ASPARTAT AMİNOTRANSFERAZ (AST)
Örneğin Çalışma Zamanı Her gün
Örnek Kabı Sarı veya kırmızı kapaklı tüp
Örnek Türü Serum
Örnek Alımı İle İlgili Kurallar Stabilite: 15-25 °C'de 4 gün 2-8 °C'de 7 gün
Test Yöntemi IFCC Referans metodu (Enzimatik, piridoksal fosfatlı)
Referans Değerler Erişkin: Kadın: 0-35 U/L Erkek: 0-50 U/L YD: 25-75 U/L Bebek: 15-60 U/L
İnterferanslar Arttıranlar: Hepatotoksik ilaçlar, Hemoliz, furasemid Azaltanlar: Askorbik asit, siyanid, formaldehit, glutarat, metranidazol, izoniazid
Sonuç Verme Zamanı 4 saat sonra