ACTH (ADRENOKORTİKOTROPİK HORMON) Kortizol yükseklik ve düşüklük sebeplerinin araştırılmasında  kullanılır
Örneğin Çalışma Zamanı Hafta içi her gün
Örnek Kabı Mor kapaklı tüp
Örnek Türü Plazma
Örnek Alımı İle İlgili Kurallar Buzdolabında  +4˚C’de bekletilen EDTA’lı tüpler kullanılmalıdır. Örnek buzun üzerine konulmalı, hemen laboratuvara ulaştırılmalıdır. Ölçüme kadar + 4 ˚C’ de  (serin yerde) tutulmalıdır. (-20)˚C’de 30 gün stabildir.
Test Yöntemi CLIA
Referans Değerler 0-46 pg/ml (Sabah 9’da örnek alınması önerilir.) Çevirme Katsayısı: pg/ml X 0,22 = pmol/L
İnterferanslar Arttıranlar: Amfetamin Hipoglisemi İnsülin Levodopa Metoklopramid Azaltanlar: Dexametazon
Sonuç Verme Zamanı Bir gün sonra

AÇLIK KAN ŞEKERİ (GLUKOZ ) Karbonhidrat metabolizmasının değerlendirilmesinde kullanılır.
Örneğin Çalışma Zamanı Hafta içi her gün
Örnek Kabı Sarı veya kırmızı kapaklı tüp
Örnek Türü Serum
Örnek Alımı İle İlgili Kurallar Glikolize bağlı tüketimden kaçınmak için serum mümkün olduğunca çabuk ayrılmalıdır. Stabilite: 15-25˚C’de 2 gün 4˚C’de 3 gün 2-8˚C’ de 7 gün
Test Yöntemi Hekzokinaz
Referans Değerler Çocuk: 60-100 mg/dL Erişkin: 74-100 mg/dL Postprandiyal: Serum; yemekten 2 saat sonra  <140 mg/L
İnterferanslar Arttıranlar: ACTH, kafein, kalsitonin, kortikosteroidler, diüretikler
Azaltanlar: Asetaaminofen, levadopa, hidrojenperoksitle oksidasyon veren askorbat ,bilirubin ve ürik asit gibi maddeler
Sonuç Verme Zamanı 4 saat sonra  (Acil 2 saat sonra )

ADRENALİN (İDRAR)  
Örneğin Çalışma Zamanı Pazartesi
Örnek Kabı 24 saatlik idrar kabı
Örnek Türü İdrar
Örnek Alımı İle İlgili Kurallar 24 saatlik idrar numunesi gerekmektedir. İdrar için labaratuvardan %32’lik 10 ml HCl alınmalıdır. Numune 4 ˚C’ de (serin yerde) ışık görmeyen ortamda saklanmalıdır.
Test Yöntemi HPLC: High Performance Liquid Chromatography (Electrokimyasal dedektör)
Referans Değerler 4-20 µg/24saat
İnterferanslar: Arttıranlar: Kafein,epinefrin,etanol, isoprotrenol, levodopa, nikotin
Azaltanlar: Klonidin,prazosin, Rezerpin
Sonuç Verme Zamanı 1 hafta sonra

ALANİN AMİNO TRANSFERAZ (ALT) Karaciğer hasarı ile giden hastalıkların tanı ve takibinde kullanılır
Örneğin Çalışma Zamanı Her gün
Örnek Kabı Sarı veya kırmızı kapaklı tüp
Örnek Türü Serum
Örnek Alımı İle İlgili Kurallar Örnek alındıktan sonra mümkün olduğunca çabuk analiz edilmelidir. 15-25 °C'de 3 gün 2-8 °C'de 7 gün (-80) °C'de > 7 gün
Test Yöntemi IFCC Referans metodu (Enzimatik, piridoksal fosfatlı)
Referans Değerler Erkek: 0-50 U/L Kadın: 0-35 U/L YD/Bebek: 13-45 U/L
İnterferanslar Arttıranlar: Hepatotoksik ilaçlar veya kolestazise sebep olan ilaçlar, intramuskuler enjeksiyon hafif artışa neden olabilir. Diğer arttıran ilaçların bazıları: Bromokriptin, kaptopril, sefalosporin, siklosporin, klindamisin, etambutol, nifedipin,  linkomisin, trimetoprim.
Sonuç Verme Zamanı 4 saat sonra (Acil 2 saat sonra )

ALBUMİN Albümin düzeyleri beslenme durumunu değerlendirmek ve karaciğer, böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi için tarama testi olarak kullanılmaktadır.
Örneğin Çalışma Zamanı Her gün
Örnek Kabı Sarı veya kırmızı kapaklı tüp
Örnek Türü Serum
Örnek Alımı İle İlgili Kurallar Stabilite: 15-25 °C'de 7 gün 2-8 °C'de 30 gün (-20) °C'de 4 ay
Test Yöntemi Bromcresol Green
Referans Değerler 0-30 gün : 2,8-4,4 g/dL Erişkin : 3,5-5,2 g/dL
İnterferanslar Arttıranlar: Progesteron
zaltanlar: Allopurinol, östrojenler, ibuprofen, izoniasid, nitrofurantoin, fenitoin, valproik asit, gebelik
Sonuç Verme Zamanı 4 saat sonra (Acil 2 saat sonra )

ALDOSTERON Adrenal fonksiyonların değerlendirilmesinde kullanılır
Örneğin Çalışma Zamanı Pazartesi, Perşembe
Örnek Kabı Sarı veya kırmızı kapaklı tüp
Örnek Türü Serum
Örnek Alımı İle İlgili Kurallar Stabilite: 2-8 °  C’de 1-2 gün (-20) °C’de daha uzun süre stabildir. Aşırı lipemik ve hemolizli numuneler çalışılmamalıdır.
Test Yöntemi CLIA
Referans Değerler Yönteme, yaşa, diyete göre değişmektedir.
Yatarak: 1-16 ng/dL
Ayakta: 3,5-30 ng/dL
Not:16 yaşından küçük hastalardan ayakta pozisyonda örnek alınmaz.
Yatarak: Hasta yataktan kalkmadan önce örnek alınmalıdır.
Ayakta: Hasta yataktan kalktıktan sonra en az 2 saat oturur ve/veya ayakta pozisyonda durduktan sonra örnek alınmalıdır.
İnterferanslar Arttıranlar: Anjiotensin,Östrojenler,Furosemid Oral kontraseptifler, Potasyum-Sodyum Kısıtlaması Spironolakton Azaltanlar: Deoksikortikos-teroid, Tuz, Saralazin,Kaptopril, Uzun süreli heparin tedavisi, İndometazin
Sonuç Verme Zamanı Ertesi gün

ALFA-1 ANTİTRİPSİN  
Örneğin Çalışma Zamanı Haftada 1 gün (Salı)
Örnek Kabı Sarı veya kırmızı kapaklı tüp
Örnek Türü Serum
Örnek Alımı İle İlgili Kurallar Stabilite: 2-8 °C'de 5 ay 15-25°C'de 3 ay
Test Yöntemi Türbidimetrik
Referans Değerler 90-200 mg/dL
İnterferanslar Arttıranlar: RF yalancı (+)’liğe neden olabilir. Tamoksifen, yükselmiş östrojen düzeyleri (oral kontraseptifler; gebeliğin üçüncü trimesteri),oksimetalon arrttırır. Akut faz proteinidir. İnflematuar olaylarda artar. Bu nedenle, CRP ve haptoglobin de tayin edilmelidir.
Azaltanlar: Pulmoner amfizem, hepatik yetmezlik
Sonuç Verme Zamanı 4 saat sonra

ALFA-FETOPROTEİN (AFP) Primer hepatosellüler karsinom ve germ hücreli tümörlü hastaların takibinde kullanılır.
Örneğin Çalışma Zamanı Her gün
Örnek Kabı Sarı veya kırmızı kapaklı tüp
Örnek Türü Serum
Örnek Alımı İle İlgili Kurallar Stabilite: 15-30 C° 8 saat 2-8°C’de 2 gün, eğer 2 gün içinde çalışılmayacaksa (-20)°C’ de dondurulur.
Test Yöntemi CLIA
Referans Değerler Erişkin : 0-9 ng/mL
Çocuk: 0-4 ay: 33,8-3000 ng/mL 4 ay- 9 ay: 1,57-113 ng/mL 9 ay-30 ay: 1,16-40,1ng/mL 30 ay-19 yaş:0,79-4,48 ng/mL
İnterferanslar Arttıranlar: Hepatosellüler karsinoma, hepatoblastoma, germ hücreli tümörler.
Sonuç Verme Zamanı 8 saat sonra

ALKALEN FOSFATAZ (ALP) Karaciğer, safra kesesi ve kemik dokusuna bağlı hastalıkların değerlendirilmesinde kullanılır
Örneğin Çalışma Zamanı Her gün
Örnek Kabı Sarı veya kırmızı kapaklı tüp
Örnek Türü Serum
Örnek Alımı İle İlgili Kurallar Stabilite: 2-25 °C'de 7 gün (-20) °C'de 2 ay
Test Yöntemi IFCC Referans Metodu
Referans Değerler Erişkin:30-120 U/L
Çocuk (Kız) 1-30 gün: 48-406 U/L 30-360günl: 124-341 U/L 1-3 yaş:108-317 U/L 4-6 yaş: 96-297 U/L 7-9 yaş: 69-325 U/L 10-12 yaş:51-332 U/L 13-15 yaş:50-162 U/L 16-18 yaş: 47-119 U/L
Çocuk (Erkek) 1-30 gün:75-316 U/L 30-365 gün:82-383 U/L 1-3 yaş: 104-345 U/L 4-6 yaş: 93-309 U/L 7-9 yaş: 86-315 U/L 10-12 yaş:42-362 U/L 13-15 yaş:74-390 U/L 16-18 yaş: 52-171 U/L
İnterferanslar: Arttıranlar: Hepatotoksik ilaçlar, çocuklarda hızlı büyüme peryodu, gebeliğin son trimesteri, me
Azaltanlar: Sitrat, florid, manganez nopoz
Sonuç Verme Zamanı 4 saat sonra (Acil 2 saat sonra )

AMİLAZ Pankreas ve Tükrük bezi ile ilişkili hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılır
Örneğin Çalışma Zamanı Her gün
Örnek Kabı Sarı veya kırmızı kapaklı tüp
Örnek Türü Serum
Örnek Alımı İle İlgili Kurallar Stabilite: 2-25 °C'de 7 gün
Test Yöntemi IFCC Referans metodu (Enzimatik)
Referans Değerler Erişkin: 28-100 U/L
İnterferanslar Arttıranlar: Oddi sfinkterini kasan ilaçlar(narkotik analjezik, betanekol) , sekretin,pankreatite yol açan bazı ilaçlar, azotiopurin, kaptopril, simetidin, östrojen, furosemid, oralkontraseptifler, tetrasiklin, sülfanomid, tiazid diüretikleri. Numunenin tükrükle bir şekilde bulaşması.
Azaltanlar: Ca bağlayıcı antikoagulan Lipemi Hemoliz Hipoürisemi
Sonuç Verme Zamanı 4 saat sonra (Acil 2 saat sonra )

AMONYAK Hepatik koma tanısında, yenidoğan metabolik hastalıkların araştırılması tanı ve takibinde, karaciğer yetmezliği olan hastaların takibinde kullanılır.  
Örneğin Çalışma Zamanı Her gün
Örnek Kabı Mor kapaklı tüp
Örnek Türü K2-EDTA'lı plazma (hemoliz ve lipemi içermeyen).
Örnek Alımı İle İlgili Kurallar Aç hastanın staz durumu olmayan bir toplar damarından kan alınmalı, numune alma öncesinde sigara içmekten ve sigaralı ortamdan kaçınılmalıdır.  Numune buz üstünde laboratuvara ulaştırılmalıdır. Plazma 30 dk içinde ayrılmalı, amonyak analizi hemen yapılmalıdır.
Stabilite: 2-4 °C’de 3 saat (-20) °C’ de 24 saat saklanabilir.
Test Yöntemi Enzimatik GLDH
Referans Değerler 0-10 gün: 25-44 μmol/L Erişkin:16-53 μmol/L
Çevirme Katsayısı: μmol/L X 1,7 =μg/dl
İnterferanslar: Arttıranlar: Amonyum tuzları, asparaginaz barbituratlar, narkotik analjezikler, valproik asit, sefoksitin
Azaltanlar: Difenhidramin, kanamisin, laktulaz, L-Dopa, sigara, atmosferdeki amonyak iyonları.
Sonuç Verme Zamanı 2 saat sonra

ANDROSTENEDİON Virilize endokrinopatilerin araştırılmasında ve konjenital adrenal hiperplazının izlenmesinde ve diğer seks steroidleri ile birlikte kullanılır.  
Örneğin Çalışma Zamanı Her gün
Örnek Kabı Sarı veya kırmızı kapaklı tüp
Örnek Türü Serum
Örnek Alımı İle İlgili Kurallar Stabilite: 2-8 ˚C’ de 24 saat, (- 20)˚C’ de  2 ay
Test Yöntemi CLIA
Referans Değerler Erkek: 0,6-3,1 ng/mL
Kadın: 0,3-3,3 ng/mL
İnterferanslar Arttıranlar: Korkikotropin, klomifen, siproteron asetat
Azaltanlar: Deksametazon (kortikosteroidler)
Sonuç Verme Zamanı 8 saat sonra

ANJİOTENSİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ ENZİM (ACE) Sarkoidozis tanısında kullanılır
Örneğin Çalışma Zamanı Cuma günleri
Örnek Kabı Sarı kapaklı tüp
Örnek Türü Serum
Örnek Alımı İle İlgili Kurallar Standart örnek alım kuralları geçerlidir.
Test Yöntemi Enzimatik
Referans Değerler 13,3 – 63,9 U/L
İnterferans Artıran: Asetat, bromid, klorid, florid, nitrat gibi maddelerle bulaş, triiyodotironin
Azaltan: ACEİ ilaçlar (kaptopril vs.), EDTA bulaşı, hemoliz, lipemi, ağır metaller, oksalat
Sonuç Verme Zamanı 1 hafta

APO – A1  Yüksek yoğunluklu lipoproteinin (HDL) bir bileşenidir. HDL, kolesterolü ve fosfolipid adı verilen bazı yağları kan dolaşımıyla vücudun dokularından karaciğere taşıyan bir moleküldür. Karaciğere girdikten sonra, kolesterol ve fosfolipidler diğer dokulara yeniden dağıtılır veya vücuttan çıkarılır.
Örneğin Çalışma Zamanı Haftada 1 gün(Salı)
Örnek Kabı Sarı veya kırmızı kapaklı tüp
Örnek Türü Serum
Örnek Alımı İle İlgili Kurallar Stabilite: 15-25˚ C'de 1 gün 2-8 C'de 8 gün
Test Yöntemi İmmunotürbidimetrik
Referans Değerler Kadın:105-205 mg/dL
Erkek:105-175 mg/dL
İnterferanslar Arttıranlar: Östrojen, alkol, nikotinik asit, klofibrat, Levostatin, fenitoin. Azaltanlar: Androjenler, progestinler, oral kontraseptifler, diüretikler,Beta Blokerler, probukol
Sonuç Verme Zamanı Bir gün sonra

APO – B  çok düşük yoğunluklu lipoprotein (VLDL) ve düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) komplekslerinin temel öğesi olan bir proteindir. Apolipoprotein B komplekslerin yapısal bütünlüğünün sağlanmasına yardımcı olur.
Örneğin Çalışma Zamanı Haftada 1 gün(Salı)
Örnek Kabı Sarı veya kırmızı kapaklı tüp
Örnek Türü Serum
Örnek Alımı İle İlgili Kurallar Stabilite: 15‑25 °C'de 1 gün 2‑8 °C' de 8 gün
Test Yöntemi İmmunotürbidimetrik
Referans Değerler Kadın: 55-130 mg/dL
Erkek:60-140 mg/dL
İnterferanslar Arttıranlar: Androjenler, progestinler, oral kontraseptifler, diüretikler, Beta blokerler
Azaltanlar: Östrojen, fibrik asit türevleri, probukol, HMG-KoA redüktaz inhibitörleri
Sonuç Verme Zamanı Bir gün sonra

ASPARTAT AMİNOTRANSFERAZ (AST)  Karaciğer hasarı ile giden hastalıkların tanı ve takibinde kullanılır
Örneğin Çalışma Zamanı Her gün
Örnek Kabı Sarı veya kırmızı kapaklı tüp
Örnek Türü Serum
Örnek Alımı İle İlgili Kurallar Stabilite: 15-25 °C'de 4 gün 2-8 °C'de 7 gün
Test Yöntemi IFCC Referans metodu (Enzimatik, piridoksal fosfatlı) Kan verilmeden önceki gün yoğun egzersizden kaçınılmalıdır.  
Referans Değerler Erişkin: Kadın: 0-35 U/L Erkek: 0-50 U/L
YD: 25-75 U/L
Bebek: 15-60 U/L
İnterferanslar Arttıranlar: Hepatotoksik ilaçlar, Hemoliz, Furasemid
Azaltanlar: Askorbik asit, siyanid, formaldehit, glutarat, metranidazol, izoniazid
Sonuç Verme Zamanı 4 saat sonra

BAKIR Bu test kan, idrar veya karaciğer (hepatik) içindeki bakır miktarını ölçmektedir. Bakır, vücudun enzimlerin bileşimine kattığı gerekli bir mineraldir. Wilson teşhis ölçümü
Örneğin Çalışma Zamanı Haftada 2 gün (Salı ve perşembe)
Örnek Kabı Sarı veya kırmızı kapaklı tüp
Örnek Türü Serum
Örnek Alımı İle İlgili Kurallar Stabilite: 2-8°C'de 14 gün
Test Yöntemi Kolorimetrik
Referans Değerler Kadın:80-155 μg/dL
Erkek:70-140 μg/dL
Çevirme faktörü:mg/dL × 0.1573= mmol /L
İnterferanslar Arttıranlar: Östrojen,OKS, fenitoin, fenobarbital, karbamezepin
Sonuç Verme Zamanı 4 saat sonra

BİLİRUBİN, DİREKT Karaciğer ve safra kesesi fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır
Örneğin Çalışma Zamanı Her gün
Örnek Kabı Sarı veya kırmızı kapaklı tüp
Örnek Türü Serum
Örnek Alımı İle İlgili Kurallar Stabilite: Işıktan korunmalıdır. 15-25 °C'de 3 gün 2-8 °C'de 7 gün
Test Yöntemi Diazod Metodu
Referans Değerler 0-0.2 mg/dL
İnterferanslar Arttıranlar:Amfoterisin B, karbamezepin, Fenitoin Azaltanlar:Fenilbutazon
Sonuç Verme Zamanı 4 saat sonra

BİLİRUBİN, TOTAL Karaciğer ve safra kesesi fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır.
Örneğin Çalışma Zamanı Her gün
Örnek Kabı Sarı veya kırmızı kapaklı tüp
Örnek Türü Serum
Örnek Alımı İle İlgili Kurallar Stabilite: Işıktan korunmalıdır. 15-25 °C'de 1 gün 2-8 °C'de 7 gün
Test Yöntemi Diazo Metodu
Referans Değerler 0-1gün:  1,4-8,7 mg/dL
1-2 gün:  3,4-11,5 mg/dL
3-5 gün:1,5-12 mg/dL
Çocuk (>1ay): <1,0 mg/dL
Erişkin:0,3-1,2 mg/dL
İnterferanslar Arttıranlar: Hemoglobin, aminosalisilik asit, kolestatik ve hepatotoksik ilaçlar Multiple myelom Paraproteinler
Azaltanlar: Aminofenozen, Oral kontrasepifler, Sigara, hidroksikobalamin
Sonuç Verme Zamanı 4 saat sonra

BUN (KAN ÜRE NİTROJEN) Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılmaktadır
Örneğin Çalışma Zamanı Her gün
Örnek Kabı Sarı veya kırmızı kapaklı tüp
Örnek Türü Serum
Örnek Alımı İle İlgili Kurallar Stabilite: 2-25 °C'de 7 gün
Test Yöntemi Üreaz ve glutamat dehidrojenaz ile kinetik test
Referans Değerler Serum BUN Erişkin: 17-43 mg /dL
Yenidoğan: 8,4-25,8 mg/dL
Bebek/Çocuk: 10,8-38,4 mg/dL
İnterferanslar Arttıranlar: Nefrotoksisiteye neden olan ilaçlar,kortikosteroidler, tetrasiklinler,amonyum iyonları
Azaltanlar: Na sitrat ve Na floridin yüksek konsantrasyonları
Sonuç Verme Zamanı 4 saat sonra (Acil 2 saat sonra )

CA 15-3 Meme kanserli hastaların tanı, rekürrens ve tedavi takibinde kullanılır
Örneğin Çalışma Zamanı Her gün
Örnek Kabı Sarı veya kırmızı kapaklı tüp
Örnek Türü Serum
Örnek Alımı İle İlgili Kurallar Stabilite: 15-30°C'de 8 saat, 8 saat içinde çalışılmazsa 2-8 °C'ye soğutun. 48 saat içinde çalışılmazsa veya örnekler sevk edilecekse ( -20) °C'de dondurun.
Test Yöntemi CLIA
Referans Değerler Yetişkinlerde : 0-23,5 U/mL
İnterferanslar: -
Sonuç Verme Zamanı 8 saat sonra

CA 19-9 Pankreas kanserinin tanı ve takibinde yardımcı olarak kullanılır. Kolanjiokarsinom ve primer sklerozan kolanjitli hastaların tek başına kolanjiokarsinomu olan hastalardan ayrımında kullanılabilir.
Örneğin Çalışma Zamanı Her gün
Örnek Kabı Sarı veya kırmızı kapaklı tüp
Örnek Türü Serum
Örnek Alımı İle İlgili Kurallar Stabilite: 15-30°C'de 8 saat 8 saat içinde çalışılmazsa 2-8 °C'ye soğutun. 48 saat içinde tamamlanmazsa veya örnekler sevk edilecekse (-20)°C'de dondurun.
Test Yöntemi CLIA
Referans Değerler Yetişkinlerde : 0-34 U/mL
İnterferanslar: -
Sonuç Verme Zamanı 8 saat sonra

CA 72-4 Gastrointestinal sistem, over ve meme dokusunun primer adeno karsinomlarının rekürrens ve tedavi takibinde kullanılır.  
Örneğin Çalışma Zamanı Her gün
Örnek Kabı Sarı veya kırmızı kapaklı tüp
Örnek Türü Serum
Örnek Alımı İle İlgili Kurallar Stabilite: 2-8 °C'de 30 gün, (-20) °C'de 3 ay stabildir.
Test Yöntemi ECLIA
Referans Değerler Yetişkinlerde : 0-6,9 U/mL
İnterferanslar: -
Sonuç Verme Zamanı 8 saat sonra

CA 125 Özellikle over malignitelerinin takibinde kullanılan bir tümör markeridir
Örneğin Çalışma Zamanı Her gün
Örnek Kabı Sarı veya kırmızı kapaklı tüp
Örnek Türü Serum
Örnek Alımı İle İlgili Kurallar Stabilite: 15-30°C'de 8 saat, 8 saat içinde çalışılmazsa 2-8 °C'ye soğutun. 48 saat içinde tamamlanmazsa veya örnekler sevk edilecekse (-20)°C'de dondurun.
Test Yöntemi CLIA
Referans Değerler Yetişkinlerde : 0-35 U/mL
İnterferanslar -
Sonuç Verme Zamanı 8 saat sonra

CEA (KARSİNOEMBRİYOJENİK ANTİJEN) Kolorektal kanserler ve ileri evre meme kanserlerinde takipte kullanılır
Örneğin Çalışma Zamanı Her gün
Örnek Kabı Sarı veya kırmızı kapaklı tüp
Örnek Türü Serum
Örnek Alımı İle İlgili Kurallar Stabilite: 15-30°C'de 8 saat, 8 saat içinde çalışılmazsa 2-8 °C'de saklayın. 48 saat içinde tamamlanmazsa veya örnekler sevk edilecekse (-20) °C'de dondurun.
Test Yöntemi CLIA
Referans Değerler Sigara kullanmayanlar: 0-5 ng/mL Sigara kullananlar: 0-6,5 ng/mL
İnterferanslar Lipemi,Hemoliz
Sonuç Verme Zamanı 8 saat sonra

CRP Enfeksiyon ve enflamasyonların değerlendirilmesinde kullanılır. Viral ve spiroketal enfeksiyonlarda artmadığından özellikle bakteriyel enfeksiyon tanısında değerlidir
Örneğin Çalışma Zamanı Her gün
Örnek Kabı Sarı veya kırmızı kapaklı tüp
Örnek Türü Serum
Örnek Alımı İle İlgili Kurallar Serum (Yalnız yenidoğanlara ait serumlarda analiz edilmektedir)
Stabilite: 20-25°C’de 11 gün 4-8 °C’de 2 ay Daha uzun  süre saklanacaksa (-20)°C’ de muhafaza edilmelidir.
Test Yöntemi İmmünotürbidimetrik
Referans Değerler Hemoliz, lipemi Heterofil antikorlar yanlış yüksek sonuçlara neden olabilir.
İnterferanslar Lipemi,Hemoliz
Sonuç Verme Zamanı 2 saat sonra

C-PEPTİD C-peptit sadece pankreas b hücrelerinden salgılandığı için, özellikle eksojen insülin kullanan diabet hastalarında, endojen insülin salınımının değerlendirilmesinde kullanılır
Örneğin Çalışma Zamanı Perşembe
Örnek Kabı Sarı veya kırmızı kapaklı tüp
Örnek Türü Serum
Örnek Alımı İle İlgili Kurallar Stabilite: 2-8 °C'de 8 saat (-80) °C'de 1 ay
Test Yöntemi CLIA
Referans Değerler 0,9-7,1 ng/mL
İnterferanslar Arttıranlar Klorokin, danazol, etinilöstradiol, oral kontraseptifler
Azaltanlar Proinsülin, EDTA, hemoliz
Sonuç Verme Zamanı 4 saat sonra

ÇİNKO Çinko, yara iyileşmesi, immün fonksiyonlar ve fetal gelişim için gerekli olan bir elementtir
Örneğin Çalışma Zamanı Salı ve Perşembe günü
Örnek Kabı Sarı veya kırmızı kapaklı tüp
Örnek Türü Serum
Örnek Alımı İle İlgili Kurallar Stabilite: 2-8°C'de 14 gün
Test Yöntemi Kolorimetrik
Referans Değerler 70-120 mg/dL
İnterferanslar -
Sonuç Verme Zamanı 4 saat sonra

D VİTAMİNİ (25-OH VİTAMİN D3) Kalsiyum ve fosforun sindirim yollarında kullanımı ve emilimi ile özellikle çocuklarda büyüme için gereklidir.
Örneğin Çalışma Zamanı Her gün
Örnek Kabı Sarı veya kırmızı kapaklı tüp
Örnek Türü Serum
Örnek Alımı İle İlgili Kurallar Stabilite: 15-30 °C’de 72 saat 72 saatte tamamlanmayacaksa 2-10 °C’ye soğutun, 7 gün içinde tamamlanmayacaksa ( -20 )°C’ de dondurun. (-20) °C’de 1 yıl stabildir.
Test Yöntemi CLIA
Referans Değerler Eksik: < 20 ng/mL
Yetersiz: 20 -30 ng/mL
Yeterli: 30-100 ng/mL
Yüksek: > 100 ng/mL
İnterferanslar Arttıranlar: Etidronat, disodium
Azaltanlar: Antikonvulzanlar, glukokortikoidler
Sonuç Verme Zamanı 8 saat sonra

DEHİDROEPİANDROSTERON SÜLFAT (DHEA-SO4) Androjen eksiklik veya fazlalığının değerlendirilmesinde kullanılır
 
Örneğin Çalışma Zamanı Her gün
Örnek Kabı Sarı veya kırmızı kapaklı tüp
Örnek Türü Serum
Örnek Alımı İle İlgili Kurallar Stabilite: 15-30 ˚C’de 8 saat 2-8 ˚C’de 2 gün (-20)˚C’de 2 ay
Test Yöntemi CLIA
Referans Değerler Yönteme, yaşa, cinsiyete, kadınlarda menopoz öncesi ve sonrasına göre değişiklikler göstermektedir.
Kadın: 9,4-407 mg/dL
Erkek: 16,2-492 mg/dL
Çevirme Katsayısı: mmol /L × 36,846= mg/dL mg/dL × 0,02714= mmol /L mg/dL × 0,01= mg/dL
İnterferanslar Arttıranlar Klomifen,Kortikotropin,Danazol
Azaltanlar Karbamazepin,Testesteron,Glukokortikoidler Yüksek dozda biotin (> 5 mg/gün) tedavi alan hastalarda son biotin uygulamasının ardından en az 8 saat geçmeden numune alınmamalıdır.
Sonuç Verme Zamanı 8 saat sonra

DEMİR Her    türlü    anemi,    demir    eksikliği,    talasemi,    sideroblastik    anemi    ve demir   zehirlenmesinin değerlendirilmesinde kullanılır.  
Örneğin Çalışma Zamanı Her gün
Örnek Kabı Sarı veya kırmızı kapaklı tüp
Örnek Türü Serum
Örnek Alımı İle İlgili Kurallar Sabah örnekleri kullanılır. (diurnal varyasonu vardır. Sabahları daha yüksek akşamları daha düşüktür.) Hemolizli örnekler kullanılmaz.
Stabilite: 15-25 ˚C’de 7 gün 2-8 ˚C' de 3 hafta stabildir. (-15)-(-25)°C’de birkaç yıl stabildir.
Test Yöntemi Kolorimetrik
Referans Değerler Yetişkin: Erkek:70-180 μg/dL Kadın:60-180 μg/dL
Çocuklar: Yenidoğan: 100-250 μg/dL Bebek: 40-100 μg/dL Çocuk:50-120 μg/dL
İnterferanslar Arttıranlar Östrojen, etanol, Fedekstran, kurşun,Oral kontraseptifler
Azaltanlar Allopurinol, anabolik steroidler, kortizon,yüksek doz aspirin Demir takviyeleri veya metal-bağlayıcı ilaçlar ile tedavi edilen hastalarda ilaca bağlı demir testte doğru şekilde reaksiyona giremeyebilir ve bu durum yapay olarak düşük değerlere neden olabilir.
Sonuç Verme Zamanı 4 saat sonra

DEMİR BAĞLAMA KAPASİTESİ Serum demir düzeyinin değerlendirilmesinde kullanılır
Örneğin Çalışma Zamanı Her gün
Örnek Kabı Sarı veya kırmızı kapaklı tüp
Örnek Türü Serum
Örnek Alımı İle İlgili Kurallar Sabah örnekleri kullanılır. Hemolizli ve lipemik örnekler kullanılmaz.
Stabilite: 15-25 °C'de 7 gün 2-8 °C'de 3 hafta
Test Yöntemi Kolorimetrik
Referans Değerler 155-355 μg/dL
İnterferanslar Antikoagülanlar: EDTA, oksalat ve sitrat gibi kompleks oluşturan antikoagülanlar kullanılmamalıdır.
Arttıranlar Oksitetrasiklin
Azaltanlar Yüksek albumin düzeyleri (7 g/dL)
Sonuç Verme Zamanı 4 saat sonra

DOPAMİN Parkinson ve depresyon tanısında kullanılır.
Örneğin Çalışma Zamanı Pazartesi
Örnek Kabı İdrar kabı
Örnek Türü İdrar
Örnek Alımı İle İlgili Kurallar İdrar: 24 saatlik idrar numunesi gerekmektedir. İdrar için labaratuvardan %32’lik 10 ml HCl alınmalıdır. Numune 4 ˚C’de (serin yerde) işık görmeyen ortamda saklanmalıdır.
Test Yöntemi HPLC: High Performance Liquid Chromatography (Electrochemical dedektör)
Referans Değerler 190-450 µg/24 saat
İnterferanslar Arttıranlar Kafein,epinefrin,etanol,isoprotrenol,levodopa, nikotin
Azaltanlar Klonidin, prazosin, rezerpin
Sonuç Verme Zamanı 1 hafta sonra

EPO Primer (polistemia vera) ve sekonder polisteminin ayırıcı tanısında kullanılır
Örneğin Çalışma Zamanı Salı günü
Örnek Kabı Kırmızı  veya sarı kapaklı tüp
Örnek Türü Serum
Örnek Alımı İle İlgili Kurallar Sabah örnekleri kullanılır (diurinal varyasyonu vardır). Sabah-öğle arası çalışılması önerilir.
Stabilite: 2-8 ˚C’ 7 gün (-20) °C'de 2 ay
Test Yöntemi CLIA
Referans Değerler 4-29 mIU/mL
İnterferanslar Hemoliz, lipemi
Sonuç Verme Zamanı Ertesi gün

ETANOL Etanol zehirlenmesi ve belirtileri
 
Örneğin Çalışma Zamanı Her gün
Örnek Kabı Kırmızı ve gri kapaklı tüp aynı anda alınır. Gri kapaklı tüp şahit numunedir. (Adli vakalar için (-20) °C'de 6 ay boyunca saklanır.) Kırmızı kapaklı tüp numune olarak çalışılır. Numune transferleri için transfer kilitli çanta/kap/kutu ile yapılır.Eger numunenin analizi 4 saat içinde yapılamayacaksa,numune analize kadar +4 °C'de tüp kapağı açılmadan primer ve ya sekonder tüpte,en fazla 14 gün süreyle saklanır.
Örnek Türü Serum
Örnek Alımı İle İlgili Kurallar Stabilite: (-20) °C'de 5-6 gün (-40) °C'de 6 ay.
Test Yöntemi Alkol dehidrogenaz ile enzimatik yöntem
Referans Değerler Normal bireylerde : < 0,1 promil ( < 10 mg/dL ) 100 mg/dL Toksikasyon 200-250mg/dL Letarjik görünüm,uyarı kaybı 300-350 mg/dL Stupor,koma >500 mg/dL Letal doz
İnterferanslar Ven ponksiyonu yerinde alkol veya başka uçucu dezenfektanlar kullanmayın.Sulu Zephiran (benzalkonyum klorür), sulu Merthiolate (timerosal) veya povidon-iyot kullanılabilir.
Sonuç Verme Zamanı Acil 2 saat sonra

FERRİTİN Demir eksikliği anemisi, kronik hastalık anemisi, talasemi, hemakromatozis ve demir yükleme tedavisinin takibinde kullanılır.  
Örneğin Çalışma Zamanı Her gün
Örnek Kabı Sarı veya kırmızı kapaklı tüp
Örnek Türü Serum
Örnek Alımı İle İlgili Kurallar Stabilite: Oda sıcaklığında en fazla 8 saat 2-8 °C 'de 2 gün, eğer daha fazla bekleyecekse (-20) °C 'de dondurunuz.
Test Yöntemi CLIA
Referans Değerler Erişkin: Kadın: 11-307 ng/mL Erkek: 23,9-336,2 ng/mL
Çocuk: 0-1 yaş: 5-702,9 ng/mL 2-5yaş: 6,3-53 ng/L 6-16 yaş: 10,4-58,2 ng/mL 17-19 yaş erkek: 18,7-102,1 ng/mL 17-19 yaş kadın: 3,2-75 ng/mL
İnterferanslar Yüksek dozda biotin (> 5 mg/gün) tedavi alan hastalarda son biotin uygulamasının ardından en az 8 saat geçmeden numune alınmamalıdır. Arttıranlar: Etanol Oral kontraseptifler Hemoliz Bilirubin Trigliserit Protein
Sonuç Verme Zamanı 8 saat sonra

FOLİK ASİT Folat eksikliğinin tanı ve tedavisinin takibi ile megaloblastik ve makrositik anemilerin değerlendirilmesinde kullanılır.  
Örneğin Çalışma Zamanı Her gün
Örnek Kabı Sarı veya kırmızı kapaklı tüp
Örnek Türü Serum
Örnek Alımı İle İlgili Kurallar Aç karnına alınmalıdır. Işıktan korunmalıdır. Hemoliz ve lipemi içermeyen örnek tercih edilir.
Stabilite: 20-25 °C'de 2 saat 2-8 °C'de 8 saat Eğer daha uzun süre bekleyecekse (-20) °C'de dondurunuz.
Test Yöntemi CLIA
Referans Değerler Erişkin: 3,1-19,9 ng/mL
Çocuk:
0-14 yaş: 12,2-23,6 ng/mL
15-19 yaş: 8,9-23,6 ng/mL
İnterferanslar Arttıranlar: Hemoliz Metotreksat veya lökovorin ile tedavi edilen hastaların numunelerinde ölçüm yapılması, folat bağlayıcı proteinin bu bileşiklerle çapraz reaktivitesi nedeniyle uygun değildir.
Azaltanlar: Alkol Antiasitler Bikarbonat Kolestiramin Sulfosalasin
Sonuç Verme Zamanı 8 saat sonra

FOSFOR Fosfor metabolizmasının ve kalsiyum-fosfor dengesinin değerlendirilmesinde kullanılır.  
Örneğin Çalışma Zamanı Her gün
Örnek Kabı Sarı veya kırmızı kapaklı tüp
Örnek Türü Serum
Örnek Alımı İle İlgili Kurallar Serum: Hemoliz ve stazdan kaçınılmalıdır.
Stabilite: 15-25 °C'de 24 saat 2-8 °C ' de 4 gün (-20)  °C' de 1 yıl
Test Yöntemi Fosfomolibdat
Referans Değerler Çocuklar: 4,0-7,0 mg/dL
Erişkin: 2.5-4.5 mg/dL
İnterferanslar Serumda Arttıranlar: Fosfatlar, Tetrasiklin Vit D, Bilirubin Hemolizli ve lipemik serumlar Deterjanlar (bulaşık kaplar) Lipozomal ilaçlar
Serumda Azaltanlar: Alüminyum içeren antiasitler Oral kontraseptifler Sitrat, oksalat, mannitol, tartarat (renk oluşumunu azaltır)
Sonuç Verme Zamanı 4 saat sonra (Acil 2 saat sonra)

FSH Hipofiz fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır. Özellikle primer ve sekonder over yetmezliğinin ayırıcı tanısında değerlidir.
Örneğin Çalışma Zamanı Her gün
Örnek Kabı Sarı veya kırmızı kapaklı tüp
Örnek Türü Serum
Örnek Alımı İle İlgili Kurallar Stabilite: 15-30 °C’de 8 saat. 2-8 °C’de 2 gün,2 gün içinde çalışılmazsa (-20) °C’de dondurunuz.
Test Yöntemi CLIA
Referans Değerler Erkek:1,27-19,6 mIU/mL Kadın: Mid-folliküler faz:3,85-8,78 mIU/mL Mid-siklus:4,54-22,51 mIU/mL Mid-luteal:1,79-5,12 mIU/mL Postmenopoz:16,74-113,59 mIU/mL
İnterferanslar Arttıranlar: Klomifen, simetidin, dijital, alkolizm Levodopa. Azaltanlar: Oral kontraseptifler, kotikosteroidler, hiperprolaktinemi, Fenotiazinler Östrojenler
Sonuç Verme Zamanı 8 saat sonra

FRUKTOZAMİN Diyabet takibi
 
Örneğin Çalışma Zamanı Her gün
Örnek Kabı Sarı veya kırmızı kapaklı tüp
Örnek Türü Serum
Örnek Alımı İle İlgili Kurallar Hemolizli örnekler kullanılmaz.
Stabilite 15-25 °C'de 3 gün 2-8 °C'de 2 hafta (-15)-(-25) °C'de 2 ay
Test Yöntemi Kolorimetrik
Referans Değerler Yetişkin: 205-285 μmol/L
İnterferanslar Arttıranlar: Lipemik Serum, Yüksek ürik asit Yüksek bilirubin, Hemolizli serumlar Levodopa Oksitetrasiklin Disproteinemik durumlar, fruktozamin değerlerini etkileyebilir
Sonuç Verme Zamanı 4 saat sonra

GAMA GLUTAMİL TRANSFERAZ (GGT) Karaciğer ve safra yolları hastalıklarının tanı ve takibinde kullanılır
Örneğin Çalışma Zamanı Her gün
Örnek Kabı Sarı veya kırmızı kapaklı tüp
Örnek Türü Serum
Örnek Alımı İle İlgili Kurallar Serum,tercihen hemolizli olmamalıdır.
Stabilite: 2‑8 °C'de 7 gün
Test Yöntemi IFCC Referans metodu
Referans Değerler Erkek      Kız 1-182 gün            12-122  15-132 183-365 gün       1-39        1-39 1-12 yaş               3-22        4-22 13-18 yaş             2-42        4-24   Erkek : <55 U/L           Kadın : <38 U/L
İnterferanslar Arttıranlar: Asetaaminofen, barbitüratlar, etanol, oral kontraseptifler, fenitoin, diğer hepatotoksik ilaçlar
Azaltanlar: Klofibrat ve analogları, uzun süre askorbik asit kullanımı
Sonuç Verme Zamanı 4 saat sonra ( Acil 2 saat sonra)

GROWTH HORMON Büyüme hormone Hipofiz fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır.
Örneğin Çalışma Zamanı Her gün
Örnek Kabı Sarı veya kırmızı kapaklı tüp
Örnek Türü Serum
Örnek Alımı İle İlgili Kurallar Hasta aç olmalıdır, stresten uzak, 30 dk dinlenmiş olmalıdır.
Stabilite : 2-8 °C’de 8 saat (-20) °C’de 2 ay
Test Yöntemi CLIA
Referans Değerler Çalışılan yönteme, yaşa, cinsiyete göre değişmektedir.
Kadın: <8 ng/ml
Erkek: <3 ng/ml
Çevirme Faktörü: 1 ng/ml= 1mg/L ng/ml x 2.6 = mIU/L
İnterferanslar Arttıranlar: Amfetamin, arjinin, östrojenler kortikotropin, insülin, oral kontraseptifler, propranalol (b-bloker)
Azaltanlar: Kortikosteroid, Fenotiazinler, Glukoz Bromokriptin
Sonuç Verme Zamanı 8 saat sonra

HAPTOGLOBİN Anemi kontrolü
Örneğin Çalışma Zamanı Her gün
Örnek Kabı Sarı veya kırmızı kapaklı tüp
Örnek Türü Serum
Örnek Alımı İle İlgili Kurallar Stabilite: 15-25 ℃’de 3 ay 2-8 ℃’de 8 ay
Test Yöntemi Türbidimetrik
Referans Değerler 30-200 mg/dL
İnterferanslar: Arttıranlar:Androjenler
Azaltanlar:Dapson, östrojen, metildopa, tamoksifen
Sonuç Verme Zamanı 4 saat sonra

HbA1C (GLİKOZİLE HEMOGLOBİN) Diabetik hastalarda kan glukozunu uzun süreli takip etmede kullanılır. Son 4- 8 hafta içindeki ortalama kan glukoz konsantrasyonunu gösterir
Örneğin Çalışma Zamanı Her gün
Örnek Kabı Mor kapaklı tüp
Örnek Türü Tam Kan
Örnek Alımı İle İlgili Kurallar -
Test Yöntemi HPLC: High Performance Liquid chromatography (U.V Dedektör)
Referans Değerler NGSP % 3,5-5,6 IFCC  15-38 mmol/mol <% 5,7 Normal <39 mmol/mol Normal
Sonuç Verme Zamanı 8 saat sonra

Β-HCG (TOTAL) Gebelik takibi
 
Örneğin Çalışma Zamanı Her gün
Örnek Kabı Kırmızı veya sarı kapaklı tüp
Örnek Türü Serum
Örnek Alımı İle İlgili Kurallar Stabilite 15-30 ˚C ‘de 8 saat 2-8 ˚C ‘de 2 gün 2 günden fazla bekleyecekse (-20)˚ C’ de dondurunuz.
Test Yöntemi CLIA
Referans Değerler Erişkin kadın: 0-5 mIU/mL,
Erişkin erkek : 0-2 mIU/mL
Gebe : >5 mIU/mL
İnterferans Yanlış Pozitif Sonuçlar: Lipemi Hemoliz
Sonuç Verme Zamanı 8 saat sonra( Acil 2 saat sonra)

HEMOGLOBİN VARYANT ANALİZİ  
Örneğin Çalışma Zamanı Perşembe
Örnek Kabı Mor kapaklı tüp
Örnek Türü Tam Kan
Örnek Alımı İle İlgili Kurallar Stabilite: 4‑8 °C'de 7 gün
Test Yöntemi HPLC: High Performance Liquid chromatography (Floresan Dedektör)
Referans Değerler HbA2:%2,4-%3,2  
HbF:%0,1 - %1,8
Sonuç Verme Zamanı Cuma

17-HİDROKSİ PROGESTERON Hirşutizm veya infertilitesi olan kadınlarda, adult-onset konjenital adrenal hiperplazilerin değerlendirilmesinde ve konjenital adrenal hiperplazi nedeniyle glukokortikoid tedavisi alan hastaların takibinde de kullanılır.
Örneğin Çalışma Zamanı Her gün
Örnek Kabı Kırmızı veya sarı kapaklı tüp
Örnek Türü Serum
Örnek Alımı İle İlgili Kurallar Stabilite: 24 saat içinde çalışılacaksa 2-8 ˚C’de tutulur, aksi halde ( – 20) ˚C’de dondurulur.
Test Yöntemi RIA
Referans Değerler Erkek:0,59-3,44 ng/ml
Kadın: Folliküler faz:0,11-1,08 ng /ml
Luteal faz:0,95-5 ng/ml
Gebelik: 1.trimestır:2,5-9,78 ng /ml
2.trimestır 3,4-8,5 ng /ml
3.trimestır:4,53-18,86 ng /ml
Yenidoğan:0-2,67 ng /ml
Sonuç Verme Zamanı 8 saat sonra

HVA (HOMOVANİLİK ASİT) (İDRAR)  
Örneğin Çalışma Zamanı Salı
Örnek Kabı İdrar Kabı
Örnek Türü İdrar
Örnek Alımı İle İlgili Kurallar 24 saatlik idrar numunesi gerekmektedir. İdrar için laboratuvardan %32’lik 10 ml HCl alınmalıdır. Örnek 4 ˚C sıcaklıkta (serin yerde) ve ışık görmeyen ortamda saklanmalıdır.
Test Yöntemi HPLC:High Performance Liquid chromatography (Elektrokimyasal dedektör)
Referans Değerler 24 saatlik idrarda: 1,82-6,92 mg/24saat
Spot idrarda: 0-2 yaş:<32,6 mg/gr kreatinin 2-4 yaş:<22 mg/gr kreatinin 5-10 yaş:<15,1 mg/gr kreatinin 10-19 yaş:<12,8 mg/gr kreatinin >19 yaş:<7,6 mg/gr kreatinin
İnterferanslar Arttıranlar:Disülfiram,L-dopa, pridoksin, reserpin
Azaltanlar:Moklobemid
Sonuç Verme Zamanı 1 hafta sonra

İNSÜLİN Tip I ve II diabetes mellitus, hipoglisemi, insülinoma ve insülin rezistan diabetin değerlendirilmesinde kullanılır.  
Örneğin Çalışma Zamanı Her gün
Örnek Kabı Sarı veya kırmızı kapaklı tüp
Örnek Türü Serum
Örnek Alımı İle İlgili Kurallar Stabilite: 15-30 ˚C'de 8 saat 2-8 ˚C'de  2 gün 2 günden fazla bekleyecekse (-20) ˚C 'de dondurunuz.
Test Yöntemi CLIA
Referans Değerler Yetişkin: Kadın: 0-2 yaş: 1-30,05 μIU/mL 2-10 yaş :1,3-39,4 μIU/mL 10-19 yaş: 2,6-84,4 μIU/mL 19-120 yaş: 1,4-23 μIU/mL
Erkek: 0-1 yaş:1-30,5 μIU/mL 2-10 yaş:0,9-28,8 μIU/mL 10-19 yaş: 2,6-84,4 μIU/mL 19-120 yaş:1,9-23 μIU/mL
İnterferanslar Arttıranlar: Asetoheksamid, Klorpropropamid, Glukagon, Glukoz, Growth Hormon, Levodopa
Azaltanlar: Diazoksit, Etanol, Furosemid, Tiazid Diüretikler, Beta blokerler
Sonuç Verme Zamanı 8 saat sonra

KALSİTONİN C-hücre hiperplazisi ve medüller tiroid kanserin tanı ve takibine yardımcı olmak,
Örneğin Çalışma Zamanı Her gün
Örnek Kabı Sarı veya kırmızı kapaklı tüp
Örnek Türü Serum
Örnek Alımı İle İlgili Kurallar Hemolizli ve lipemik örnekler kullanılmaz. (-20) ˚C ' de 15 gün stabildir, daha çok bekletilecekse (-70) ˚C de saklayın
Test Yöntemi CLIA
Referans Değerler Erkek: <8,4 pg/mL
Kadın: <5 pg/mL
Çevirme Katsayısı: pg/mlx 0,29=pmol/L
İnterferanslar Arttıranlar: Kalsiyum infüzyonu, epinefrin, glukagon, östrojen, oral kontraseptifler
Sonuç Verme Zamanı 8 saat sonra

KALSİYUM, İYONİZE  Paratiroit hastalıkları, böbrek hastalıklarının teşhisinde serbest kalsiyum miktarına bakılır.
Örneğin Çalışma Zamanı Her gün
Örnek Kabı Sarı veya kırmızı kapaklı tüp
Örnek Türü Serum
Örnek Alımı İle İlgili Kurallar Tam kan, kapiller kan. Örnek staz meydana getirmeden alınmalıdır. 30 dakika içinde analiz edilmeyecekse buz kabına yerleştirip labarotuvara hemen getirilmelidir.
Stabilite: +4 °C'de 1 gün (-20) °Cde 6 ay
Test Yöntemi İSE
Referans Değerler Tam kan: >18 yaş 1,12-132mmol/L
kapiller kan: 1 günlük : 1,05-1,37mmol/L 2günlük : 1,1-1,42mmol/L 3günlük : 1,2-1,48mmol/l Çevirme faktörü: mg/dlx0,25=mmol/L
İnterferanslar Arttıranlar: Düşük plazma ph’ı Hidroklorotiazid (kronik kullanımı), lityum Azaltanlar: Danazol, antikolvülzanlar Furosemid, yüksek plazma pH’ı kalsiyum baglayıcı ajanlar (sitrat, okzalat, EDTA gibi)
Sonuç Verme Zamanı 8 saat sonra

KALSİYUM TOTAL  Kemik, kalp, böbrek, diş ve sinirlerle ilgili rahatsızlıkların tanısı ve seyri için kandaki kalsiyum miktarı ölçülür.
Örneğin Çalışma Zamanı Her gün
Örnek Kabı Sarı veya kırmızı kapaklı tüp
Örnek Türü Serum
Örnek Alımı İle İlgili Kurallar Aç karnına örnek alınmalıdır. Venöz oklüzyonun minimal olmasına dikkat edilmelidir. Egzersiz sonrası hemen alınmamalıdır.
Stabilite: 15‑25 °C'de 7 gün 2‑8 °C'de 3 hafta
Test Yöntemi Arsenazo III
Referans Değerler Serum: Yetişkinler: 8,8-10,6 mg/dL
0-10 gün: 7,6-10,4 mg/dL
2-12 yaş:8,8-10,8 mg/dL
Sonuç Verme Zamanı 8 saat sonra

KLOR Diabetik hastalıklar ,böbrek yetmezliği,addison hastalığı,tanısında istenir.
Örneğin Çalışma Zamanı Her gün
Örnek Kabı Sarı veya kırmızı kapaklı tüp
Örnek Türü Serum
Örnek Alımı İle İlgili Kurallar Serum  Hemolizli örnekleri çalışmaktan kaçının.
Stabilite: 2-25 ℃’de 7 gün
Test Yöntemi İSE
Referans Değerler 101-109 mmol/L Çevirme faktörü: mEq/LX1=mmol/L
İnterferanslar Arttıranlar: Asetozolamid, Androgenler Kolestiramin, Perklorat, Diazoksid Östrojen, Metildopa Fenilbutazon, Uzun süreli tiazid tedavisi, bromidler ve iyodidler
Azaltanlar: Bikarbonat, kortikotropin, laksatifler, diüretikler
Sonuç Verme Zamanı 8 saat sonra

KOLESTEROL, TOTAL  Atardamarlarınızda vücudunuzdaki daralmış veya tıkanmış arterlere (ateroskleroz) yol açabilecek yağ birikintileri (plaklar) birikmesi riskinizi belirlemenize yardımcı olabilir.
Örneğin Çalışma Zamanı Her gün
Örnek Kabı Sarı veya kırmızı kapaklı tüp
Örnek Türü Serum
Örnek Alımı İle İlgili Kurallar Stabilite: 2-8 °C'de 5-7 gün
Test Yöntemi Enzimatik
Referans Değerler 200 mg/dL Koroner kalp hastalıkları için risk degerleri:
Tavsiye edilen: <200 mg/dL
Orta risk: <200-239 mg/dL
Yüksek risk: >240 mg/dL
İnterferanslar: Arttıranlar: Androjen, Katekolamin Glikojenik kortikosteroidler L-DOPA, Progestin Azaltanlar: Kolestiramin, Östrojen (postmenopozal kadında) Klofibrat ve anologları, Lovastatin, Neomisin, Nikotinik asit, Tiroksin, Probukol
Sonuç Verme Zamanı 8 saat sonra

HDL KOLESTEROL   HDL kolesterol, damarlarda kolesterolün birikmesini engeller. HDL kolesterolün yüksek olması demek kalp hastalığı riskinin düşük olması demektir.
Örneğin Çalışma Zamanı Her gün
Örnek Kabı Sarı veya kırmızı kapaklı tüp
Örnek Türü Serum
Örnek Alımı İle İlgili Kurallar Stabilite: 2-8 °C’de 7 gün 15-25 °C’de 2 gün
Test Yöntemi Enzimatik
Referans Değerler 40-60 mg/dL <40 mg /dL değerler koroner kalp hastalığı için bağımsız risk faktörüdür. 60 mg /dL ve üzeri değerler koroner kalp hastalığı için negatif risk faktörüdür.
İnterferanslar Arttıranlar: Fibrik asit deriveleri, Niasin, östrojen, kolestiramin, karbamezepin, fenobarbital
Azaltanlar: Danazol, androjenler Yükselmiş serbest yağ asidi ve denatüre protein konsantrasyonları hatalı olarak yükselmiş HDL kolesterol sonuçlarına neden olabilir.
Sonuç Verme Zamanı 4 saat sonra

LDL KOLESTEROL  LDL, kişilerde kalp hastalığı riskinin belirlenmesi için bakılan bir parametredir. Karaciğerde üretilen bir protein türü olan ve kan yoluyla taşınan LDL, kişilerde kalp hastalığı riskinin belirlenmesi için bakılan bir parametredir.
Örneğin Çalışma Zamanı Her gün
Örnek Kabı Sarı veya kırmızı kapaklı tüp
Örnek Türü Serum
Örnek Alımı İle İlgili Kurallar Stabilite: 2-8 °C’de 7 gün (-60)-(-80) °C’de 30 gün
Test Yöntemi Hesaplama LDL-K= Total Kolesterol-(HDL-K+ VLDL-K) (Friedewald Formülü). Bu formül TG > 400mg/dL olanlar için geçersizdir. TG > 400 mg/dL olanlar için enzimatik yöntemle ölçülür.
Referans Değerler Koroner kalp hastalığı riski açısından seviyeler:
Optimal: < 100 mg/dL
Optimale yakın/optimal üstü: 100-129 mg/dL
Sınırda yüksek: 130-159 mg/dL
Yüksek: 160-189 mg/dL
Çok yüksek: ≥ 190 mg/dL
İnterferanslar Arttıranlar: Androjenler, siklosporin, diüertikler
Azaltanlar:Kolestiramin, östrojen,
Sonuç Verme Zamanı 4 saat sonra

KORTİZOL (SERUM)  Hyipofiz veya adrenal beziyle ilgili sorunların araştırılmasında ve Cushing sendromu veya Addison hastalığı teşhisinde kullanılır.
Örneğin Çalışma Zamanı Her gün
Örnek Kabı Sarı ve ya kırmızı kapaklı tüp
Örnek Türü Serum
Örnek Alımı İle İlgili Kurallar Kortizol düzeylerinin sirkadiyen ritmi nedeniyle istenilen sabah kortizolü için numune sabah saat 07:00 – 10:00 aralığında alınmalıdır.
Stabilite 15-30 °C' de 8 saat 2‑8 °C'de 2 gün, daha uzun süre bekleyecekse (-20) °C'de dondurunuz.
Test Yöntemi CLIA
Referans Değerler Sabah:
Erişkin: 6,7-22,6mg/dL
Çocuk: Kız: 0-30 ay: 1,6-17,1 mg/dL
31 ay-13 yaş: 2,1-12,3mg/dL
14-16 yaş: 3-17,1 mg/dL
17-18 yaş:4,5-15,9 mg/dL
Erkek: 0-30 ay: 1,6-17,1 mg/dL
31 ay-13 yaş: 2,1-12,3mg/dL
14-16 yaş: 3-17,1 mg/dL
17-18 yaş: 3,7-21 mg/dL
Akşam:<10 mg/dL
İnterferanslar: Arttıranlar:Amfetamin, Östrojenler, Kortikotropin, Oral Kontraseptifler, Nikotin, Etanol, Kortizon.
Azaltanlar: Deksametazon, Levodopa, Metirapon, Ketakonazol
Sonuç Verme Zamanı 8 saat sonra

KORTİZOL (İDRAR)  
Örneğin Çalışma Zamanı Her gün
Örnek Kabı İdrar kabı
Örnek Türü İdrar
Örnek Alımı İle İlgili Kurallar Koruyucu madde içermeyen temiz kaplara 24 saatlik idrar toplayın .
Stabilite: 2‑8 °C'de 7 gün (-20) °C'de 3 ay
Test Yöntemi CLIA
Referans Değerler 58-403 μg/24 saat
Sonuç Verme Zamanı 8 saat sonra

KREATİNİN  Böbrek hastalığı ya da böbrek yetmezliğinin tanı ve takibi için istenen genellikle kan tahlilinden bakılan bir değerdir. Böbrek fonksiyonunun normal olup olmadığını anlamak için yapılan testlerinden biridir.
Örneğin Çalışma Zamanı Her gün
Örnek Kabı Sarı ve ya kırmızı kapaklı tüp
Örnek Türü Serum
Örnek Alımı İle İlgili Kurallar Serum stabilite: 15-25 °C'de 7 gün 2-8 °C'de 7 gün (-15)-(-25) °C'de 3 ay
Test Yöntemi Kolorimetrik Jaffe yöntemi
Referans Değerler YD (prematür): 0,29-1,04 mg/dL
YD (miadında):0,24-0,85mg/dL
2-12 ay: 0,17-0,42mg/dL
1-3 yaş: 0,24-0,41mg/dL
3-5 yaş: 0,31-0,47mg/dL
5-7 yaş: 0,32-0,59mg/dL
7-9 yaş: 0,4-0,6mg/dL
9-11 yaş: 0,39-0,73mg/dL
11-13 yaş: 0,53-0,79mg/dL
13-15 yaş: 0,57-0,87mg/dL
Yetişkin kadın: 0,5-0,9mg/dL
Yetişkin erkek: 0,7-1,2mg/dL
İnterferanslar Arttıranlar: Nefrototoksiteye neden olan ilaçlar, Asetoasetat, Askorbat Sefamandol(sefalosporinler), İbufen, l-dopa, ketonlar, Pirüvat, sefoksitin, lidokain, L- dopa
Azaltanlar: Sephalotin
Sonuç Verme Zamanı 8 saat sonra

KREATİN KİNAZ (CK) kBaşta kalp kası dokusu hasarı ve kas hastalıkları olmak üzere çeşitli kas hasarlarının arandığı biyokimyasal bir belirteçtir.
Örneğin Çalışma Zamanı Her gün
Örnek Kabı Sarı veya kırmızı kapaklı tüp
Örnek Türü Serum
Örnek Alımı İle İlgili Kurallar Serum hemolizli örneklerde çalışılmamalıdır.
Stabilite: 15-25 °C'de 4 saat 2‑8 °C'de 8-12 saat
Test Yöntemi Kinetik UV test
Referans Değerler Yetişkin: Erkek: <171 U/L
Kadın:<145 U/L
İnterferanslar Arttıranlar Kas egzersizleri, Aminokaproikasit, Kolşisin Süksinilkolin, Penisilamin Haloperidol, Lidokain, Statinler, klonidin,Amfoterisin B. Terapötik konsantrasyonlarda Cyanokit (Hidroksokobalamin) sonucu etkiler.
Sonuç Verme Zamanı 8 saat sonra

KREATİN KİNAZ-MB (CK-MB) Akut miyokard enfarktüsünün teşhisine yardımcı olmak için kullanılan bir kardiyak belirteçtir.
Örneğin Çalışma Zamanı Her gün
Örnek Kabı Sarı veya kırmızı kapaklı tüp
Örnek Türü Serum
Örnek Alımı İle İlgili Kurallar Hemolizli örneklerde çalışılmamalıdır.
Stabilite: 2-8 °C'de 8-12 saat 15-25 °C'de 4 saat kararlıdır
Test Yöntemi Enzimatik yöntem
Referans Değerler 0-24 U/L
İnterferanslar: Sülfasalazin veya sülfapiridinin fizyolojik plazma konsantrasyonları yalancı sonuçlara yol açabilir. Terapötik konsantrasyonlarda Cyanokit (hidroksokobalamin) sonucu etkiler.
Sonuç Verme Zamanı 4 saat sonra

LAKTAT Mevcut hastalıkların teşhisi, ilaçların hastalığa cevap verip vermediği ve sporcuların kondisyon, dayanıklılık kapasitesinin belirlenmesi amacıyla kullanılır.
Örneğin Çalışma Zamanı Her gün
Örnek Kabı Gri kapaklı tüp (Florür/Oksalat)
Örnek Türü Plazma
Örnek Alımı İle İlgili Kurallar Örnek alınmadan önce hastanın 15 dakika dinlenmesi önerilir. Örnek soğutulmuş tüpe alınmalı ve buz üzerinde transfer edilmelidir.
Test Yöntemi Enzimatik
Referans Değerler 0,5 – 2,2 mMol/L
İnterferans Artıran:Çok yüksek doz C vitamin
Azaltan:Metamizol, N-Asetil Sistein
Sonuç Verme Zamanı 2 saat

LAKTAT DEHİDROGENAZ (LDH)   Vücuttaki doku hasarının yerini ve ciddiyetini belirlemeye yardımcı olmak için yapılmaktadır.
Örneğin Çalışma Zamanı Her gün
Örnek Kabı Kırmızı veya sarı kapaklı tüp
Örnek Türü Serum
Örnek Alımı İle İlgili Kurallar Eritrositlerin ayrılması çok önemlidir. Hemolizli örneklerde çalışılmamalıdır. Örnek alındıktan sonra mümkün oldugunca çabuk çalışılmalıdır.
Stabilite: 15-25 ℃’de 7 gün, 2-8 °C’de 4 gün
Test Yöntemi Enzimatik kolorimetrik
Referans Değerler 0-4 gün:90-775 U/L
4-10 gün: 545-2000 U/L
10gün-24ay: 180-430 U/L
24ay-12yaş: 110-295 U/L
Yetişkin: Erkek: <248 U/L Kadın: <247 U/L
İnterferanslar Arttıranlar: Anestezik ajanlar Dikumural Etanol Heparin Ketakonazol Narkotik aneljezikler
Azaltanlar: Klofibrat Florid Okzalat Üre
Sonuç Verme Zamanı 4 saat sonra (Acil 2 saat sonra)

LH  Hem erkeklerde hem de kadınlarda yaşanan üreme bozukluklarında ve kısırlık tedavisinde teşhiste istenir.
Örneğin Çalışma Zamanı Hafta içi her gün
Örnek Kabı Kırmızı veya sarı kapaklı tüp
Örnek Türü Serum
Örnek Alımı İle İlgili Kurallar Stabilite: Oda sıcaklığında en fazla 8 saat, 2‑8 °C'de 8-48 saat, Daha uzun süre bekleyecekse(‑20) °C'de dondurunuz.
Test Yöntemi CLIA
Referans Değerler Erkek: 1,24-8,62mIU/mL
Kadın: Mid-Folliküler faz: 2,12-10,89mIU/mL
Midsiklus : 19,18-103,03 mIU/mL
Mid-Luteal : 1,20-12,86 mIU/mL
Postmenopoz: 10,87-58,64 mIU/Ll
İnterferanslar Arttıranlar: Antikonvulzanlar, klomifen, Naloksan
Azaltanlar:Digoksin,GnRH analogları, progesteron
Sonuç Verme Zamanı 8 saat sonra

LİPAZ  Pankreas hastalıkları ve birtakım farklı hastalıklarının teşhisinde veya pankreasın işlevinin değerlendirilmesinde kullanılan test
Örneğin Çalışma Zamanı Her gün
Örnek Kabı Kırmızı veya sarı kapaklı tüp
Örnek Türü Serum
Örnek Alımı İle İlgili Kurallar Stabilite: 15‑25 °C'de 1 hafta 2‑8 °C'de 3 hafta
Test Yöntemi Enzimatik
Referans Değerler Erişkin: <67 U/L
Çocuk: <1 yaş: 0-8 U/L
1-9 yaş: 5-31 U/L
10-18 yaş: 7-39 U/L
İnterferanslar Arttıranlar: Oddi sfinkterinde spazma neden olan ilaçlar(narkotik aneljezikler gibi),heparin. Lipemik serumlar, çok hemolizli ve ikterik (25mg/dl↑)
Azaltanlar: Protamin Kalsiyum dobesilat
Sonuç Verme Zamanı 4 saat sonra (Acil 2 saat sonra)

LİPOPROTEİN (a) Koroner kalp hastalığı riskini tahmin etmek için kullanılan bir belirteçtir
Örneğin Çalışma Zamanı Hafta içi  her gün
Örnek Kabı Kırmızı veya sarı kapaklı tüp
Örnek Türü Serum
Örnek Alımı İle İlgili Kurallar Stabilite: 2‑8 °C'de 8 saat 48 saat içerisinde çalışılmayacaksa (– 70)  °C'de 5 ay
Test Yöntemi Türbidimetrik
Referans Değerler <30 mg/dl
İnterferanslar Arttıranlar:Sigara, gebelik, aşırı egzersiz
Azaltanlar:Östrojen, tamoksifen, siklosporin
Sonuç Verme Zamanı 4 saat sonra

MAKROPROLAKTİN   Prolaktin hormonunun yüksek veya düşük olduğunu anlayabilmek adına uygulanır.
Örneğin Çalışma Zamanı Hafta içi her gün
Örnek Kabı Kırmızı veya sarı kapaklı tüp
Örnek Türü Serum
Örnek Alımı İle İlgili Kurallar Hastanın prolaktin sonucu 18 ng/ml’ den yüksek olduğunda çalışılıyor
Test Yöntemi CLIA
Referans Değerler Pozitif: >%60 Gri zone: %40-60 Negatif: <%40
İnterferanslar Arttıranlar: Carbidopa, Cimetidine, Cyproheptadine, Östrojenler, oral kontraseptifler, Haloperidol, TRH.
Azaltanlar: Ergo Alkaloidleri (Bromokriptine içerenler), levodopa
Sonuç Verme Zamanı 8 saat sonar

MYOGLOBİN  Kas hücreleri içine oksijeni tuzaklayarak kasın kasılması için gerekli enerjinin üretilmesine olanak tanımaktır.
Örneğin Çalışma Zamanı Her gün
Örnek Kabı Kırmızı  veya sarı kapaklı tüp
Örnek Türü Serum
Örnek Alımı İle İlgili Kurallar Stabilite: Oda sıcaklığında en fazla 8 saat, 2‑8 °C'de 8-24 saat, Daha fazla bekleyecekse (-20) °C'de dondurunuz.
Test Yöntemi ECLIA
Referans Değerler Erkek:17,4-105,7 ng/mL Kadın:14,3-65,8 ng/mL
İnterferanslar Hemoliz, lipemi, ikter, biotin
Sonuç Verme Zamanı 2 Saat sonra

ORAL GLUKOZ TOLERANS TESTİ  
Örneğin Çalışma Zamanı Her gün
Örnek Kabı Kırmızı veya sarı kapaklı tüp
Örnek Türü Serum
Örnek Alımı İle İlgili Kurallar Bu test için  en az 10 saatlik açlık gerekmektedir (50 gr gebe OGTT hariç)
Test Yöntemi Hekzokinaz
Referans Değerler OGTT 50gr(gebe): 1.saat <140 mg/dl  
OGTT 75gr (gebe): 0. saat <92mg/dl 1.saat <180mg/dl 2.saat <153 mg/dl  
OGTT 75gr (gebe olmayan): 0.saat <100mg/dl 2.saat <140mg/dl  
OGTT 100gr (gebe): saat <92 mg/dlsaat <180 mg/dlsaat <155 mg/dlsaat <140 mg/dl
İnterferanslar Arttıranlar: ACTH, kafein, kalsitonin, kortikosteroidler, diüretikler.
Azaltanlar: Asetaaminofen, levadopa, hidrojenperoksitle oksidasyon veren Askorbat bilirubin ve ürik asit gibi maddelerle interferans verir.
Sonuç Verme Zamanı 4 saat sonra

OSTEOKALSİN  Kemik yıkım belirtecidir.
Örneğin Çalışma Zamanı Hafta içi her gün
Örnek Kabı Kırmızı veya sarı kapaklı tüp
Örnek Türü Serum
Örnek Alımı İle İlgili Kurallar Stabilite 2-8 ˚C’de 2 saat (-20) ˚C’ de 30 gün
Test Yöntemi CLIA
Referans Değerler Yönteme, cinsiyete ve yaşa göre referans aralığı değişmektedir.
Yetişkin:  2-22 ng/ml
İnterferanslar Sitratlı plazma, hemolizli ve lipemik örnekler interferans yaratır.
Arttıranlar: Antikonvulzanlar, tiroid hormonları, 1,25-dihidroksivita-min D Azaltanlar: Östrojen, bifosfanat, kalsitonin, glukokortikoid
Sonuç Verme Zamanı 8 saat sonar

ÖSTRADİOL  Doğru östrojen seviyeleri üreme sağlığı için gereklidir. Çok fazla veya çok az östrojene sahip olmak, zayıf kemikler, idrar yolu enfeksiyonları ve hatta depresyon gibi tıbbi sorunlara da yol açabilir . Doğurganlık, ergenlik veya menopoz ile ilgili teşhiste
Örneğin Çalışma Zamanı Hafta içi her gün
Örnek Kabı Kırmızı veya sarı  kapaklı tüp
Örnek Türü Serum
Örnek Alımı İle İlgili Kurallar Stabilite: Oda sıcaklığında en fazla 8 saat, 2‑8 °C'de 7 gün
Test Yöntemi CLIA
Referans Değerler ÇOCUK:
Erkek: 0-1 yaş: 0- 38,2 pg/mL 1-12 yaş:0-15 pg/mL 12-19 yaş:0-34,8 pg/mL
Kız: 0-1 yaş: 0- 38,2 pg/mL 1-12 yaş:0-16 pg/mL 12-19 yaş: 0-196 pg/mL  

ERKEK: 19-150 yaş:15-31,5 pg/mL  
KADIN: 19-150 yaş:
Erken Foliküler faz: 22,4-115 pg/mL
Orta Foliküler faz: 25-115 pg/mL
Ovulatuar Pik: 32,1-517 pg/mL
Orta Luteal faz: 36,5-246 pg/mL
Postmenopoz: 0-25,1 pg/mL

İnterferanslar Arttıranlar:Klomifen
Azaltanlar: Oral Kontraseptifler
Sonuç Verme Zamanı 8 saat sonra

PARATHORMON (PTH)  Parathormon testi, vücutta bulunan kalsiyum miktarının düzenlenmesinde görevli olan PTH için yapılmaktadır. Meydana gelen PTH düşüklüğü ve yüksekliği çeşitli sebeplerden dolayı ortaya çıkabilen nedenlere bağlıdır.
Örneğin Çalışma Zamanı Hafta içi her gün
Örnek Kabı Kırmızı veya sarı kapaklı tüp
Örnek Türü Serum
Örnek Alımı İle İlgili Kurallar Hasta aç olmalıdır ve sabah kanı tercih edilmelidir.
Stabilite 15‑25 °C'de 8 saat 2‑8 °C'de 2 gün (‑20) °C'de 6 ay
Test Yöntemi CLIA
Referans Değerler Yetişkin: 15-65 pg/ml
Çevirme Faktörü: pg/ml × 0,106= pmol/L pmol/L × 9,43=pg/ml
İnterferanslar Arttıranlar: Antikonvulzanlar,kortikosteroidler, INAH
Azaltanlar: Simetidin, pindolol, propranolol
Sonuç Verme Zamanı 8 saat sonra

PREALBUMİN  Karaciğer fonksiyonlarını değerlendirmek için karaciğer panelinin bir bölümü olarak albumin testiyle birlikte böbrek fonksiyonlarını değerlendirmek için kreatinin ve BUN (Kan Ure Azotu) ve kişinin beslenme durumunu değerlendirmek için .
Örneğin Çalışma Zamanı Hafta içi her gün
Örnek Kabı Kırmızı  veya sarı kapaklı tüp
Örnek Türü Serum
Örnek Alımı İle İlgili Kurallar Stabilite: 2‑8 °C'de 6 ay (-15)‑(-25) °C'de 3 gün
Test Yöntemi İmmunotürbi-dimetrik
Referans Değerler 20-40 mg/dl
İnterferanslar Arttıranlar:Androjen, Bilirubin, lipemi, hemolizs
Azaltanlar:Östrojen
Sonuç Verme Zamanı 4 saat sonra (Acil 2 saat sonra)

POTASYUM Elektrolit dengesizliğinin değerlendirilmesine yardımcı olmak; kronik veya akut hiperkalemi veya hipokalemiyi izlemek için bu testten geçilir.
Örneğin Çalışma Zamanı Her gün
Örnek Kabı Kırmızı veya sarı kapaklı tüp
Örnek Türü Serum
Örnek Alımı İle İlgili Kurallar Serum hemolizden sakınılmalıdır. Stabilite: 2-25 ℃’de 6 hafta
Test Yöntemi İSE
Referans Değerler Serum:
Yenidogan 3,5-5,1mmol/L
Erişkin 3,5-5,1 mmol/L
İnterferanslar Arttıranlar Antineoplastikler, sefaloridin, enalopril, heparin, histamin, ibuprofen, indometazin, isoniazid,lityum,mannitol,K tuzlu penisilin, ropranolol, siklosporin,kaptopril.
Azaltanlar P-aminosalisilat, amfoterisin, karbeneksolon, dekstroz anhidrit, karbenislin, kortikos-teroid, diüretik.
Sonuç Verme Zamanı 4 saat sonra (Acil 2 saat sonra)

PROKALSİTONİN  Bakteriyel enfeksiyon şüphesi varlığında ve hayati tehlike oluşturan sepsis teşhisinde
Örneğin Çalışma Zamanı Her gün
Örnek Kabı Kırmızı veya sarı kapaklı tüp
Örnek Türü Serum
Örnek Alımı İle İlgili Kurallar Stabilite 2‑8°C'de 24 saat (-20)°C'de 3 ay
Test Yöntemi ECLIA
Referans Değerler 0-0,5 ng/ml < 0.5 ng/mL düzeyleri, şiddetli sepsis ve/veya septik şok için düşük riski gösterir. > 2.0 ng/mL düzeyleri, şiddetli sepsis ve/veya septik şok için yüksek riski österir.
İnterferanslar Hemoliz, lipemi, ikter
Sonuç Verme Zamanı 8 saat sonra

PROGESTERON Adet düzensizlikleri ve gebeliğin oluşması ve devam etmesi sürecinde onkoloji teşhisinde
Örneğin Çalışma Zamanı Hafta içi her gün
Örnek Kabı Kırmızı veya sarı kapaklı tüp
Örnek Türü Serum
Örnek Alımı İle İlgili Kurallar Stabilite 15-25 °C'de 8 saat, Eğer 8 saat içinde tamamlanmayacaksa 2-8 °C'de 2 gün, Eğer uzun süre bekleyecekse (-20) °C'de dondurunuz.
Test Yöntemi CLIA
Referans Değerler Kadın: >20 yaş:
Hamile olmayan Folliküler faz ortası: 0,31-1,52 ng/ml Luteal faz ortası: 5,16-18,56 g/ml Postmenopoz: 0,08-0,78 ng/ml
Hamilelikte: trimester: 4,73-50,74 ng/mltrimester: 19,41-45,3 ng/ml 14-19 yaş: 0,3-15,26 ng/ml
Erkek: >20 yaş: 0,14-2,06 ng/ml 14-19 yaş: 0,19-1,51 ng/ml
Çocuklar: 10-13 yaş: 0,06-1,2 ng/ml 3-9 yaş: 0,03-0,85 ng/ml 10-24 ay:  0,11-0,92 ng/ml 0-9 ay: 0,19-2,61 ng/ml
İnterferanslar Arttıranlar: Clomiphene (luteal fazda normalin üstüne çıkar). 11-deoxycortizol, 11 deoxycorticosteron, dihydroprogesteron, corticosteron.
Azaltanlar: Ampisilin, PGF2α, Ethynilestradiol, oral kontraseptifler, fenilbutazon
Sonuç Verme Zamanı 8 saat sonra

PROLAKTİN Adet düzensizlikleri ve gebeliğin oluşması ve devam etmesi sürecinde ve hipofiz bezi onkolojisi
Örneğin Çalışma Zamanı Hafta içi her gün
Örnek Kabı Kırmızı veya sarı kapaklı tüp
Örnek Türü Serum
Örnek Alımı İle İlgili Kurallar Stabilite 15-25 °C'de 8 saat, Eğer 8 saat içinde tamamlanmayacaksa 2-8 °C'de 2 gün, Eğer uzun süre bekleyecekse ( -20) °C'de dondurunuz. Duygusal stres, egzersiz, ambulasyon ve protein açısından zengin bir diyet prolaktin sekresyonunu uyarır; Bu nedenle, hasta istirahati sırasında bir gece açlıktan sonra örnekler alınmalıdır.
Test Yöntemi CLIA
Referans Değerler Kadın:
Menopoz öncesi(<50 yaş): >20 yaş: 3,34-26,7 ng/ml
Menopoz sonrası(>50 yaş): 2,74-19,6 ng/ml 13-19 yaş:3,2-18,9 ng/ml Erkek: >20 yaş: 2,64-13,1 ng/ml 13-19 yaş: 2,3-16,4 ng/ml
Çocuklar: 3-12 yaş: 3,12-19 ng/ml 10-24 ay: 3,86-19,6 ng/ml 0-9 ay: 3,92-89,1 ng/ml
Çevirme Faktörü: ng/ml x 21 =mIU/L
İnterferanslar Arttıranlar: Carbidopa, Cimetidine, Cyproheptadine, Östrojenler, oral kontraseptifler, Haloperidol, TRH.
Azaltanlar: Ergo Alkaloidleri (Bromokriptine içerenler),levodopa. Fizyolojik olarak fetüs ve yenidoğanlarda yüksektir. Erişkinde uykuda, stres ve eğzersizle yükselir. Kadınlarda gebelik ve emzirme döneminde yükselir.
Sonuç Verme Zamanı 8 saat sonra

PROTEİN ELEKTROFOREZİ (SERUM) Multipl miyeloma ve bazı bağlantılı hastalıkları da içeren anormal proteinlerle ilişkili durumların tespitinde, teşhisinde, süreç ve tedaviyi takibinde
Örneğin Çalışma Zamanı Hasta sayısı 24’e ulaştıkça çalışılır.
Örnek Kabı Kırmızı ve ya sarı kapaklı tüp
Örnek Türü Serum
Örnek Alımı İle İlgili Kurallar Taze örnekler tercih edilmelidir.
Stabilite 15-30 °C’de 4 gün 2-6 °C’de 2 hafta (-20)°C’de 6 ay Hemoliz içermeyen örnekler tercih edilir.
Test Yöntemi Agoroz jel
Referans Değerler Erişkin % Albumin :55,8-65,2
Alfa1globulin:2,2-4,6
Alfa2globulin:8,2-12,5
Betaglobulin:7,2-14,2
Gamaglobulin:11,5-18,6
İnterferanslar Arttıranlar: Testosteron,östrojen, oral kontraseptif, fenitoin not:(Hemolizli örnekler alfa2 ve beta bandında yalancı yüksekliklere neden olabilir.) Azaltanlar: Asparajinaz
Sonuç Verme Zamanı Çalışıldığı günün ertesi öğleden sonar

PSA SERBEST (FPSA)  Prostat kanserinin erken tanısı
Örneğin Çalışma Zamanı Hafta içi her gün
Örnek Kabı Kırmızı veya sarı kapaklı tüp
Örnek Türü Serum
Örnek Alımı İle İlgili Kurallar Stabilite: 2-8 °C'de 24 saat, 5 aya kadar (-20) °C'de, 5 aydan sonra (-70) °C'de dondurunuz.
Test Yöntemi CLIA
Referans Değerler Erişkin:0-0.5 ng/mL (µg/L)
İnterferanslar Arttıranlar: Rektal muayene
Sonuç Verme Zamanı 8 saat sonra

PSA, TOTAL  Prostat kanserinin erken tanısı
Örneğin Çalışma Zamanı Hafta içi her gün
Örnek Kabı Kırmızı veya sarı kapaklı tüp
Örnek Türü Serum
Örnek Alımı İle İlgili Kurallar Stabilite: 2-8 °C'de 24 saat, 5 aya kadar  (-20) °C'de, 5 aydan sonra (-70) °C'de dondurunuz.
Test Yöntemi CLIA
Referans Değerler Erişkin: 0-4 ng/mL (ng/mL=mg/L)
İnterferanslar Arttıranlar:Rektal muayene
Azaltanlar:Antiandrojenler, LHRH antagonistleri, finasterid
Sonuç Verme Zamanı 8 saat sonra

PSEUDO-KOLİNESTERAZ  
Örneğin Çalışma Zamanı Her gün
Örnek Kabı Kırmızı ve ya sarı kapaklı tüp
Örnek Türü Serum
Örnek Alımı İle İlgili Kurallar Hemolizden kaçınılmalıdır.
Stabilite: 2-25°C’de saklandığında serum 1 yıl süreyle kararlıdır.
Test Yöntemi Kolorimetrik yöntem
Referans Değerler Erkek: 4,62 – 11,5 kU/L
Kadın: 3,93 – 10,8 kU/L
İnterferanslar Azaltanlar: Anobolik sterodiler, Karbamat, Simetidin, Siklofosfomaid, Östrojen, Lityum, Oral kontraseptifler, Organofosfatlı insektisid, Ranitidin
Sonuç Verme Zamanı 4 saat sonra

RENİN - Plazma Renin Aktivitesi (PRA)  Hiper tansiyon tanısı
Örneğin Çalışma Zamanı Çarşamba, Perşembe
Örnek Kabı Mor kapaklı tüp
Örnek Türü Plazma (K-EDTA’lı) kullanılır.
Örnek Alımı İle İlgili Kurallar Buzdolabında (+4 ˚C) bekletilen EDTA’lı tüpler kullanılmalıdır. Numune üzerine konarak hemen laboratuvara ulaştırılmalıdır. Hemen 2-8˚C’ de santrifüj edilir. (-20)˚C’ de dondurulur. (maximum 1yıl ) Hemolizli numuneler reddedilmelidir.
Test Yöntemi RIA
Referans Değerler Yatarak:0,32-1,84 ng/ml/saat
Ayakta:0,60-4,18 ng/ml/saat
Çevirme Faktörü:pg/mL × 0,11= pmol/L
İnterferanslar Arttıranlar: Chlorthalidone, Diazoxide, kaptopril, Ethacrynic acid, Östrojenler, Furosemid, oral kontraseptifler, Hidralazin,Spironolakton
Azaltanlar: Anjiotensin, Karbenoksolon, Klonidin Deoxykortizol, Beta blokerler, aspirin, metildopa
Sonuç Verme Zamanı Aynı gün 8 saat sonra

RENİN (RENİN MİKTARI)  
Örneğin Çalışma Zamanı Çarşamba, Perşembe
Örnek Kabı Mor kapaklı tüp
Örnek Türü Plazma (EDTA’lı tüp)
Örnek Alımı İle İlgili Kurallar Oda sıcaklığında bulunan EDTA’lı tüpler kullanılmalı, numune oda sıcaklığında alınmalıdır. Numune analiz öncesi buz üzerine konulmamalıdır. Numune alındıktan sonra, hemen santrifüj edilmeli oda sıcaklığında çalışılmalı, çalışılmayacaksa 2 saat içerisinde (-20)°C ’de saklanmalıdır. (maximum 1yıl ) Numunelerin 2-8 °C’de saklanması yanlış yüksek sonuçlara neden olabilir.
Test Yöntemi IRMA (Immunoradiometric assay)
Referans Değerler Normal sağlıklı yetişkinler:3,18-32,61 pg/mL
Yatarak:2,71-16,51 pg/mL
Ayakta:5,41-34,53 pg/mL
İnterferanslar Arttıranlar Chlorthalidone, Diazoxide, kaptopril, Ethacrynic acid, Östrojenler, Furosemid, oral kontraseptifler, Hidralazin,Spironolakton
Azaltanlar Anjiotensin, Karbenoksolon, KlonidinDeoxykortizol, Beta blokerler, aspirin, metildopa
Sonuç Verme Zamanı Aynı gün 8 saat sonra

SODYUM  Akciğer, beyin, karaciğer, böbrek, kalp, böbrek üstü bezleri ya da tiroidi tutan hastalık ya da bozuklukların düzey tespiti
Örneğin Çalışma Zamanı Hafta içi her gün
Örnek Kabı Kırmızı veya sarı kapaklı tüp
Örnek Türü Serum
Örnek Alımı İle İlgili Kurallar Stabilite: 2-25 ℃’de 14 gün
Test Yöntemi İSE
Referans Değerler Erişkin: 136-146 mmol/L
İnterferanslar Arttıranlar: Anobolik steroidler, Andogen, kortikosteroid, östrojen, diazoksid, guanetidin, oral kontraseptif, fenilbutazon, rezerpin, sodyum bikarbonat, kalsiyum, sodyum içeren antikoagülanlar
Azaltanlar: Kaptopril, Amfotersin Siklofosfamid, Bazı diüretiklerHeparin, İndometazin, Lityum,Nonsteroid antiinflamatuar ajanlar, Tolbutamid, Vazopresin, Vinkristin
Sonuç Verme Zamanı 4 saat sonra (Acil 2 saat sonra)

SERBEST T3 (fT3)   Hipertiroidizmin varlığını tespit etmek veya hastalığın derecesini belirlemek amacıyla uygulanan ve tiroid onkolojisi ve takbi
Örneğin Çalışma Zamanı Hafta içi her gün
Örnek Kabı Kırmızı veya sarı kapaklı tüp
Örnek Türü Serum
Örnek Alımı İle İlgili Kurallar Stabilite: Oda sıcaklığında en fazla 8 saat 2‑8 °C'de 48 saat İlk 48 saat çalışılmayacaksa  (- 20) °C  de saklanır.
Test Yöntemi CLIA
Referans Değerler Erişkin:
Erkek; 0-365 gün: 2,76-4,38 pg\ml 2-15 yaş:2,55-3,96 pg\ml 16-19 yaş: 2,44-3,63 pg\ml >20 yaş:2,6-4,37 pg\ml
Kadın; 0-365 gün: 2,76-4,38 pg\ml 2-15 yaş: 2,55-3,96 pg\ml 16-19 yaş: 2,22-3,40 pg\ml >20 yaş:2,6-4,37 pg\ml
Çevirme Faktörü: pg/mL ×1,536= pmol/L
İnterferanslar Arttıranlar: Fenoprofen
Azaltanlar: Amiodoron, fenitoin, propranolol, valproik asit
Sonuç Verme Zamanı 8 saat sonra

SERBEST T4 (fT4) Tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır. Hipotiroidi (tiroid düşüklüğü) veya hipertiroidi (tiroid fazlalığı) gibi hastalıkların teşhisinde
Örneğin Çalışma Zamanı Hafta içi her gün
Örnek Kabı Kırmızı veya sarı kapaklı tüp
Örnek Türü Serum
Örnek Alımı İle İlgili Kurallar Stabilite: Oda sıcaklığında en fazla 8 saat 2‑8 °C'de 48 saat İlk 48 saat çalışılmayacaksa (-20) °C de saklanır.
Test Yöntemi CLIA
Referans Değerler Erişkin: Kadın- Erkek 0-365 gün: 0,75-1,49 ng/dL
2-3 yaş: 0,74-1,26 ng/dL
4-12 yaş:0,65-1,06 ng/dL
13-14 yaş: 0,56-0,99 ng/dL
15-19 yaş:0,61-1,03 ng/dL
>20 yaş:0,61-1,12 ng/dL
Çevirme Faktörü:ng/dl × 12,87= pmol/L
İnterferanslar Arttıranlar:Heparin, danazol, furosemid, levotiroksin
Azaltanlar:Lityum, antikonvulzanlar
Sonuç Verme Zamanı 8 saat sonra

TESTOSTERON (Serbest)  Erkeklerin vücudundaki testosteron seviyesi doğurganlık düzeyini belirler.  testi kısırlık ve nedenlerine bakmak için istenebilir. Cinsel ilişki sırasında yaşanan sorunların ve genel bir cinsel isteksizliğin nedenlerini anlamak için de testosteron seviyesine bakılır.
Örneğin Çalışma Zamanı Hafta içi her gün
Örnek Kabı Kırmızı veya sarı kapaklı tüp
Örnek Türü Serum
Örnek Alımı İle İlgili Kurallar Stabilite: 2-8°C’de 24 saat (-20)°C’de 2 ay Hemolizli, ikterik, lipemik numuneler kullanılmamalıdır.
Test Yöntemi RIA
Referans Değerler Erişkin: 20-50 yaş:8,69-54,69 pg/mL
Kadınlar: 0,29-3,18 pg/mL
Foliküler faz:0,45-3,17 pg/mL
Luteal faz:0,46-2,48 pg/mL
Oral kontraseptif kullananlar:0,55-2,01 pg/mL
Postmenopozal:0,29-1,73 pg/mL
Çevirme Faktörü:pg/ml x 3,47= pmol/L
İnterferanslar Arttıranlar:Barbitüratlar, Klomifen, Danazol, Östrojenler, Gonadotropin, Oral Kontraseptifler
Azaltanlar:Androjenler, Deksametason, Digoksin, Etanol, Sefalosporinler, Eritromisin, Meprobamat, Nalidiksik asit, Penisilin
Sonuç Verme Zamanı 8 saat sonra

TESTOSTERON (Total)   Erkeklerin vücudundaki testosteron seviyesi doğurganlık düzeyini belirler.  testi kısırlık ve nedenlerine bakmak için istenebilir. Cinsel ilişki sırasında yaşanan sorunların ve genel bir cinsel isteksizliğin nedenlerini anlamak için
Örneğin Çalışma Zamanı Hafta içi her gün
Örnek Kabı Kırmızı veya sarı kapaklı tüp
Örnek Türü Serum
Örnek Alımı İle İlgili Kurallar Stabilite: Oda sıcaklığında en fazla 8 saat 2‑8 °C'de 48 saat İlk 48 saat çalışılmayacaksa (- 20) °C 'de saklanır
Test Yöntemi CLIA
Referans Değerler Erişkin: Yönteme, yaşa, cinsiyete, pubertal dönemin evrelerine, kadınlarda menstrual siklusun ve gebeliğin evrelerine göre değişmektedir
Erkek: 0-18 ay: <2,84 ng/ml 19-24ay:<0,11 ng/ml 3-7 yaş:<0,11 ng/ml 8-9 yaş:<0,18 ng/ml 10-12 yaş:<0,39 ng/ml 12-19 yaş:0,05-4,4 ng/ml >20 yaş:1,75-7,8 ng/ml
Kadın: 0-18 ay: <0,63 ng/ml 19-24ay:<0,11 ng/ml 3-7 yaş:<0,11 ng/ml 8-9 yaş:<0,18 ng/ml 10-12 yaş:<0,39 ng/ml 13-15 yaş:0,17-0,67 ng/ml 16-19 yaş:0,18-0,86 ng/ml >20 yaş: 0,1-0,75 ng/ml
Çevirme Faktörü: ng/ml x 3,47= nmol/L
İnterferanslar Arttıranlar: Barbitüratlar, Klomifen, Östrojenler, Gonadotropin, Oral Kontraseptifler. Son evre böbrek hastalığı
Azaltanlar: Androjenler, Deksametason, Digoksin, Etanol, Sefalosporinler, Eritromisin,Meprobamat, Nalidiksik asit, Penisilin. Nandrolon ile güçlü bir etkileşim bulunmuştur. Nandrolon tedavisi alan hastalardan alınan numuneleri kullanmayın.
Sonuç Verme Zamanı 8 saat sonra

TİROGLOBULİN  Hashimoto hastalığı, doğum sonrası tiroidit, yenidoğan hipotiroidizmi ve Graves hastalığı gibi otoimmün tiroid hastalıklarında tanıya yardımcı olmak 
Örneğin Çalışma Zamanı Hafta içi her gün
Örnek Kabı Kırmızı veya sarı kapaklı tüp
Örnek Türü Serum
Örnek Alımı İle İlgili Kurallar Stabilite: 2-8˚C’ de 3 gün (-20)˚C’de 2 ay
Test Yöntemi CLIA
Referans Değerler Erişkin: 1,6-59,9 ng/ml
İnterferanslar Anti-Tg yüksek düzeyleri yanlış Tiroglobulin sonuçlarına neden olabileceği için, tiroglobulin istenen hastalardan Anti-Tg istenmesi önerilmektedir.
Sonuç Verme Zamanı 8 saat sonra

TİROİD ANTİKORLARI-Anti TG  Hashimoto hastalığı, doğum sonrası tiroidit, yenidoğan hipotiroidizmi ve Graves hastalığı gibi otoimmün tiroid hastalıklarında tanıya yardımcı olmak 
Örneğin Çalışma Zamanı Hafta içi her gün
Örnek Kabı Kırmızı veya sarı kapaklı tüp
Örnek Türü Serum
Örnek Alımı İle İlgili Kurallar Stabilite: Oda sıcaklığında en fazla 8 saat 2‑8 °C'de 48 saat İlk 48 saat çalışılmayacaksa (-20) °C' de saklanır.
Test Yöntemi CLIA
Referans Değerler Erişkin: 0-4 IU/ml
Sonuç Verme Zamanı 8 saat sonra

TİROİD ANTİKORLARI-Anti-TPO   Tiroid otoimmün hastalıklarının tanısına yardımcı olmak, tiroid otoimmün bozukluklarını guatr veya hipotiroidizmden ayırt etmek için veya klinik belirti göstermeyen hipotiroidi hastalarının tedavi edilip edilmeyeceğine karar vermek için tanı aracı olarak
Örneğin Çalışma Zamanı Hafta içi her gün
Örnek Kabı Kırmızı veya sarı kapaklı tüp
Örnek Türü Serum
Örnek Alımı İle İlgili Kurallar Stabilite: Oda sıcaklığında en fazla 8 saat 2‑8 °C'de 48 saat İlk 48 saat çalışılmayacaksa  (- 20) °C'de saklanır
Test Yöntemi CLIA
Referans Değerler Erişkin: 0-9 IU/ml
Sonuç Verme Zamanı 8 saat sonra

TOTAL PROTEİN  
Örneğin Çalışma Zamanı Hafta içi her gün
Örnek Kabı Kırmızı veya sarı kapaklı tüp
Örnek Türü Serum
Örnek Alımı İle İlgili Kurallar Stabilite: 2‑8 °C'de 4 hafta 15‑25 °C'de 6 gün Lipemi ve hemoliz içermeyen örnek tercih edilir.
Test Yöntemi Biüret,kolorimetrik
Referans Değerler Yenidoğan: 4,1-6,3 g/dl 1-18 yaş: 5,7-8,0 g/dl Yetişkin: 6,6-8,3 g/dl
İnterferanslar Arttıranlar: Klorpromazin,İbuprofen, androjenler, insülin, progesteron, morfin,tiroid preparatları,aspirin
Azaltanlar: Allopurinol, östrojen
Sonuç Verme Zamanı 4 saat sonra (Acil 2 saat sonra)

TRANSFERRİN  
Örneğin Çalışma Zamanı Hafta içi her gün
Örnek Kabı Kırmızı veya sarı kapaklı tüp
Örnek Türü Serum
Örnek Alımı İle İlgili Kurallar Stabilite: 15‑25 °C'de 4 ay 2‑8 °C'de 8 ay
Test Yöntemi İmmünotürbi-dimetrik
Referans Değerler Çocuklar:
0-4 gün: 130-275 mg/dL
3 ay-10 yaş: 203-360 mg/dL
Yetişkin:200-360 mg/dL
İnterferanslar Arttıranlar: Östrojen,oral kontraseptifler
Azaltanlar: Asparaginaz,kortikosteroidler, testesteron
Sonuç Verme Zamanı 4 saat sonra

TRİGLİSERİD  
Örneğin Çalışma Zamanı Hafta içi her gün
Örnek Kabı Kırmızı veya sarı kapaklı tüp
Örnek Türü Serum
Örnek Alımı İle İlgili Kurallar Stabilite: 2‑8 °C'de 7 gün 15‑ 25 °C'de 1 gün
Test Yöntemi Enzimatik
Referans Değerler Normal: <150 mg/dl
İnterferanslar Arttıranlar: Betablokerler, amiadoron, katekolaminler, kolestiramin, Östrojen Etanol
Azaltanlar: Askorbik asit, Klofibrat, Heparin, Nikotinik asit, Dicynone (Etamsilat), Kalsiyum Dobesilat
Sonuç Verme Zamanı 4 saat sonra

TSH  
Örneğin Çalışma Zamanı Hafta içi her gün
Örnek Kabı Kırmızı veya sarı kapaklı tüp
Örnek Türü Serum
Örnek Alımı İle İlgili Kurallar Stabilite: Oda sıcaklığında 18 saat 2‑8 °C'de 7 gün (-20)°C'de 3 ay
Test Yöntemi CLIA
Referans Değerler Erişkin:
Kadın: 0-365 gün: 0,77-5,64 mIU/ml (mIU/L) 1-12 yaş: 0,77-5,64 mIU/ml (mIU/L) 13-19 yaş:0,90-3,11mIU/ml (mIU/L) >20 yaş: 0,38-5,33mIU/ml (mIU/L)
Erkek: 0-365 gün: 0,77-5,64 mIU/ml (mIU/L) 1-12 yaş: 0,77-5,64 mIU/ml (mIU/L) 13-19 yaş:0,75-3,69 mIU/ml (mIU/L) >20 yaş: 0,38-5,33mIU/ml (mIU/L)
İnterferanslar Arttıranlar: Lityum, Potasyum iyodür, TRH. metimazol, morfin, haloperidol Azaltanlar: Aspirin, Kortikosteroidler, Triiyodotironin, IV heparinkullanımı. bromokriptin, somatostatin
Sonuç Verme Zamanı 8 saat sonra

ÜRİK ASİT  Böbreklerde olan hasarlanma, böbrek yetmezliği gibi hastalıkların varlığında GUT hastalığı teşhisinde
Örneğin Çalışma Zamanı Hafta içi her gün
Örnek Kabı Kırmızı veya sarı kapaklı tüp
Örnek Türü Serum
Örnek Alımı İle İlgili Kurallar Stabilite: 2‑8 °C'de 7 gün (15)‑(25) °C'de 3 gün 24 saatlik idrarda da çalışılır. Buzdolabına koymayın. 15‑25 °C'de 4 gün
Test Yöntemi Ürikaz Enzimatik
Referans Değerler Erişkin:
Erkek: 3,5-7,2 mg/dl
Kadın: 2,6-6 mg/dl
İdrar:250-750 mg/gün
İnterferanslar Arttıranlar: Diüretikler, katekolaminler, salisilatlar (düşük doz), nikotinik asit Azaltanlar: Allopurinol, radyoopak ilaçlar, fenilbutazon, probenesid ve salisilatlar (yüksek doz)
İdrarda: Kalsiyum dobesilat, levodopa ve metildopa yapay olarak düşük ürik asit sonuçlarına neden olabilir
Sonuç Verme Zamanı 4 saat sonra (Acil 2 saat sonra )

VİTAMİN B 12  Anemi ya da kansızlığın sebebini öğrenmek için, bazı hastalarda diyet programından önce beslenme programını belirlemek için, B12 tedavisi görülüyorsa bunun etkin olup olmadığını gözlemlemek ve tedaviyi şekillendirmek için, nörolojik bazı hastalıkların B12 eksikliğinden olup olmadığını saptamak için ...
Örneğin Çalışma Zamanı Hafta içi her gün
Örnek Kabı Kırmızı veya sarı kapaklı tüp
Örnek Türü Serum
Örnek Alımı İle İlgili Kurallar Stabilite: 15-30°C 8 saat, 2‑8 °C'de 1 gün, 1 günden fazla saklanacaksa (‑20)°C'de dondurun. Işıktan koruyun
Test Yöntemi CLIA
Referans Değerler 0-2 yaş :133-1498 pg/m 2-8 yaş:258-1435 pg/m 8-14 yaş:201-1046 pg/m 14-19 yaş:179-719 pg/m >20 yaş:126,5-505 pg/m
Çevirme Faktörü: pg/ml x 0.7378 = pmol/L
İnterferanslar Arttıranlar:Hemoliz, lipemi, ikter
Azaltanlar:Metotreksat,primetamin
Sonuç Verme Zamanı 8 saat sonra

VİTAMİN A  
Örneğin Çalışma Zamanı Ayda bir perşembe
Örnek Kabı Mor kapaklı tüp
Örnek Türü Plazma
Örnek Alımı İle İlgili Kurallar Kan almadan 24 saat önce alkol alınmamalıdır.
Stabilite: 4°C 24 saat Daha uzun süre saklanacaksa (‑20) °C'de dondurun. Işıktan koruyun.
Test Yöntemi HPLC Flörosan dedektör
Referans Değerler YD: 0,1-0,3 mg/L 0-1 yaş : 0,15-0,4 mg/L 2-9 yaş: 0,2-0,5 mg/L 13-19 yaş: 0,3-0,6 mg/L Erişkin: 0,3-0,6 mg/L
Çevirme Faktörü: mg/L x 3,49 = umol/L
İnterferanslar Hemolizden kaçınılmalıdır.
Arttıranlar: Alkol alımı (ılımlı içici), OKS’ler
Azaltanlar: Alkol alımı (alkolik), allopürinol, kolestiramin, kolestipol, neomisin
Sonuç Verme Zamanı Çalışılan günün ertesi günü

VİTAMİN B6  
Örneğin Çalışma Zamanı Her ayın 2. perşembesi
Örnek Kabı Mor kapaklı tüp (EDTA)
Örnek Türü Plazma
Örnek Alımı İle İlgili Kurallar Örnekler ışıktan korunmalıdır. Örnek alındıktan sonra flaster/alüminyum folyo vb. ile sarılabilir. En kısa sürede laboratuvara ulaştırılmalıdır.
Test Yöntemi HPLC
Referans Değerler 5 – 30 ug/L
İnterferans Azaltan: Amiodaron, antikonvülzanlar (karbamazepin, fenobarbital, fenitoin, pirimidon), sikloserin, disülfiram, alkolik hastalar, hidralazin, isoniasid, levodopa, oral kontraseptifler, penisillamin, pirazoinik asit, teofilin
Sonuç Verme Zamanı 1 ay

VİTAMİN E   Crohn hastalığı, kistik fibroz ve abetalipoproteinemi ayrıca, E vitamini eksikliği olan ataksi (AVED) gibi bazı nadir genetik hastalıklarda
Örneğin Çalışma Zamanı Ayda bir perşembe
Örnek Kabı Mor kapaklı tüp
Örnek Türü Plazma
Örnek Alımı İle İlgili Kurallar Stabilite: 4°C 24 saat Daha uzun süre saklanacaksa (‑20) °C'de dondurun. Işıktan koruyun.
Test Yöntemi HPLC Flörosan dedektör
Referans Değerler PM infant:1-5 mg/L 1-12 yaş : 3-9 mg/L 13-19 yaş : 6-10 mg/L Erişkin: 5-18 mg/L 13-19 yaş: 0,3-0,6 mg/L Erişkin: 0,3-0,6 mg/L
Çevirme Faktörü: mg/L x 2,32 = umol/L
İnterferanslar Lipemiden kaçınılmalıdır
Arttıranlar:Lipemi
Azaltanlar: Antikonvülsanlar (Karbamazepin, fenobarbital, fenitoin) Kolestiramin, ethanol
Sonuç Verme Zamanı Çalışılan günün ertesi günü

BİRİNCİ TRİMESTER TARAMA TESTİ (FβHCG+PAPP-A )  
Örneğin Çalışma Zamanı Her gün
Örnek Kabı Sarı veya kırmızı kapaklı tüp
Örnek Türü Serum
Örnek Alımı İle İlgili Kurallar Gebeliğin sadece 8-14. Haftaları arasında anneden alınan kan örneğinden çalışılır. F-βHCG Stabilite: 2-8˚C’ de 7 gün, 7 günden fazla bekleyecekse   ( -20 )˚C de dondurunuz.   PAPP-A Stabilite: 2-8˚C’ de 24 saat (-20)˚C’de 2 ay Lipemi ve Hemoliz içermeyen örnek tercih edilir.
Test Yöntemi CLIA
Referans Değerler Sonuçlar gebelik haftasına uygun medyan değerlere bölünerek MOM birimine dönüştürülür. Anne yaşı, gebelik haftası vb. bilgiler risk hesaplamada kullanıldığı için formun eksiksiz ve güvenilir olarak doldurulması kritik önem taşımaktadır. Gebelik haftası USG ve SAT dikkate alınarak hesaplanır.
Sonuç Verme Zamanı 8 saat sonra

İKİNCİ TRİMESTER TARAMA TESTİ (AFP+HCG+FE3)  
Örneğin Çalışma Zamanı Her gün
Örnek Kabı Sarı veya kırmızı kapaklı tüp
Örnek Türü Serum
Örnek Alımı İle İlgili Kurallar Gebeliğin 14-20. Haftaları arasında anneden alınan kan örneğinde çalışılır. HCG Stabilite: 2-8˚C’ de 7 gün (-20)˚C’ de 2 ay AFP Stabilite: 2-8˚C’ de 3 gün, 3 günden fazla kalacaksa (-20)˚C’ de dondurunuz. FE3 Stabilite: 2-8˚C’ de 7 gün (-20)˚C’ de 6 ay Lipemi ve hemoliz içermeyen örnek tercih edilir.
Test Yöntemi CLIA
Referans Değerler Sonuçlar gebelik haftasına uygun medyan değerlere bölünerek MOM birimine dönüştürülür. Anne yaşı, gebelik haftası vb. bilgiler risk hesaplamada kullanıldığı için formun eksiksiz ve güvenilir olarak doldurulması kritik önem taşımaktadır. Gebelik haftası USG ve SAT dikkate alınarak hesaplanır.
Sonuç Verme Zamanı 8 saat sonra