/ml (mIU/L)
Erkek: 0-365 gün: 0,77-5,64 mIU/ml (mIU/L) 1-12 yaş: 0,77-5,64 mIU/ml (mIU/L) 13-19 yaş:0,75-3,69 mIU/ml (mIU/L) >20 yaş: 0,38-5,33mIU/ml (mIU/L)
İnterferanslarArttıranlar: Lityum, Potasyum iyodür, TRH. metimazol, morfin, haloperidol Azaltanlar: Aspirin, Kortikosteroidler, Triiyodotironin, IV heparinkullanımı. bromokriptin, somatostatin
Sonuç Verme Zamanı8 saat sonra

ÜRİK ASİT Böbreklerde olan hasarlanma, böbrek yetmezliği gibi hastalıkların varlığında GUT hastalığı teşhisinde
Örneğin Çalışma ZamanıHafta içi her gün
Örnek KabıKırmızı veya sarı kapaklı tüp
Örnek TürüSerum
Örnek Alımı İle İlgili KurallarStabilite: 2‑8 °C'de 7 gün (15)‑(25) °C'de 3 gün 24 saatlik idrarda da çalışılır. Buzdolabına koymayın. 15‑25 °C'de 4 gün
Test YöntemiÜrikaz Enzimatik
Referans DeğerlerErişkin:
Erkek: 3,5-7,2 mg/dl
Kadın: 2,6-6 mg/dl
İdrar:250-750 mg/gün
İnterferanslarArttıranlar: Diüretikler, katekolaminler, salisilatlar (düşük doz), nikotinik asit Azaltanlar: Allopurinol, radyoopak ilaçlar, fenilbutazon, probenesid ve salisilatlar (yüksek doz)
İdrarda: Kalsiyum dobesilat, levodopa ve metildopa yapay olarak düşük ürik asit sonuçlarına neden olabilir
Sonuç Verme Zamanı4 saat sonra (Acil 2 saat sonra )

VİTAMİN B 12 Anemi ya da kansızlığın sebebini öğrenmek için, bazı hastalarda diyet programından önce beslenme programını belirlemek için, B12 tedavisi görülüyorsa bunun etkin olup olmadığını gözlemlemek ve tedaviyi şekillendirmek için, nörolojik bazı hastalıkların B12 eksikliğinden olup olmadığını saptamak için ...
Örneğin Çalışma ZamanıHafta içi her gün
Örnek KabıKırmızı veya sarı kapaklı tüp
Örnek TürüSerum
Örnek Alımı İle İlgili KurallarStabilite: 15-30°C 8 saat, 2‑8 °C'de 1 gün, 1 günden fazla saklanacaksa (‑20)°C'de dondurun. Işıktan koruyun
Test YöntemiCLIA
Referans Değerler0-2 yaş :133-1498 pg/m 2-8 yaş:258-1435 pg/m 8-14 yaş:201-1046 pg/m 14-19 yaş:179-719 pg/m >20 yaş:126,5-505 pg/m
Çevirme Faktörü: pg/ml x 0.7378 = pmol/L
İnterferanslarArttıranlar:Hemoliz, lipemi, ikter
Azaltanlar:Metotreksat,primetamin
Sonuç Verme Zamanı8 saat sonra

VİTAMİN A 
Örneğin Çalışma ZamanıAyda bir perşembe
Örnek KabıMor kapaklı tüp
Örnek TürüPlazma
Örnek Alımı İle İlgili KurallarKan almadan 24 saat önce alkol alınmamalıdır.
Stabilite: 4°C 24 saat Daha uzun süre saklanacaksa (‑20) °C'de dondurun. Işıktan koruyun.
Test YöntemiHPLC Flörosan dedektör
Referans DeğerlerYD: 0,1-0,3 mg/L 0-1 yaş : 0,15-0,4 mg/L 2-9 yaş: 0,2-0,5 mg/L 13-19 yaş: 0,3-0,6 mg/L Erişkin: 0,3-0,6 mg/L
Çevirme Faktörü: mg/L x 3,49 = umol/L
İnterferanslarHemolizden kaçınılmalıdır.
Arttıranlar: Alkol alımı (ılımlı içici), OKS’ler
Azaltanlar: Alkol alımı (alkolik), allopürinol, kolestiramin, kolestipol, neomisin
Sonuç Verme ZamanıÇalışılan günün ertesi günü

VİTAMİN B6 
Örneğin Çalışma ZamanıHer ayın 2. perşembesi
Örnek KabıMor kapaklı tüp (EDTA)
Örnek TürüPlazma
Örnek Alımı İle İlgili KurallarÖrnekler ışıktan korunmalıdır. Örnek alındıktan sonra flaster/alüminyum folyo vb. ile sarılabilir. En kısa sürede laboratuvara ulaştırılmalıdır.
Test YöntemiHPLC
Referans Değerler5 – 30 ug/L
İnterferansAzaltan: Amiodaron, antikonvülzanlar (karbamazepin, fenobarbital, fenitoin, pirimidon), sikloserin, disülfiram, alkolik hastalar, hidralazin, isoniasid, levodopa, oral kontraseptifler, penisillamin, pirazoinik asit, teofilin
Sonuç Verme Zamanı1 ay

VİTAMİN E  Crohn hastalığı, kistik fibroz ve abetalipoproteinemi ayrıca, E vitamini eksikliği olan ataksi (AVED) gibi bazı nadir genetik hastalıklarda
Örneğin Çalışma ZamanıAyda bir perşembe
Örnek KabıMor kapaklı tüp
Örnek TürüPlazma
Örnek Alımı İle İlgili KurallarStabilite: 4°C 24 saat Daha uzun süre saklanacaksa (‑20) °C'de dondurun. Işıktan koruyun.
Test YöntemiHPLC Flörosan dedektör
Referans DeğerlerPM infant:1-5 mg/L 1-12 yaş : 3-9 mg/L 13-19 yaş : 6-10 mg/L Erişkin: 5-18 mg/L 13-19 yaş: 0,3-0,6 mg/L Erişkin: 0,3-0,6 mg/L
Çevirme Faktörü: mg/L x 2,32 = umol/L
İnterferanslarLipemiden kaçınılmalıdır
Arttıranlar:Lipemi
Azaltanlar: Antikonvülsanlar (Karbamazepin, fenobarbital, fenitoin) Kolestiramin, ethanol
Sonuç Verme ZamanıÇalışılan günün ertesi günü

BİRİNCİ TRİMESTER TARAMA TESTİ (FβHCG+PAPP-A ) 
Örneğin Çalışma ZamanıHer gün
Örnek KabıSarı veya kırmızı kapaklı tüp
Örnek TürüSerum
Örnek Alımı İle İlgili KurallarGebeliğin sadece 8-14. Haftaları arasında anneden alınan kan örneğinden çalışılır. F-βHCG Stabilite: 2-8˚C’ de 7 gün, 7 günden fazla bekleyecekse   ( -20 )˚C de dondurunuz.   PAPP-A Stabilite: 2-8˚C’ de 24 saat (-20)˚C’de 2 ay Lipemi ve Hemoliz içermeyen örnek tercih edilir.
Test YöntemiCLIA
Referans DeğerlerSonuçlar gebelik haftasına uygun medyan değerlere bölünerek MOM birimine dönüştürülür. Anne yaşı, gebelik haftası vb. bilgiler risk hesaplamada kullanıldığı için formun eksiksiz ve güvenilir olarak doldurulması kritik önem taşımaktadır. Gebelik haftası USG ve SAT dikkate alınarak hesaplanır.
Sonuç Verme Zamanı8 saat sonra

İKİNCİ TRİMESTER TARAMA TESTİ (AFP+HCG+FE3)  
Örneğin Çalışma ZamanıHer gün
Örnek KabıSarı veya kırmızı kapaklı tüp
Örnek TürüSerum
Örnek Alımı İle İlgili KurallarGebeliğin 14-20. Haftaları arasında anneden alınan kan örneğinde çalışılır. HCG Stabilite: 2-8˚C’ de 7 gün (-20)˚C’ de 2 ay AFP Stabilite: 2-8˚C’ de 3 gün, 3 günden fazla kalacaksa (-20)˚C’ de dondurunuz. FE3 Stabilite: 2-8˚C’ de 7 gün (-20)˚C’ de 6 ay Lipemi ve hemoliz içermeyen örnek tercih edilir.
Test YöntemiCLIA
Referans DeğerlerSonuçlar gebelik haftasına uygun medyan değerlere bölünerek MOM birimine dönüştürülür. Anne yaşı, gebelik haftası vb. bilgiler risk hesaplamada kullanıldığı için formun eksiksiz ve güvenilir olarak doldurulması kritik önem taşımaktadır. Gebelik haftası USG ve SAT dikkate alınarak hesaplanır.
Sonuç Verme Zamanı8 saat sonra