İşyeri Hekimi İçin 

Az Tehlikeli Sınıfta her 2000 çalışan üzeri Ek işyeri hekimi ataması gerekir 

Tehlikeli Sınıfta her 1000 çalışan üzeri Ek işyeri hekimi ataması gerekir 

Çok Tehlikeli Sınıfta her 750 çalışan üzeri Ek işyeri hekimi ataması gerekir 

İş Güvenliği Uzmanı İçin 

Az Tehlikeli Sınıfta her 1000 çalışan üzeri Ek İş Güvenliği Uzmanı ataması gerekir 

Tehlikeli Sınıfta her 500 çalışan üzeri Ek İş Güvenliği Uzmanı ataması gerekir 

Çok Tehlikeli Sınıfta her 250 çalışan üzeri Ek İş Güvenliği Uzmanı ataması gerekir