ALP TIBBI TAHLİL MERKEZ LABORATUVARLARI

 Organizasyonu   tüm biyolojik örneklerin laboratuvar testlerinin yapılmasını ve raporlandırılmasını sağlayan birimlerdir. Günümüzde laboratuvar çalışmalarında hedef, test isteklerinin yapılmasından sonuçların ilgili yerlere ulaşmasına kadar geçen süreyi kısaltmaktır. Bu sürenin önemli bir bölümü (%55-60) preanalitik evredir. Laboratuvar informasyon sistemi (LİS) bu süreler ideal zamanlara yaklaşmıştır. Laboratuvar akreditasyonu, laboratuvarın yetkili bir kurum tarafından uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilerek yaptığı tetkiklerin doğru ve güvenilir olduğunun resmen tanınmasıdır. Laboratuvar hizmetlerinde yaşanan sorunların önemli bir kısmı laboratuvar işleyişinin hasta ve personel tarafından yeterince bilinmemesi ve iletişim eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Test sonuçlarının eksik çıkması, kaybolması, test öncesi uyulması gereken kurallara uyulmaması, yanlış örnek kabı seçimi, yetersiz örnek alınması, yanlış test gününde labaratuvara  gelinmesi, eksik test girişi yapılması vb en çok karşılaşılan sorunlardır. Hem bu tür sorunları azaltabilmek hem de laboratuvar işleyişini basta klinisyenler olmak üzere diğer çalışanlarıyla paylaşabilmek amacıyla laboratuvar rehberi hazırlanmıştır. Bu rehberde ALP TIBBİ Biyokimya Laboratuvarları’nın işleyişi, test profili, tetkik girişinden sonuçların gönderilmesine kadar olan süreç (LİS ), laboratuvarın analitik kalite çalışmaları, çalışılma zamanları, teste göre numune türü-numune kabı seçimi, numunelerin kabul-red kriterleri, sonuçların raporlanma zamanları, ve panik değerleri hakkında bilgilere yer verildi

Elinizdeki test rehberi ALP TIBBİ MERKEZ laboratuvarı testler hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Bu rehberde her testin adı ile birlikte, çalışılan örnek türü, örneğin alındığı tüp, bazı testlerin referans değerler, çalışma günleri, testlerin çıkış zamanları ve rapor tarihleri not edilmiştir. Test bilgileri sürekli olarak güncellendiğinden rehberde  yer alan bilgilerde yıl içinde değişiklik olabileceği dikkate alınmalıdır. ALP TIBBİ MERKEZ laboratuvarları bütün personeli ile birlikte kaliteyi artırmayı hedef edinmiştir. Sizlere daha güvenilir sonuçlar ve daha kaliteli hizmet verebilmemiz için test istemlerini yaparken hastayla ilgili bilgileri, istem yapan doktor ismini, gönderen birimi ve ön tanı kısımlarını eksiksiz doldurmanızı rica ederiz. Testler hakkında daha geniş bilgi almak istediğinizde her türlü haberleşme yolu aracılığı ile laboratuvarımız uzmanlarına ulaşabilirsiniz. Bu rehberin tüm hastalara ve klinisyenlere faydalı olması dileğimizle…

TEST REHBERİNE GİT